Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda Pályázati Csoport feladatköre
 


Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal - Városfejlesztési és üzemeltetési Iroda – Pályázati Csoport

S.sz.

Munkakör

Személy

Feladatkör

Elérhetőség

1.

Csoportvezető

Parapatics Tamás

 

- stratégiai tervezés előkészítése
- pályázati lehetőségek felkutatása
- projektmenedzseri és projektfenntartási feladatok ellátása
- pályázati csoport feladatainak/munkatársainak koordinálása

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
"A" épület 1. emelet 48. sz. iroda
87/511-150/149-es mellék

2.

Településfejlesztési ügyintéző

Osztermanné Patus Henrietta

 

- pályázati lehetőségek felkutatása
- pályázatok előkészítése
- benyújtott, nyertes pályázatok gondozása, menedzselése
- elszámolások, valamint beszámolók készítése
- csoportvezető helyettesítése annak távolléte esetén

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
"A" épület 1. emelet 36. sz. iroda
87/511-150/165-ös mellék

3.

Településfejlesztési ügyintéző/
közbeszerzési asszisztens

Hederics Katalin

 

- pályázati lehetőségek felkutatása
- pályázatok előkészítése
- benyújtott, nyertes pályázatok gondozása, menedzselése
- elszámolások, valamint beszámolók készítése
- közbeszerzési eljárások előkészítésében, ügyintézésében való közreműködés

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
"A" épület 1. emelet 35. sz. iroda
87/511-150/116-os mellék

4.

Településfejlesztési ügyintéző

Ságvári Lászlóné

 

-  pályázati lehetőségek felkutatása
-  pályázatok előkészítése
- benyújtott, nyertes pályázatok gondozása, menedzselése
- elszámolások, valamint beszámolók készítése
- tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, ingatlan kataszter vezetése

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
"A" épület 1. emelet 29. sz. iroda
87/511-150/160-as mellék

5.

Gazdasági informatikus

Novák Csaba

 

- pályázati lehetőségek felkutatása
- pályázatok előkészítése
- pályázatos adatbázisok létrehozása, vezetése
- pályázatos ügyiratok kezelése, iktatása, irattározása, postázása

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
"A" épület 1. emelet 27. sz. iroda
87/511-150/131-es mellék

 

A pályázati csoport feladatai különösen:

 • pályázatfigyelés, pályázati lehetőségek felkutatása
 • pályázatírás, illetve adatszolgáltatás a pályázati szakértő felé a támogatási kérelem benyújtásához
 • támogatói okirat megkötésének előkészítése (alszámla nyitás, banki igazolások megkérése, önkormányzati nyilatkozatok előkészítése, előleg kérés dokumentációja)
 • projektmenedzsmenti feladatok ellátása (kapcsolattartás vállalkozókkal, intézményekkel, közreműködő szervezetekkel, valamint a pályázati szakértővel)
 • szerződések előkészítésében való közreműködés eszközbeszerzésre, kommunikációs tevékenységre, pénzügyi vezetésre, rendezvényekre stb…,
 • munkaköri leírások módosításának előkészítése, a folyamatosan benyújtandó kifizetési kérelmekhez havonta a bérjegyzékek, banki kivonatok, járulék elszámolások pénzügyről történő dolgozónkénti összegyűjtése, azok záradékkal történő ellátása, hitelesíttetése, stb…,
 • a projekttel kapcsolatos képzések adminisztrálása (képzési szerződések, felnőttképzési szerződések, jelenléti ívek, bizonyítványok stb…)
 • teljesítés ellenőrzése, igazolások előkészítése
 • a pályázattal kapcsolatban felmerülő számlák, számlarészletezők, áfa nyilatkozatok, utazási és kiküldetési költségtérítések, tevékenységgel kapcsolatos anyagköltségek adminisztrálása (záradékolása, utalásra történő előkészítése, banki igazolások gyűjtése stb…)
 • változás bejelentések, támogatási szerződés módosítások előkészítése
 • kifizetési kérelmek, beszámolók, illetve azok hiánypótlásának összeállítása
 • helyszíni ellenőrzések lebonyolításához szükséges adatok rendelkezésre bocsátása
 • indikátorok nyomon követése
 • projekt fenntartási jelentések
 • projekttel kapcsolatos levelezések, adatszolgáltatások
 • pályázatos hálózati mappa naprakészen tartása, stb.

