×

Figyelmeztetés

JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 42
hétfő, 08 december 2014 09:02

Tájékoztató Tapolca Város környezeti állapotáról


2014.
 
A környezet védelmének általános szabályairól törvényben foglaltaknak megfelelően a települési önkormányzatoknak a lakóhelyi környezet állapotáról évente tájékoztatniuk kell a lakosságot.
 
Tapolca Város Önkormányzata  ennek megfelelően figyelemmel kíséri és értékeli a város környezeti állapotát, segíti az itt élők és a vállalkozók környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenységét, igény esetén kapcsolattartó szerepet vállal a különböző szervezetek és intézmények között.
 
 
A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA
 
LEVEGŐ
 
A város minden évben igyekszik lépéseket tenni a levegő minőségének javítása érdekében.
 
A légszennyezettségi adatok a városi manuális mérőberendezések adatai alapján az elmúlt időszakkal megegyezően az idei évben is jó értékeket mutattak.
 
Az idei évben már a lakók számára is érezhető volt, hogy az országos közutak átmenő forgalma 2012 óta a Déli elkerülő úton át az Ipar utca irányába teljesen elkerüli a belvárost. A reggeli és a késő délutáni csúcsforgalmon kívül a városközpontban is érezhető a forgalom csökkenése.
 
Lassan egy éve lesz, hogy átadásra került a Dobó városrészt a belvárossal összekötő kerékpárút. A kedvező szélességű kerékpárút azóta egyre népszerűbb, kedvező időjárás esetén már nemcsak a városlakók használják a munkahelyük vagy az oktatási intézmények megközelítésére, hanem a sportolók, kirándulók is. Különösen népszerű lett a kerékpárútnak a Május 1. utca és Alkotmány utca közötti zöldövezeti szakasza, ahol a forgalomtól védett helyen van lehetőség a gyerekek számára a kerékpározás tanulására és gyakorlására.
 
A tavalyi évben átadott Barackos futókör egyre több futót és kerékpárost csalogatott ki a forgalomtól távoli, zöldövezetben elhelyezkedő, Diszel városrészbe vezető kerékpárúttól északra kijelölt útvonalra.
 
Tapolcán a kiépített gázhálózat ellenére évről évre csökkenő tendenciát mutat a hálózatra újonnan csatlakozók száma, hiszen aki teheti még mindig az olcsóbb, szilárd tüzelést választja.
 
A szokatlanul hűvös, csapadékos nyár és ősz miatt kevesebb problémát okozott a pollenterhelés. A parlagfű elleni védekezés ellenőrzése során nem volt szükség hatósági eljárás lefolytatására, településőreink folyamatosan ellenőrizték és időben figyelmeztették a városlakókat a védekezés elvégzésére.
 
 
VIZEK
 
Tapolcán a vízminőség megfelel az előírásoknak. A nitrit határérték túllépésének elkerülése érdekében monitoring rendszer működik.
 
Évről évre egyre többen kérnek vízjogi engedélyt 25 méternél nem mélyebb kutak létesítésére a település jegyzőjétől, kizárólag locsolási célra. A kérelmek többsége a Barackos lakópark ingatlanjaira vonatkozik.
 
Tapolca közigazgatási területén négy vízfolyás található. A négyből kettő, a Viszló-patak és a Szentkúti ér a város nyugati részén húzódik, az Eger-patak Diszel városrészben, a Tapolca-patak pedig a belvárosi Tavasbarlangból eredve folyik a Balatonba. A Viszló-patak és a Szentkúti ér már régóta kiszáradtak, csak igen magas csapadékos időszakban csörgedezik bennük néha víz.
Mind a négy vízfolyás patakmedrének tisztítása a Vízügyi Igazgatóság feladata, kivéve a Tapolca-pataknak a Déli elkerülő úttól északra, a Malom-tóig húzódó szakaszát. Utóbbi a Malom-tóval együtt Tapolca Város Önkormányzata tulajdona és megállapodás alapján a Balaton Felvidéki Vízitársulat a kezelője. A Tapolca-patak vízhozama az elmúlt 20 év során a karsztvíz-regenerálódás miatt jelentős mértékben megemelkedett, ezért a város legnagyobb idegenforgalmi látványosságának, a Malom-tónak a folyamatos, napi vízszintszabályozása miatt rendszeres egyeztetésre van szükség a Tavasbarlangot üzemeltető Nemzeti Parkkal, és a Déli elkerülő út déli oldalán működő pisztrángteleppel is.
 
Az idei év csapadékos időjárása ellenére városunk területén szerencsére nem volt szükség sehol sem belvíz vagy árvíz elleni beavatkozásra. A sok csapadék inkább a burkolatlan hegyi utak állapotában tett a szokásosnál gyakrabban kárt, több alkalommal volt szükség útjavításra és a kimosások helyén anyagpótlásra.
 
