Adócsoport

 • Székhely:
  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15.
 • Telefonszám
Központ: 06-87/511-150
  Adócsoport: 06-87/511-159
 • Telefax:
  06-87/511-164
 • E-mail cím:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Honlap:
www.tapolca.hu
Ügyfélfogadás:  
Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 17.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

 

Tisztelt Tapolcai Adózó!

 

Tisztelt Adózók! Az önkormányzati adóhatóság törekszik arra, hogy a bevételek beszedése mellett az adóztatás technikai lebonyolítása, a jogkövető magatartás elősegítésével, törvényesen és szakszerűen történjen. A hivatal próbálja mindinkább kihasználni a meglévő információs csatornák (sajtó, média, Web-lap, figyelem felhívások, tájékoztatók, stb.) adta lehetőségeket, melynek jótékony hatásai már érződnek. Az adóhatóság hatósági tevékenysége, egyfajta "szolgáltatásként" is működik, fontos számunkra, hogy az ügyfelek érezzék azt, a hivatal gyorsan követi az adókötelezettségek változásait és erről a lehetőség szerint leghamarabb informálja is az érintetteket. Természetesen, ehhez az első lépéseket a jogszabályok szellemének megfelelően Önöknek is meg kell tenni. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani internetes tájékoztatónkkal. Honlapunkon megtalálja az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolását, az alapvető eljárási szabályokat, ezek magyarázatát, letölthető formanyomtatványokat, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatást.

 

Bízunk abban, hogy minden olyan információt megtalál internetes oldalunkon, amely segít, hogy az adózással kapcsolatban felmerülő ügyes-bajos dolgait minél gyorsabban és egyszerűbben elintézhesse hivatalunkban.

A Hivatalnak és Önöknek is közös érdeke, hogy az adóbevallásaik időben, megfelelően kitöltve érkezzenek be az önkormányzati adóhatósághoz. Ehhez az adózóknak ismerniük kell azokat a lehetőségeket, kötelezettségeket, amelyekhez adójogi következmények kapcsolódnak. A közhiedelemmel ellentétben nem elegendő "csak fizetni" az adóforintokat, ahhoz hogy Önök, mint adózó polgárok, illetve vállalkozások adókötelezettségeiket a hatályos jogszabályok alapján pontosan teljesítsék, ügyelni kell arra is, hogy a bevallásaikat valamint, a változások bejelentéseit időben, a megfelelő formában megtegyék.

A tapolcai polgároknak és vállalkozásoknak rendszerváltás óta kell szembenézni azzal a ténnyel, hogy a központi adók mellett helyi adófizetési kötelezettségeiknek is eleget kell tenni.
Tapolca Város Önkormányzata jelenleg az önkormányzat illetékességi területén 4 fajta helyi adót és a gépjárműadót működteti:

 •  építményadó
 •  magánszemély kommunális adója,
 •  idegenforgalmi adó,
 •  helyi iparűzési adó.

Ellátja a talajterhelési díj, és a jövedékiadó keretében a magánfőzéssel kapcsolatos adó nyilvántartásával, kezelésével, beszedésével, kapcsolatos adóhatósági feladatokat.
Egy rendeletben ismerhetik meg a helyi adók, ill. külön rendeletben a talajterhelési díj szabályozását.

Hatályos rendeletek
 

 

Adóigazgatási ügyek 

Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24.§ (4) bekezdése   

 Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás)

Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet.

Adóigazolás kiállítása

Adózó kérelmére annak igazolására, hogy rendelkezik-e adótartozással adóigazolás kiadására kerül sor. A kérelem eljárási illeték mentes.

Vagyoni igazolás kiállítása 

Bírósági-hatósági megkeresésre vagyoni bizonyítvány kiállítása történik hivatalból.

Parkolási Igazolás

Adózó kérelmére kerül kiadásra - parkolási bérlet igényléséhez - annak igazolására, hogy nincs adótartozása. Az igazolás kérelmezése és átvétele személyesen történik. Szükséges hozzá lakcím kártya, forgalmi engedély. Az igazolás illetékmentes. A Tájékoztatási Irodában az igazolás bemutatásával, térítés ellenében átvehető a kedvezményes Parkoló kártya.

