hétfő, 30 november 2015 16:55

FELHÍVÁS

 

közérdekű kötelezettségvállalás szervezésére

 

 

Tapolca Város Önkormányzata a Tapolca, Fő tér 4., Fő tér 7-9., Fő tér 19-21., a Keszthelyi út 3. és a Kossuth L. utca 12/2. szám alatt található épületek homlokzatának felújítása támogatására közérdekű kötelezettségvállalást szervez.

A közérdekű célra magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok írásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy vagyoni szolgáltatássukkal hozzájárulnak a fenti célhoz.

 

A felajánlásnak tartalmaznia kell a közérdekű célt és a felajánlott vagyoni szolgáltatás tartalmát (összegét, illetve természetben történő meghatározását), valamint a szolgáltatás esetleges feltételeit. A felajánlásnak tartalmaznia kell továbbá, hogy a közérdekű kötelezettségvállaló kéri-e nevének feltüntetését. A felajánlás megállapodás megkötésével jön létre.

 

A közérdekű kötelezettségvállalást a kiíró határozatlan időre szervezi. A felajánlásokat Tapolca Város Önkormányzata 11748052-15429348-10660007 számú, „Tapolca Város Önkormányzata részére közérdekű felajánlások” megnevezésű számlájára lehet teljesíteni. A teljesítéséről a hatályos adójogszabályokban foglaltak szerint igazolás kerül kiállításra.

 

A közérdekű célra felajánlott pénzeszközöket Tapolca Város Önkormányzata az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlán kezeli.

 

A kimondottan erre a célra létrehozott számlára befizetett pénzeszközök tekintetében a Polgármester kötelezettséget vállal arra, hogy azokat maradéktalanul ebben az okiratban megjelölt célra fordítja az Önkormányzat.

 

Az Önkormányzat köteles nyilvánosan a közérdekű kötelezettségvállalást meghirdetni, a felajánlások felhasználásával kapcsolatban a közérdekű kötelezettségvállalókat tájékoztatni.

 

 

Tapolca, 2015. november 27.

 

 

                                                                                                                Dobó Zoltán

                                                                                                               polgármester

 

Megjelent: 4450 alkalommal

Ajánló