Önkormányzati és Igazgatási Iroda

 

 
 • Székhely:
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15.
 • Telefonszám
Központ: 06-87/511-150
  Titkárság 06-87/510-126
 • Telefax:
  06-87/511-163
 • E-mail cím:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.    
 • Honlap:
www.tapolca.hu
 • Ügyfélfogadás:   
 
Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 – 12.00 óráig és
13.00 – 17.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

 

 

 

 • Önkormányzati és Igazgatási Iroda tevékenysége:

   

   

  Működési feltételek biztosítása:

  1. Képviselő Testület munkájának biztosítása
  2. Polgármester, Alpolgármesterek munkájának segítése
  3. Jegyző munkájának segítése
  4. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal zavartalan működtetése
  5. személyzeti feladatok koordinálása – ellátása a Hivatal köztisztviselőivel kapcsolatban
  6. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal gondnoki feladatinak ellátása
  7. kis értékű beszerzések – megrendelések lebonyolítása

   

  Jogalkotás – Rendeletek – Tervezetek ellenőrzése

  1. Szerződések – tervezetek előkészítése

   

  Pályázatok figyelése, írása, menedzselése, rendezvények bonyolítása

  1. Önkormányzati Főtanácsadó munkájának segítése
  2. Támogatások
  3. Közművelődési és Sport támogatások

   

  Közművelődési közoktatási feladatok ellátása

  1. közoktatási, közművelődési, sport és ifjúsági feladatok ellátása
  2. közoktatás középtávú fejlesztési tervének összeállítása
  3. közoktatási intézmény beiratkozás ügyintézése
  4. Közoktatási Informatikai Rendszer (KIR) működtetése
  5. közoktatási Intézmények alapító okiratai módosítása – házirendek – működési szabályzatok - nevelési – pedagógiai program, minőségirányítási program előkészítése.

   

  Külkapcsolatok ápolása

  1. testvérvárosi kapcsolatok fenntartása
  2. partnervárosok kapcsolattartása

   

  Helyi Választási Iroda üzemeltetése

  1. választások lebonyolítása
  2. népszavazással kapcsolatos ügyintézés ellátása
  3. Kisebbségi Önkormányzatok munkájának segítése

   

  Titkári feladatok ellátása

  1. Polgármesteri, alpolgármesteri titkári feladatok ellátása
  2. Jegyzői titkári feladatok ellátása
  3. Választási feladatok közreműködése

   

  Informatikai rendszer fenntartása

  1. Informatikai rendszer ellátása
  2. Kiadványok szerkesztése, készítése
  3. Képviselő Testületi anyagok – előterjesztések digitális archiválása
  4. Választási Informatikai rendszer üzemeltetése

  Munkatársak:

  tanácsos

  Önkormányzati és Igazgatási Iroda
  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület fsz 45 sz. iroda 87/ 511-150 /201; 87/510-120
  Közvetlen felettese: Dr. Rozgonyi Viktória

  • A hálózati struktúra tervezése, az új elemek becsatlakozásának szabályozása, engedélyezése, ellenőrzése.

  • Hálózaton működő alkalmazások telepítésének tervezése, használatuk szabályozása.

  • A hálózati forgalom figyelése.

  • A hálózati hibák felderítése, az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele.

  • A hálózati struktúra nyilvántartásának elkészítése és folyamatos aktualizálása, a becsatlakozó elemek regisztrálása, nyilvántartási adatok bekérése, begyűjtése.

  • Hálózati információk terjesztése, a felhasználók nyilvántartása és tájékoztatása.

  • Az üzemeltető személyzet szakmai irányítása.

  • A hivatali szintű informatikai alkalmazások felügyelete, folyamatos működés biztosítása.

  • Az alkalmazás használatához szükséges hálózati- és erőforrás hozzáférési jogok biztosítása a felhasználók részére és nyilvántartásuk vezetése.

  • Az alkalmazásokkal kapcsolatos felhasználóktól, illetve helyi programgazdáktól érkező észrevételek fogadása a szükséges változtatások, módosítások megtétele, regisztrálása.

  • Az alkalmazások frissítése, változások átvezetése (új változatok telepítése).

  • Az alkalmazások működésének, használatának figyelése, hibák felderítése.

  • Az alkalmazásokkal kapcsolatos információk terjesztése, a felhasználók és helyi programgazdák tájékoztatása.

  • Számítástechnikai berendezések tervszerű karbantartásának és folyamatos fejlesztésének megszervezése, a szükséges költségvetési előirányzatok tervezése és előterjesztése a döntéshozók felé.

  • Kapcsolattartás külső partnerekkel (programozók, hardver forgalmazók, szervizcégek).

