xmlns:fb="http://ogp.me/ns/fb#"
Get Adobe Flash player

 

Tanítás első tanítási napja:  2017. szeptember 01. péntek
utolsó tanítási nap:  2018. június 15. péntek
első félév vége:  2018. január 26. péntek
az iskola február 2-ig értesítik a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
   
Tanítási szünetek:  
Őszi szünet :   10.30-tól 11. 03-ig
szünet előtti utolsó tanítási nap 10.27. (péntek)   
első tanítási nap                                 11.06. (hétfő)
Téli szünet:  12.27-től 2018.01.02-ig   
szünet előtti utolsó tanítási nap  12.22. (péntek)
első tanítási nap   2018. 01.03. (szerda)
Tavaszi szünet: 2018. 03.29-tól 04. 03-ig
szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. 03.28. (szerda)
első tanítási nap  2018. 04.04. (szerda)

Augusztus

Augusztus

21. alakuló ülés felelős: igazgató
22. Munka- és tűzvédelmi oktatás
23. javítóvizsgák felelős: ig., munkaközösség-vezetők, szaktanárok
22-31. osztálytermek rendezése, készülődés az új tanévre felelős: pedagógusok
28-29. Tankönyvosztás felelős: Németh Mónika, Tóth Andrásné
28. Pedagógus lelki nap      felelős: lelki igazgató, Sötét Béláné
29-30. Manó tanoda  felelős: Molnárné Albert Bernadett
Varga-Gerencsér Viktória
31. Tanévnyitó értekezlet  felelős: igazgató, lelki igazgató

Szeptember

Szeptember

01. VENI SANCTE – 7:55 templom: szentmise és ünnepélyes tanévnyitó,
választható foglalkozások felmérése, e-naplók, ellenőrzők, anyakönyvek,tűz- és balesetvédelmi oktatás, házirend felolvasása az osztályokban, ügyelet, fogadóórák, tanulói köpenyek kiosztása felelős: osztályfőnökök
felelős: ig., lelki igazgató
04. hétfő: Tantárgyfelosztás elküldésének határideje felelős: igazgató

06. szerda 17:00: Szülői Munkaközösség ülése

felelős: Bányai Barbara
13. Munkaterv elküldésének határideje felelős: igazgató
13. 17.00: iskolai szintű, összevont szülői értekezlet (tornaterem), majd osztályszintű szülői értekezletek

felelős:
igazgató, igazgatóhelyettes,
munkaközösség-vezetők,
osztályfőnökök

25. 15:00 Szent Gellért nap (Veszprém), pedagógusok részvétele

felelős: igazgató

25. Tanmenetek, foglalkozási tervek leadási határideje, helyi tantervek frissítése

felelős: igazgatóhelyettes,
munkaközösség-vezetők

Egyéb szeptemberi feladat:

 • aktuális kérdések: pl. az új iskolai szabályok bevezetése az iskolai gyakorlatba, az ügyeleti rend kidolgozása
 • havi szentmise időpontok egyeztetése, leadása a plébános atyáknak
 • pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése
 • továbbképzési lehetőségek áttekintése
 • kapcsolat felvétele a Pedagógiai Szakszolgálattal, védőnővel és iskolaorvossal
 • színházlátogatási igények felmérése
 • az SzMSz, a Pedagógiai Program, a Házirend módosítása jogszabályváltozások esetén
 • orvosi vizsgálatok megtervezése (1. 2. 4. 6. és 8. osztály vizsgálata)
 • levelezős tanulmányi versenyek beindítása

Október

Október

04. havi iskolai szentmise felelős: lelki igazgató
06. Aradi vértanúk ünnepe: ünnepi megemlékezés felelős: Hernusz Erzsébet
13-ig: az 1. osztályosok felmérése a DIFER-hez felelős: igazgatóhelyettes,
Oláh Imre
16-ig KIR statisztikai adatok kitöltése felelős: igazgatóhelyettes
20. 1956. október 23: nemzeti ünnepünk, ünnepi megemlékezés, lehetőség szerint határon túli iskola fogadása az ünnepségen felelős: D. Fekete Balázs
27-ig: DIFER létszám jelentése felelős: igazgatóhelyettes,
Oláh Imre
31-ig: az általános iskolák szóban tájékoztatják a nyolcadikos tanulókat a középiskolai felvételi eljárás rendjéről felelős: igazgatóhelyettes,
Hernusz Erzsébet