 

 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

mozgóurna iránti kérelem

átjelentkezési kérelem

külképviseleten történő szavazáshoz kérelem

Fogyatékossággal élő választópolgár segítése - kérelem

Hirdetmény OEVI és OEVB adatairól

A 2016 október 2. napján tartandó országos népszavazáshoz kampány célra létesítménybiztosítás.

 
 

Képviselő-testületi ülések 2016

Ügyiratszám: 1/163-36/2016.     

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 23-án (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye:             Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3.  "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című projekthez szükséges önerő biztosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Tapolcai háziorvosok és házi gyermekorvosok támogatásának jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyijáratú személyszállítási tevékenységre vonatkozó pályázat kiírása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Tapolca Város Településrendezési eszközeinek módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Tájékoztatás Gyulakeszi Község Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társuláshoz való csatlakozásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési intézmények között
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Emléktábla elhelyezése az 1956-os események emlékére
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. "Ötven év – Ötven fa" faültetési kezdeményezés
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. Tapolca Város Sportkoncepciójának jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 14. Tapolca Város Közművelődési Koncepciójának jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 15. Tájékoztatás a 0400/7 helyrajzi számú ingatlan forgalomképessé minősítésével és értékesítésével kapcsolatban tett törvényességi felhívásról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 16. Tájékoztató a településfejlesztést érintő pályázatokról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 17. Tájékoztatás a Széchenyi István Baptista Középiskola szakmai munkájáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 18. Európai Unió melletti elkötelezettségünk megerősítése
  Előterjesztő: Buzás Gyula képviselő
 19. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
  Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2016. szeptember 16.

Dobó Zoltán
 polgármester

 

Letöltés egyben


Ügyiratszám: 1/163-33/2016.     
 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 5.-én (hétfő8.05 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

NAPIREND

 1. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2017-2031) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester


A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2016. szeptember 1.

 Dobó Zoltán
 polgármester

Ügyiratszám: 1/163-30/2016.     
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. augusztus 9-én (kedd8.40 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

NAPIREND

 1. A Tapolca Városi Sportegyesület és a TIAC-VSE támogatása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Településrendezési eszközeinek módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Tapolca Város Partnerségi Egyeztetés Szabályainak elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

1)      Termőföld adás-vételi ügyben a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2016. augusztus 8.

 

Dobó Zoltán
polgármester

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/163-26/2016.     
 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 28-án (kedd)  8.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:             Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

NAPIREND

 1. A tapolcai szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2016. június 27.

 

                                                                                                         Dobó Zoltán
polgármester

 

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/163-23/2016.     

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 17-én (péntek) 7.30 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:             Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)   

 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 10/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A 0400/7 helyrajzi számú ingatlanból Szabályozási Terven jelölt helyszínen 844 m2-es területrész forgalomképessé minősítése és értékesítése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Pályázatok benyújtása, kötelezettségvállalások biztosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Döntés nyári gyermekétkeztetés biztosításáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú, illetve részesedésű gazdasági társaságok 2015. évi gazdálkodásáról, valamint a 2016. évre vonatkozó üzleti tervekről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. A Tapolcai Média Kft. jegyzett tőkéjének leszállítása, illetve pótbefizetés teljesítése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. A helyi közösségi közlekedés 2016. évi támogatásához pályázat benyújtása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány munkájáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2016. június 10.

 

Dobó Zoltán
polgármesterLetöltés egyben

Jegyzőkönyv


Ügyiratszám: 1/163-21/2016.     


M E G H Í V Ó


Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 25-én (szerda)  8.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.


