Városüzemeltetési csoport

 • Székhely:
  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15. (25-26. sz. irodák )
 • Telefonszám
Központ: 06-87/511-150
  Városüzemeltetési csoport 06-87/511-150
 • Telefax:
  06-87/511-165
 • E-mail cím:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Honlap:
www.tapolca.hu
Ügyfélefogadás:

Városüzemeltetési csoport :

Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 – 12.00, 13-17 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

A Városfejlesztési csoport alkalmazott jogszabályai, helyi rendeletek

 • 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről
 • 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról
 • 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 1992. évi XXXVIII. az államháztartásról
 • 1992. évi LXXXIX. tv. a helyi önkormányzatok címzett-és céltámogatási rendszeréről
 • 1992. évi LXXXIII. tv. egyes elkülönített állami pénzalapokról
 • 1994. évi LV. tv. a termőföldről
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és területrendezésről
 • 2000. évi XLIII. Törvén a hulladékgazdálkodásról
 • 2000. évi CXII. tv. a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
 • 2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekről, 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről,
 • 1/1984 (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
 • 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
 • 15/2000. (XI. 16.) KÖVIM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
 • 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről
 • 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
 • 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
 • 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 • 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 • 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
 • 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
 • 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
 • 307/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 310/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról

  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei

 • 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól
 • 21/2004. (V. 25.) Kt. rendelet Tapolca Város Önkormányzatának "Környezetvédelmi Alap"-járól
 • 7/2005 (II. 18.) Kt. rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi köz-szolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről
 • 13/2008. (VI. 30.) Kt. rendelet Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
 • 11/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet az épített és természeti környezet helyi védelméről
 • 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről
 • 14/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet a városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról
 • 25/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről
 • 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás
 • 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről
 • 11/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a városi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról
 • 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet a környezetvédelem helyi szabályairól
 • 10/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet a közterület használatáról
 • 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról
 • 13/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet Tapolca Város Önkormányzatának Közbiztonsági Alapjáról
 • 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet a közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről
 • 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az állattartás szabályairól
 • 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról
 • Éves költségvetési önkormányzati rendelete.

Letölthető nyomtatványok

 

letölthető nyomtatványok -->

Városüzemeltetési csoport ügyintéssel kapcsolatos ügyleírások – tudnivalók

 

Forgalomszabályozás, forgalomtechnika, közlekedésbiztonság.pdf Közútkezelői hozzájárulás közút nem közlekedési célú igénybevételéhez (közműépítéshez).pdf
Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására.pdf Közútkezelői hozzájárulás közút nem közlekedési célú igénybevételéhez (útterület foglaláshoz).pdf
Közterület használati megállapodás, hozzájárulás.pdf Közvilágítási hibabejelentés.pdf
Közterületen lévő fás szárú növények kivágási kérelme.pdf Síremlék felállítás engedélyezése.pdf
Közterületi rendezvény zajkibocsátásának engedélyezése.pdf Utcanév, házszám igzolás.pdf
Közútkezelői hozzájárulás építési, használatbavételi engedélyhez.pdf  

Munkatársak:

 

Bakos Gáborné (csoportvezető)

városüzemeltetési csoportvezető
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 2. emelet 26 sz. iroda 87/ 511-150 /197-es mellék
Közvetlen felettese: Hársfalvi József a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetője.
feladata:

 • Önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok ellátása
 • Köztisztasági feladatok
 • Hulladékok elhelyezése, gyűjtése, szállítása
 • Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkfenntartás, fakivágás, fásítás)
 • Közmunkával összefüggő feladatok
 • Települési, közterületi felújítás, karbantartás, hibaelhárítás
 • Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok (légszennyezési, vízszennyezési, zaj- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, kútlétesítési stb. ügyek)
 • Parlagfű elleni védekezés
 • Önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok ellátása
 • Játszóterek, sportpályák fenntartása
 • Köztéri bútorok fenntartása
 • Állategészségügyi szolgáltatások ((kóbor, elpusztult és kártevő állatok)

Helyi autóbusz közlekedés, menetrend

letölthető nyomtatványok -->

Kozma Lajos

Városüzemeltetési ügyintéző

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 2. emelet 25.sz. iroda 87/ 511-150 /166-os mellék

Közvetlen felettese: Bakos Gáborné Városüzemeltetési csoportvezető

feladata:

 • Közutak, járdák, hidak fenntartása, felújítása, karbantartása
 • Síkosság elleni védekezés
 • Zárt csapadékvízrendszer fenntartása
 • Szennyvízcsatorna rendszer üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
 • Forgalomszabályozás, forgalomtechnika, közlekedésbiztonság
 • Közút nem közlekedési célú igénybevétele (közműépítés)
 • Parkolási, behajtási engedély, fizetőparkolók

letölthető nyomtatványok -->

 

Burszán Sándor, térség- és településfejlesztési ügyintéző

feladatai: viziközművekkel kapcsolatos ügyintézés, környezetvédelmi (zaj- és rezgés, növényvédelem, hulladékgazdálkodás) hatósági ügyek, fakivágási engedélyek, közterület-használat, vízjogi engedélyezések, tűzvédelmi ügyek

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Iroda: 25 letölthető nyomtatványok -->

 

 

Ács Ferenc műszaki ügyintéző

feladatai: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal gondnoki feladatai, önkormányzati működtetésű oktatási intézmények és a köztemetők gondnoki feladatai, köztéri bútorok, játszótéri eszközök, sportpályák karbantartási feladatai, közterületen és közfeladatot ellátó víz- és elektromos hálózat karbantartási feladatai

Iroda: 11

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ajánló


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ModBMK2Helper has a deprecated constructor in /home/pan10000/honlapok/tapolca.hu/regi/modules/mod_bm_slider_for_k2/helper.php on line 23

SFbBox by diaita