Adó - és értékbizonyítvány kiállítása


Hivatalból, vagy az ügyfél kérelmére az ingatlanok forgalmi értékéről adó- és értékbizonyítvány kiadása történik hatósági felhasználás céljából. A kérelem illeték köteles, csatolni kell a 4.000 Ft-os illeték megfizetését igazoló bizonylatot (csekk tőszelvény, utalvány lap).

 

Jövedéki adó magánfőzött párlat után

Tájékoztató a pálinkafőzés 2016. évre vonatkozó szabályairól

A Magyar Közlöny 183/2015. évi számában megjelent a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény újabb módosítása, amelynek alapján a magánfőzésre és a bérfőzésre vonatkozó szabályok 2016. január 1-jétől ismét jelentős mértékben megváltoznak.
2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével, a magánfőzésnél az adóbevallással, ill. az adó megfizetésével kapcsolatos adóigazgatási eljárásban a magánszemély lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. Tapolca, Gyulakeszi és Raposka települések esetében a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja látja el az adóigazgatási feladatokat [Jöt. 5. § (9) bekezdés]. A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles a tulajdonos bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
Akinek Tapolca, Gyulakeszi vagy Raposka települések valamelyikén van lakóhelye és magánfőzéshez használt desztilláló berendezést birtokol, annak bejelentést kell tenni az önkormányzati adóhatósághoz. Az erre a célra szolgáló nyomtatvány ("BEJELENTÉS a desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről) a város honlapjáról, a www.tapolca.hu  címről letölthető, vagy ügyfélfogadási időben személyesen átvehető az önkormányzati adóhatóságnál.
"Magánfőzésnek a  párlatnak a  magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül. "
A magánfőzésben előállított párlat adóját párlat adójegy beszerzésével kell megfizetni, amely bevétel a központi költségvetést illeti meg.
2016. január elsejétől:
"A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni a  vámhatóságtól.
A  párlat adójegy a  beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat tárgyévi előállítására jogosítja.
A  párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A  magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet szerez be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő.
Ha a  magánfőző a  párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a  tárgyév végéig be kell szereznie a  többletmennyiség utáni párlat adójegyeket a vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni."

2016. adóévre vonatkozóan a magánfőzőt már nem terheli sem adóbevallási, sem adófizetési kötelezettség az önkormányzati adóhatóság felé!

 

2016. évi fontosabb bevallási és befizetési határidők:

( Zárójelben található napok jelölik az érvényes fizetés határidőt, ha a befizetés, bevallás napja ünnepnap, munkaszüneti nap.)

Január 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése
Helyi jövedéki adó bevallása és befizetése

Február 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevallása – ha a jövedelemadót a kifizető vonta le és fizette be
KATA adóalanyiság bejelentése

Március 15. (16.)

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése
 Helyi iparűzési adónak, Magánszemély kommunális adójának, építményadónak, gépjárműadónak az első félévi adórész befizetése

Március 20. (21)

 Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevallása – ha a magánszemély állapítja meg

Március 31.

Talajterhelési díj bevallása és befizetése.

Április 12.

 Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó befizetése – ha a magánszemély jövedelme nem kifizetőtől származik

Április 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Május 15. (17)

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Május 31.

 Helyi iparűzési adóbevallás beadása és a különbözet befizetése 

Június 12. (13)

 Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó befizetése – ha a magánszemély jövedelme nem kifizetőtől származik

Június 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Július 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Augusztus 15. (17.)

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

Szeptember 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése
Magánszemély kommunális adójának, építményadónak, gépjárműadónak a második félévi adórész befizetése

Október 12.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó befizetése – ha a magánszemély jövedelme nem kifizetőtől származik

Október 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

November 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

December 15.

 Beszedett idegenforgalmi adó bevallása és befizetése

( Zárójelben található napok jelölik az érvényes fizetés határidőt, ha a befizetés, bevallás napja ünnepnap, munkaszüneti nap.)