Az ülés helye:             Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

NAPIREND

 1. A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításElőterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Alapítványi támogatások jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásaElőterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Önkormányzati nyilatkozat a Balatonfelvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat "létszámcsökkentési" pályázatához
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslatának elfogadása 
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Döntés bárányhimlő elleni védőoltás támogatásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   (Az előterjesztés megtárgyalása zárt ülés keretében várható.)

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2016. május 23.


Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/163-18/2016.     

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. április 29-én (péntek8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:             Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendeletének és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
  Ughy Jenőné jegyző
 5. A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Energiahatékonysági és ipari területfejlesztési konzorcionális pályázat benyújtása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Az aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Döntés rendkívüli szociális támogatás iránti pályázat benyújtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. A 2015. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Tájékoztató a strand felújításáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK

 1. A Tapolca Városi Sportegyesület támogatása
 2. Szász Márton Általános Iskola intézmény-átszervezésének véleményezése
 3. A Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezésének véleményezése
 4. A "Tapolca" név használata iránti kérelem elbírálása


KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.


Tapolca, 2016. április 22.

Dobó Zoltán
polgármester

  letöltés egyben

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/163-15/2016.     

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 20-án (szerda8.05 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

NAPIREND

 

 1. A 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2016-2030) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.
 

Tapolca, 2016. április 18.

Dobó Zoltán
polgármester

Ügyiratszám: 1/163-11/2016.     
 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 15-én (péntek) 17.00 órai kezdettel ünnepi nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tamási Áron Művelődési Központ színházterme     
                                  (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

NAPIREND

 

 1. Köszönetnyilvánítás az elmúlt 50 év városépítő tevékenységéért

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 


Tapolca, 2016. április 8.

Dobó Zoltán
polgármester

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/163-9/2016.     
 

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 25-én (péntek8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:             Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének és intézményi térítési díjainak megállapítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Tapolca Város Településrendezési eszközeinek kisebb módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A Dobó István laktanya területén található volt "legénységi épület" vagyonkezelésbe adása szakképzési célokra
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező Tapolca, 868/A/37, 868/A/46, 868/A/47, 868/A/48 helyrajzi szám alatt nyilvántartott belterületi ingatlanok (természetben a Tapolca, Deák F. u. 6.) értékesítésre kijelölése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Tapolca Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata és aktualizálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Szigliget, Hegymagas, Raposka, Tapolca települések részvételével konzorcionális pályázat benyújtása a Balatoni bringakörút és Tapolca város közötti kerékpárút kiépítésére
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. Tapolcai víziközmű vagyon vagyonértékelésének jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. Emléktábla elhelyezéséhez hozzájárulás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 14. A "Tapolca" név használata iránti kérelem elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 15. Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság 2015. év második félévében végzett munkájáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 16. Döntés az alapítványok 2016. évi közművelődési támogatásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2016. március 18.

 

Dobó Zoltán
polgármester

  letöltés egyben

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/163-7/2016.     

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 16-án (szerda8.15 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

NAPIREND

 

 1. A Cselle-ház Kft. üzletrészének megvásárlása (szóbeli előterjesztés)
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.
 

 

Tapolca, 2016. március 11.

Dobó Zoltán
polgármester

 

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/163-4/2016.     
 

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 29-én (hétfő)  8.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

NAPIREND

 

 1. A tapolcai 4507/1 és 4507/21 hrsz-ú ingatlanok hasznosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.
 

 

Tapolca, 2016. február 26.
 

 

Dobó Zoltán
polgármester

Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/163-1/2016.     
 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 19-én (péntek)  8.15 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:             Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme       
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2016. évi költségvetésről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Gyógyhelyfejlesztési stratégia elfogadása, fejlesztési pályázat benyújtása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Tapolcai víziközmű vagyon állami tulajdonba adása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervéről szóló tájékoztató elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Az oroszországi Kopejszk és Tapolca települések testvérvárosi kapcsolatának elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Tájékoztató TOP pályázatok kiírásáról, benyújtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

1)      Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester


A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.


Tapolca, 2016. február 12.


Dobó Zoltán
polgármester


letöltés egyben

Jegyzőkönyv

 

Gyulakeszi Község Polgármestere
8286 Gyulakeszi, Kossuth L. u. 55.