  • A számítógépes iktatás informatikai felügyelete, a működési feltételek biztosítása.

  • Iktató program felügyelete, felhasználói jogosultságok megadása és ellenőrzése.

  • Választásokkal kapcsolatos cselekményekben logisztikai feladatok ellátása, kapcsolattartás a felügyeleti szervekkel, informatikai háttér folyamatos biztosítása és kontrollja.

  • Munkakörével kapcsolatos szerződések előkészítése, nyilvántartása, pályázatok figyelése, előkészítése.

  • Testületi anyagok elektronikus úton való elkészítése.

  • Közreműködés a hardver nyilvántartási adatok egyeztetésében (leltár).

  • Számítógépes rendszerek adatvédelmének és szoftverek jogtisztaságának biztosítása.

  • Az alkalmazásokkal kapcsolatos információk terjesztése, a felhasználók tájékoztatása, segítése.

  • Berendezések kezelése, kiszolgálása.

  • A központi szolgáltatásokkal és a központi alkalmazásokkal kapcsolatos felhasználói oktatások megszervezése.

  • A város honlapjának aktualizálásában való részvétel.

  • Helyi Választási Iroda Logisztikai koordinátora

  • Helyi Választási Iroda Válsztás-Informatika koordinálása

  főmunkatárs

  Önkormányzati és Igazgatási Iroda

  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület 1. emelet 54 sz. iroda 87/ 511-150 /177 -es mellék

  Közvetlen felettese: Dr. Rozgonyi Viktória

  • Személy és munkaügyi ügyintéző
  • Helyi Választási Iroda Választási Információk, és ügyintézés
  • Helyei Választási Iroda, Helyi Választási Névsor kezelése – ügyintézése
  Helyi Választási Iroda Információs szolgálat

  Önkormányzati és Igazgatási Iroda

  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület 1. emelet 54 sz. iroda 87/510-126

  Közvetlen felettese: Dr. Rozgonyi Viktória

  A Képviselő-testület és a bizottságok üléseire készült meghívók, előterjesztések előkészítésében, kiküldésében való közreműködés

  Közmeghallgatások, ünnepi képviselő-testületi ülések előkészítésében, lebonyolításában való részvétel

  Jegyzői titkársági feladatok ellátása a jegyző közvetlen utasításának megfelelően

  Irodavezetői értekezletekről jegyzőkönyv készítése

  Az önkormányzati címek használatával kapcsolatos döntés előkészítése a polgármester részére

  Az Ügyrendi Bizottság üléseinek jegyzőkönyvezése

  Közreműködés választások lebonyolításában

  Az Önkormányzati Irodánál megtalálható archív dokumentumok kezelése, kiadása – a jegyző engedélyét követően – betekintés céljából, illetve hiteles másolatok kiadmányozása

  Helyi rendeletek és szabályzatok nyilvántartása

  Önkormányzati és Igazgatási Iroda

  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület 1. emelet 55 sz. iroda 87/ 511-150 /200 -as mellék

  Közvetlen felettese: Ughy Jenőné jegyző

  Feladatai:

  Előterjesztést készít a Képviselő-testület ülésére, szükség esetén önkormányzati rendeletalkotást kezdeményez, rendelettervezetet készít, illetve ezek készítésében közreműködik a jegyző rendelkezése szerint. Gondoskodik az iroda feladatkörébe tartozó képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

  Véleményezi az Irodán készülő szerződéstervezeteket.

  A képviselő-testületi ülésre készülő előterjesztések, határozati javaslatok törvényességi, alaki, tartalmi vizsgálata.

  Közreműködik a helyi önkormányzati rendeletek és szabályzatok megszerkesztésében, gondoskodik a megalkotott rendeletek kihirdetéséről.

  Előkészíti a működési célú, sport- és közművelődési tárgyú támogatási szerződéseket, elvégzi az elszámolások ellenőrzését, a támogatott szervezetek képviselőivel kapcsolatot tart.

  Hatályos rendeletek egységes szerkezetbe foglalása.

  Részt vesz a választásokkal kapcsolatos feladatokban.

  vezető-tanácsos

  Önkormányzati és Igazgatási Iroda

  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület 1. emelet 51 sz. iroda 87/ 510-125

  Közvetlen felettese: Dr. Rozgonyi Viktória

  • A polgármester és az alpolgármesterek munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása

  • polgármesteri titkársági teendők ellátása,

  • Vezetői értekezleteket előkészítése, szervezés

  • polgármesteri fogadóórák lebonyolítása

  • bejelentések és javaslatok továbbítása

  • A Képviselő-testület és a bizottságok üléseire készült meghívók, előterjesztések előkészítése, kiküldése

  • A polgármester és alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatairól, interpellációkra adott válaszokról szóló beszámoló elkészítése.