31. Különös közzétételi lista megjelentetése a honlapunkon

felelős: igazgatóhelyettes

Őszi szünet :    10.30-tól 11. 03-ig
            szünet előtti utolsó tanítási nap          10.27. (péntek)
            első tanítási nap                                 11.06. (hétfő)

Egyéb októberi feladat:
-  havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően

 • első színházi előadások
 • opcionális őszi túra (osztályonként, felelősök: osztályfőnökök)
 • óralátogatások, hó végén óralátogatás az 1. osztályban
 • Kálmán Judit óralátogatása
 • fogászat
 • pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, testvériskolai kapcsolatok kiépítése, ápolása

      Témahét: október a Szűzanya hónapja
felelős: alsós munkaközösség


November

November

06. az őszi szünet utáni első tanítási nap  
11. Márton-napi ünnepség – városi szintű megemlékezés Szt. Mártonról és a néphagyományról, iskolai szentmise

felelős: igazgató,
igazgatóhelyettes,
munkaközösség-vezetők

15. a Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli vizsgát szervező középfokú intézmények jegyzékét

felelős: igazgatóhelyettes,
Hernusz Erzsébet

21. 17:00: alsós szülői értekezletek

 
22. 17:00: felsős szülői értekezletek  
24-ig kompetenciaméréshez szükséges adatok küldése felelős:
Sötét Béláné

Egyéb novemberi feladatok:

 • havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően
 • óralátogatások
 • adventre készülődés
 • bemutató óra 1. osztályos tanulók szüleinek
 • Témahét: Szt. Márton napja

December

December

01. a DIFER felmérés elvégzésének határideje

felelős: Oláh Imre,
igazgatóhelyettes
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS, 04., 14. 18.
minden hétfőn közös 7.45-től adventi gyertyagyújtás

felelős: hetenként –osztályonként –osztályfőnökök, felső tagozat

06. Szent Miklós ünnepe felelős: 1-2. osztály osztályfőnökei
08. a tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe felelős: Hernusz Erzsébet
20. Gyóntatás 13:45-16:05

felelős: lelki igazgató,
hitoktatók

21. Adventi lelki nap a diákoknak, gyertyagyújtás, iskolai havi szentmise 8:00; 17:00: karácsonyi műsor a templomban

felelős: lelki igazgató,
hitoktatók,
alsós munkaközösség-vezető

21. Pedagógus lelki nap, (tanítás nélküli munkanap 1.) felelős: lelki igazgató

Téli szünet:       12.27-től 2018.01.02-ig     
                           szünet előtti utolsó tanítási nap                   12.21. (csütörtök)
                           szünet előtti utolsó munkanap                    12.22. (péntek)
                           első tanítási nap                                          2018. 01.03. (szerda)
Egyéb decemberi feladatok:
- havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően
- együttünneplés a katolikus óvodával (karácsonyi ünnepkör)

Témahét: a karácsonyi előkészület


Január

Január

2017. január 09. és április 27. között: fizikai állapot és edzettség vizsgálata (NETFIT) felelős: Follyné Patonai Szilvia

03.(szerda) első tanítási nap,                                     

felelős: igazgató
03. iskolai havi szentmise                   felelős: lelki igazgató
08. iskolai házszentelő

felelős: lelki igazgató

20. általános felvételi eljárás kezdete

 

20. 10.00 Központi írásbeli vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos   gimnáziumokban
20. 10.00: központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra

felelős: Hernusz Erzsébet
20. félévi bizonyítványosztás felelős: osztályfőnökök
25. alsós osztályozó értekezlet-osztályonként;
14:30 felsős osztályozó értekezlet

felelős: igazgató,
munkaközösség-vezetők,
osztályfőnökök

25. 14.00: pótló központi írásbeli vizsgák                                  felelős: Hernusz Erzsébet
26. az első félév vége       felelős: igazgató, osztályfőnökök

Egyéb januári feladat:
- havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően
- aktuális
- a farsang szervezésének elindítása
- alsós nyári táborok igényfelmérése

 • bemutató óra 1. osztályosok volt óvónőinek

Február

Február

02-ig az iskolák értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről

felelős: osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők
02. félévi nevelőtestületi értekezlet: a 2017/18-as tanév első félévének értékelése, pedagógus szentmise, balázsáldás (tanítás nélküli munkanap 2.) felelős: igazgató, nevelők
08. a középfokú intézmények értesítik a központi írásbeli eredményéről a tanulókat