Tapolca Város Polgármestere
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

 

Raposka Község Polgármestere
8300 Raposka, Fő u. 51.

Ügyiratszám:   1/163/2016.  
18/11/2016.
19/6/2016.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 19-én (péntek) 08.00 órai kezdettel EGYÜTTES nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

 

Az ülés helye:          Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. ) 

NAPIREND

 1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
                       Szennyainé Kovács Veronika Gyulakeszi Község Polgármestere
                       Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
 2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
                       Szennyainé Kovács Veronika Gyulakeszi Község Polgármestere
                       Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

A napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket mellékelten megküldjük.

Tapolca, 2016. február 10.

 

Szennyainé Kovács Veronika
polgármester

Dobó Zoltán
polgármester

Bolla Albert
polgármester

 

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0083

 

 

Területi együttműködés megvalósítása a Tapolcai térségben az esélyegyenlőség érvényesítése és foglalkoztatás javítása érdekében ÁROP-1.A.3-2014-2014-0083

 

Tapolca Város Önkormányzata, mint a járásszékhely önkormányzata pályázati támogatást nyert a járáson belüli együttműködés fejlesztése céljából.

A projekt 2015. április 1. és 2015. november 15. között valósult meg a Széchenyi 2020 program keretében 33,49 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

 

A pályázat keretében megvalósult projekt eredményeként erősödött a térségi együttműködés a Tapolcai járásban a települési önkormányzatok és intézményeik, a nemzetiségi önkormányzatok, állami szervek, a járásban működő civil, társadalmi, egyházi és gazdasági szervezetek között, melyben kiemelt szerepet kapott a járásszékhely önkormányzat koordinációja is.

 

Az Önkormányzat fontosnak tartja a pályázati eredmények nyilvánosságának biztosítását, annak érdekében, hogy a projekt eredményei minél szélesebb körben hasznosulhassanak:

 

A projektben készült szakmai összefoglalók és tanulmányok az alábbi linkekre kattintva tölthetőek le:

 

Járási szintű együttműködések erősítése - Szakmai Összefoglaló

 

Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése

1.    járási felzárkózási kerekasztal ülés szakmai összefoglalója

2.    járási felzárkózási kerekasztal ülés szakmai összefoglalója

3.    járási felzárkózási kerekasztal ülés szakmai összefoglalója

4.    járási felzárkózási kerekasztal ülés szakmai összefoglalója

5.    járási felzárkózási kerekasztal ülés szakmai összefoglalója

6.    járási felzárkózási kerekasztal ülés szakmai összefoglalója

7.    járási felzárkózási kerekasztal ülés szakmai összefoglalója

 

Járási szintű „Esélyteremtő-programterv”elkészítése - Programterv

 


Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák megszervezése az „Esélyteremtő programterv” disszeminációja érdekében

1.    rendezvény szakmai összefoglalója- 2015. július 16.

2.    rendezvény szakmai összefoglalója- 2015. július 23.

3.    rendezvény szakmai összefoglalója - 2015. szeptember 3.

4.    rendezvény szakmai összefoglalója - 2015. október 29.

5.    rendezvény szakmai összefoglalója - 2015. október 19.

6.    rendezvény szakmai összefoglalója- 2015. november 5.

 

Segítő szakértő bevonása- Szakmai Összefoglaló

 

Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi programjaikban megfogalmazott, tevékenységek megvalósítása a járásszékhely önkormányzat szervezésében

 

„Mi legyek ha nagy leszek?” pályaorientációs szakmai napról készült Szakmai Összefoglaló

„A munka és a család harmóniája” – nők munkavállalásai esélyeinek növelése tájékoztató programról készült Szakmai Összefoglaló

 

Horizontális szempontok - tájékoztatók

 

Releváns jogszabályok jegyzéke 

Javaslat lakossági tájékoztatásra 

Javaslat a projektben érintett ügyintézői kör tájékoztatására   

 

Alkategóriák

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ajánló

SFbBox by diaita