  • "Módosító táblázat" elkészítése,

  • A közmeghallgatások előkészítése, lebonyolítása

  • Naprakész nyilvántartás vezetése a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal belső használatú nyomtatványairól

  • Helyi Választási iroda munkájában való közreműködés

   

  Önkormányzati és Igazgatási Iroda

  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület 1. emelet 57 sz. iroda 87/ 511-150 /191 -es mellék

  Közvetlen felettese: Dr. Rozgonyi Viktória

  A polgármester és az alpolgármesterek munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.

   

  - Közreműködik a vezetői értekezletek szervezésében, lebonyolításában, jegyzőkönyvezésében.

  - A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a Képviselő-testület üléseiről szóló jegyzőkönyvek elkészítése.

  - Kezeli a Képviselő-testület által elfogadott rendeletek és határozatok nyilvántartására készült számítógépes szoftvert.

  - Archív testületi anyagok bekötésre való előkészítése.

  - Intézményvezetői és nemzetiségi testületi ülések jegyzőkönyvvezetése.

  - A közmeghallgatások előkészítésében, lebonyolításában való részvétel.

  - Gépírás, faxok továbbítása, fénymásolás, levelezés, iktatás, postaszortírozás, postázás.

  - Kötelezettségvállalások, szerződések rendszerezése, közzétételre történő előkészítése.

  - Az önkormányzati főtanácsadó, a képviselők és bizottsági tagok részére gépelés, üzenetek átvétele, levelek, egyéb anyagok továbbítása.

  - Választási iroda munkájában való közreműködés.

  Önkormányzati és Igazgatási Iroda
  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület földszint 48 sz. iroda 87/ 511-150
  Közvetlen felettese: Dr. Rozgonyi Viktória

  Feladatai közé tartozik elsődlegesen a gépjárművezetői, karbantartási feladatok ellátása, melynek során:

  - tevékenységével segíti a vezetők hivatalos eseményekre való eljutását.

  - szállítja a hivatali munkatársakat intézkedések elősegítése érdekében.

  - közreműködik a testületi anyagok soron kívüli kézbesítésében.

  - biztosítja a felügyeletére bízott gépkocsik üzembiztonságát, esztétikai állapotát, időben jelzi a javítások szükségességét.

  Önkormányzati és Igazgatási Iroda

  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület földszint 38 sz. iroda 87/ 511-150 /182-es mellék
  Közvetlen felettese: Dr. Rozgonyi Viktória
   
  - A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalhoz érkező iratok, kimenő levelek iktatása (előzmény vizsgálata után) a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda és az Építéshatósági Iroda részére.

  - Előadói ívek gépi kitöltése a hatályos Egyedi Ügyiratkezelési szabályzat szerint.

  - Irattároz (irattárba helyezi a határidő kitűzése nélkül kiadmányozott olyan ügyiratokat, amelyeket az arra jogosult elintézettnek nyilvánított, irattári jellel ellátott).

  - Határidőbe helyezi az iratokat, a határidőket figyelemmel kíséri.

  - Számítógépes adatokat szolgáltat.

  - Rendezi az irattárat, az ügyiratokat megfelelően elhelyezi, ügyiratkötegeket felcímkézi.

  - Régi iratok keresése, közreműködés a selejtezés során.

  Önkormányzati és Igazgatási Iroda

  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület földszint 38 sz. iroda 87/ 511-150 /182-es mellék
  Közvetlen felettese: Dr. Rozgonyi Viktória

  - A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalhoz érkező iratok, kimenő levelek iktatása (előzmény vizsgálata után) az Önkormányzati Iroda és az Adócsoport részére.

  - Előadói ívek gépi kitöltése a hatályos Egyedi Ügyiratkezelési szabályzat szerint.

  - Irattároz (irattárba helyezi a határidő kitűzése nélkül kiadmányozott olyan ügyiratokat, amelyeket az arra jogosult elintézettnek nyilvánított, irattári jellel ellátott).

  - Határidőbe helyezi az iratokat, a határidőket figyelemmel kíséri.

  - Számítógépes adatokat szolgáltat.

  - Rendezi az irattárat, az ügyiratokat megfelelően elhelyezi, ügyiratkötegeket felcímkézi.

  - Régi iratok keresése, közreműködés a selejtezés során.

  - Levéltári anyagok átadása során szervezi és felügyeli az iktató munkatársainak tevékenységét.

   

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ajánló

SFbBox by diaita