 

felelős: igazgatóhelyettes,
Hernusz Erzsébet

08. 16:30: Ovis farsang felelős: alsós munkaközösség
09. Farsang az alsó tagozaton                                   felelős: alsós munkaközösség vezető, osztályfőnökök
09. Farsang a felső tagozaton                        felelős: Hernusz Erzsébet , 8. osztály osztályfőnöke
10. Szülői farsang: III. Tapolcai Keresztény Bál felelős: igazgatóhelyettes,
Bányai Barbara, Sz. M.

12. 17:00: alsós félévi szülői értekezletek

felelős: osztályfőnökök

13. 17:00: felsős félévi szülői értekezletek ,

felelős: osztályfőnökök

14. HAMVAZÓSZERDA – iskolai havi szentmise

felelős: lelki igazgató
19-ig: felvételi jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és a Felvételi Központnak, felelős: igazgatóhelyettes

19. a "Mária-napok" versenyeinek kiírása, felhívások kiküldése

felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok, tanítók
22. március 13-ig: szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében

felelős: igazgatóhelyettes,
Hernusz Erzsébet

23. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól felelős: D. Fekete Balázs

Egyéb februári feladatok:
- havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően, óralátogatás
- tankönyvrendelés előkészítése
-"Iskolába hívogató" megszerkesztése                                              felelős: igazgató,                                                                                                                  Sajcz Gábor
- költségvetés tervezése                                                                     felelős: gazd.iroda
- DÖK nap szervezése
- osztálykirándulások szervezése
Témahét: a farsangi szokások


Március

Március

2018. március 01. és 26. között: fizikai állapot és edzettség vizsgálata (NETFIT)

05-09: Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete – témahét felelős: Judi Gergely

06. Nyílt nap az alsó tagozat az 1-2. órában            

felelős: igazgatóhelyettes
alsós munkaközösség vezető

07. Nyílt nap a felső tagozat az 1-3. órában            

felelős: igazgatóhelyettes
felsős munkaközösség vezető
10. szombat munkanap (16. péntek pihenőnapot dolgozzuk le)
"pályaorientációs nap" (3.)

felelős: igazgatóhelyettes,
osztályfőnökök

13-ig: szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében
14-ig: a középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák az ideiglenes felvételi jegyzéket

felelős: igazgatóhelyettes,
Hernusz Erzsébet

14. 1848. március 15. nemzeti ünnepünk, ünnepi megemlékezés felelős: Hernusz Erzsébet
Határon túli utazás a Rákóczi Szövetség segítségével felelős: D. Fekete Balázs
15-ig: a pedagógus beiskolázási terv elkészítése  

19-23.. Mária-napi rendezvények                          

felelős: igazgatóhelyettes,
munkaközösség vezetők, hitoktatók

20. hétfő Szent József ünnepe – apák napja
17:00: alsós, 17:45: felsős

felelős: alsó-felső MKV,
21-22.. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége. Felelős: Hernusz Erzsébet
22. a Víz világnapja – faliújság

felelős: Judi Gergely

23-ig: elzárva őrzi az iskola az eredeti, korábban beküldött adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak    felelős: igazgatóhelyettes,
Hernusz Erzsébet
23. "Vár az iskolánk" – várjátékok, családi délután a leendő elsősök és szüleik számára  felelős: munkaközösségek

26. 13:45-16:05: Szentgyónás

27. Diákok nagyböjti lelki napja, keresztút és havi szentmise 08:00.
Délután: pedagógusok lelki napja

felelős: lelki igazgató, hitoktatók

28. A módosított tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.

felelős: igazgatóhelyettes,
Hernusz Erzsébet

28. Tanítás nélküli munkanap (4.)

 

Tavaszi szünet:                                              2018. 03.29-tól 04. 03-ig
szünet előtti utolsó tanítási nap          2018. 03.27. (kedd)
szünet előtti utolsó munkanap           2018. 03.28. (szerda)

02. HÚSVÉTHÉTFŐ
első tanítási nap                                 2018. 04.04. (szerda)

 