 

 

 • Adónemekhez tartozó számlaszámok

  • ÉPÍTMÉNYADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA

  11748052-15429348-02440000

  • MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA BESZEDÉSI SZÁMLA

  11748052-15429348-02820000

  • IDEGENFORGALMIADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA

  11748052-15429348-03090000

  • IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA

  11748052-15429348-03540000

  • TERMŐFÖLD-BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA

  11748052-15429348-08660000

  • GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA

  11748052-15429348-08970000

  • KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA

  11748052-15429348-03780000

  • BÍRSÁG SZÁMLA

  11748052-15429348-03610000

  • EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉSI SZÁMLA

  11748052-15429348-08800000

  • IDEGEN BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA

  11748052-15429348-04400000

  • TALAJTERHELÉSI DÍJ BESZEDÉSI SZÁMLA

  11748052-15429348-03920000

  • ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI ILLETÉKBESZEDÉSI SZÁMLA

  11748052-15429348-03470000

Eljárási illetékek


-Az általános első fokú közigazgatási eljárás illetéke 3.000 Ft. Az adóhatósági eljárásokban az illetéket illetékbeszedési számlára kell megfizetni 11748052-15429348-03470000.

-Adó-és érték bizonyítvány ügyfél kérelmére, vagy hatóság kérésére adható ki, kérelmekhez csatolni kell a 4.000 Ft-os illeték megfizetését igazoló illetékcsekket. Formanyomtatvány letölthető itt : PDF  


 

A helyi adók bevallása Art. 32. §-a alapján:
(1) A helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni. Az adózónak a helyi iparűzési adóelőlegkiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról - a megfizetés határidejével egyezően - a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni.
(2) Ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie.
(3) Nem kell újabb adóbevallást tenni a (2) bekezdésben foglalt esetben mindaddig, ameddig a helyi adót (adókötelezettséget) érintő változás nem következett be.
(4) Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie.
(5) Ha az építményadó, illetve telekadó alanya külföldön bejegyzett szervezet, az építményadóról, illetve telekadóról szóló bevallásban feltünteti - az adóév első napjának megfelelő állapot szerint - a szervezet tagjainak (részvényeseinek) nevét (elnevezését), lakóhelyét (székhelyét), és az egyes tagokat megillető tulajdoni részesedés arányát.

 

Változás bejelentése Art. 23. §-a alapján:
Általánosságban az adókötelezettséget érintő változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.

Nyilvántartásba vétel Art. 19. §-a alapján:
(1) Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetében - az önadózás és az adóbeszedés kivételével - az adózó bevallásának benyújtásával jelenti be adókötelezettségét.

 

 

Feladatok:

Ügyleírások:

 

Munkatársak:

Adó csoportvezető

Pénzügyi Iroda- Adó csoport,

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B"épület földszint 37 sz. iroda 87/ 510-159

Közvetlen felettese: Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Iroda vezető

Helyi iparűzési adó

Idegenforgalmi adó

Főelőadó

Adó ügyintéző

Pénzügyi Iroda-Adó csoport

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B"épület földszint 37 sz. iroda 87/ 510-159

Közvetlen felettese: Dénes Emil Adócsoport vezető

 vezető-tanácsos

Adó ügyintéző

Pénzügyi Iroda- Adó csoport,

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B"épület földszint 37 sz. iroda 87/ 510-159

Közvetlen felettese: Dénes Emil Adócsoport vezető

főmunkatárs

Adó ügyintéző

Pénzügyi Iroda- Adó csoport,

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B"épület földszint 37 sz. iroda 87/ 510-159

Közvetlen felettese: Dénes Emil Adócsoport vezető

 

főtanácsos

Adó ügyintéző

Pénzügyi Iroda- Adó csoport,

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B"épület földszint 37 sz. iroda 87/ 510-159

Közvetlen felettese: Dénes Emil Adócsoport vezető

 

- Adó ügyintéző,
- Köztartozások végrehajtása (pl. rendőrségi bírságok, eljárási bírságok, gyermektartásdíj, csatorna díj, szemétszállítási díj)

 

 

 

 

 


 

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ajánló


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ModBMK2Helper has a deprecated constructor in /home/pan10000/honlapok/tapolca.hu/regi/modules/mod_bm_slider_for_k2/helper.php on line 23

SFbBox by diaita