Egyéb márciusi feladatok:
- osztálykirándulások tervezése (felelős: osztályfőnökök)
- havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően
- nyílt nap a leendő 1. osztályosoknak az 1-3. órában – az aktuális beíratási időponthoz viszonyítva
felelős: igazgatóhelyettes,
alsós munkaközösség-vezető,
leendő elsős osztályfőnök


Április

Április

04. tavaszi szünet utáni első tanítási nap

04. (szerda) havi iskolai szentmise                felelős: lelki igazgató
09-13: Digitális témahét felelős: Kardos Béla
16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól felelős: D. Fekete Balázs
21. (szombat) munkanap – április 30. hétfő pihenőnapot dolgozzuk le (tanítás nélküli munkanap 5.) tantestületi kirándulás felelős: igazgató

23. 17:00: alsós szülői értekezletek

felelős: osztályfőnökök

24. 17:00: felsős szülői értekezletek 

felelős: osztályfőnökök

25. Szent György-napi zarándoklat, a Föld világnapja
(Szent György napja 24-én, zarándoklat a Szent György-hegy kápolnáihoz)

felelős: D. Fekete Balázs

27. A középfokú iskolák megküldik a felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

felelős: igazgatóhelyettes,
Hernusz Erzsébet

30. hétfő pihenőnap

Egyéb áprilisi feladatok:
- beíratás a leendő első osztályba
- havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően
- alsós egészségnap szervezése
- óralátogatások
- aktuális
- nyári táborok igényfelmérése,                                                        felelős: Bányai Barbara
Témahét: Egészséges életmód – egészségnap


Május

Május

02. havi szentmise                                                     felelős: lelki igazgató

07-08. 17:00: anyák napi ünnepség: alsó-felső – osztályonként,

felelős: osztályfőnökök
10. Madarak és fák napja felelős: Bányai Barbara
16. Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon felelős: igazgatóhelyettes,
Bányai Barbara,

21. Pünkösdhétfő

23. kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamon          

felelős: igazgatóhelyettes,
Sötét Béláné

Egyéb májusi feladatok:
- Boldog Gizella királyné napja Veszprémben, egyházmegyei hittanos találkozó
- havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően
- 1. osztályos BTMN-es tanulók kontrollkérelmének feladása (felelős: Oláh Imre)
- erdei iskolák
- aktuális


Június

Június

01-ig fizikai állapot és edzettség eredmények feltöltése (NETFIT ) felelős: Follyné Patonai Szilvia
01. Tanítás nélküli munkanap 6.– DÖK Gyereknap    felelős: Varga Zsolt
04. Nemzeti Összetartozás Napja, megemlékezés az iskolában és tanulmányi kirándulás Felvidékre felelős: igazgató, Bányai Barbara,
D. Fekete Balázs,
05. 17:00: leendő 1. osztályosok szülői értekezlete 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, leendő elsős osztályfőnök

08. tanulmányi kirándulások                                                 felelős: osztályfőnökök
13. alsós osztályozó értekezlet osztályonként                       felelős: igazgató
13. 14.30 felsős osztályozó értekezlet                                  felelős: igazgató
15. péntek Ballagás, 17:00: Te Deum felelős: igazgató, lelki igazgató

18-ig az iskola értesítést küld a tanulóról a járási hivatal, valamint a KLIK részére, ha kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. A KLIK kijelöl legalább egy köznevelési intézményt, mely rendelkezik ilyen programmal.

felelős: igazgatóhelyettes,
Hernusz Erzsébet

20. 17:00. tanévzáró ünnepély felelős: igazgatóhelyettes

21-23: beiratkozás a középfokú iskolákba

 

22. a tanév értékelése, tanévzáró értekezlet                         

felelős: igazgató

25-29. Napközis tábor (alsós munkaközösség)

 

Egyéb júniusi feladatok:

 • aktuális
 • tantestületi kirándulás

Egyéb nyári elfoglaltságok:
- hittantábor (Horváth Marietta),
- angol nyelvi tábor (Zétényi Anna)
- szabadidő- és kalandtábor

A tanév "Munkaterve" kiegészül az alsós és felsős munkaközösségek munkatervével.

   

 

 

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
Dátum : 2018. július 3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Dátum : 2018. július 18.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Partnereink

Látogatók

548620
Ma
Tegnap
A héten
Összesen
530
1084
2704
548620

IP címe: 23.20.25.122
2018-07-18 11:01

Partnereink

Facebook