A zárt rendszerű csapadékcsatorna hálózatban minden hónapban elhárításra került egy-egy olyan szakaszhiba, amely már régóta problémát okozott a rendszerben.
A közcélú munkások bevonásával egész évben folyamatosan végeztük a burkolt nyílt árkok tisztítását, ősztől pedig elkezdtük azoknak a nyílt árkoknak a mederkotrását is, amelyek már nem tudják elvezetni a hirtelen érkező, nagy mennyiségű csapadékvizeket.
 
 
 
 
 
 
FÖLD, TALAJVÉDELEM
 
A föld és talajvédelem érdekében Veszprém megyében 84 ponton működik talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer. A vizsgálatok alapján a talajok szennyezettsége az elmúlt évben sem érte el a határértéket.
2014-ben is voltak utólagos rákötések a meglévő szennyvízcsatorna-rendszerre, mérsékelve ezzel is a talajszennyezést. Akik rákötöttek, azok így mentesültek a talajterhelési díj megfizetése alól is.
 
 
ZÖLDTERÜLETEK
 
A városi zöldterületek és a helyileg védett értékek fenntartása, fejlesztése az elmúlt évek során kedvező volt, az elmúlt évben ezért nem került sor zöldterület felújításra és zöldterület növelésre sem.
A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt és sikeres pályázatunk alapján a jövőre vonatkozóan folytatódni fog a Hősök tere felújítása, és a Malom-tó több zöldfelülete is korszerűsítve lesz jövő tavaszig.
 
A tavalyi évben befejeződött belvárosi közterületek rehabilitációjával érintett zöldterületeket kiemelten ellenőriztük, fenntartásukról folyamatosan gondoskodtunk. Pótoltuk a projekt keretében kiültetésre került, de azóta kiszáradt vagy megrongált cserjéket és fákat.
 
A virágos felületeket tavasszal megnöveltük a felajánlásból kapott közel 1000 tő szőregi rózsával.
 
Ősszel megkezdtük a zöldterületeken lévő fák vizsgálatát és megjelöltük azokat a fákat, amelyek kiszáradtak, balesetveszélyesek vagy betegek. A fák kivágására a vegetációs időszakon kívül kerül majd sor, de a megjelölt fák között vannak olyanok is, melyeknek kivágásáról csak ismételt ellenőrzést követően, tavasszal döntünk.
 
A helyi védelem alatt álló vadgesztenye fasorok aknázómoly elleni megóvásáról az idei évben is 3 alkalommal sikeresen gondoskodtunk.
 
Elvégeztük a Patakparti sétány, az Alsó Malom-tó feletti gyalogos híd és a Tóparti játszótér kerítésének állagmegóvó festését.
 
Tavasztól őszig elvégeztük a felújításra, javításra szoruló közterületi padokon, utcai hulladékgyűjtőkön, kerékpártárolókon, korlátokon és behajtás-gátló oszlopokon a festési, pótlási és karbantartási munkákat. A megsemmisült, megrongált és javíthatatlan utcai hulladékgyűjtők helyére újakat helyeztünk ki.
 
Ősszel megerősített védőréteggel láttuk el a Déli Városkapu parkban 5 éve elhelyezett és azóta balesetveszélyessé vált két patakparti színpadot.
 
 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
 
Tapolcán az Észak-Balatoni Térség Szilárdhulladék-kezelési rendszer üzemel. 2014. szeptemberétől a Remondis Tapolca Kft. jogutódja, az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. végzi a település hulladékgyűjtését a hulladéktörvényben és az önkormányzati rendeletekben foglalt előírásoknak megfelelően. 2015. január 1-jén lép hatályba a hulladékgazdálkodásról szóló új önkormányzati rendelet.
 
2015. január 1-jétől a jelenleg hatályos rendelethez képest az egy háztartásban egyedül vagy ketten élők számára 60 liter, a hárman élők számára 80 liter, és a háztartásban négyen vagy többen élők számára 120 liter űrtartalom vehető igénybe.
 
A jövő év elejétől várhatóan beindul a települési szilárdhulladékok teljes körű és szelektív szervezett gyűjtési rendszere. A lakosság havonta egy alkalommal háromféle – fém, műanyag és papír – hulladékot tud kihelyezni az ingatlana elé. A gyűjtéshez a Szolgáltató zsákokat fog biztosítani, és mindenki a gyűjtött mennyiségnek megfelelő számú zsákot helyezhet ki. Az üveg hulladékot továbbra is a település 58 pontján kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő konténerbe lehet majd elhelyezni.
 
A keletkezett inert hulladékot – építési törmeléket – továbbra is a tapolcai szemétlerakó telepre lehet szállítani, a közszolgáltató öt éve elkülönítve gyűjti a telephelyen. A Királyszentistvánon tárolt mobil építési törmelék-darálót akkor szállítják át darálás céljából, ha megfelelő mennyiségű építési törmelék összegyűlik.
 
A közszolgáltató idén tavasszal is lebonyolította az évi egyszeri lomtalanítást. A jelenleg hatályos rendelethez képest jövő évtől már gyűjtőpontos rendszerű lomtalanítás kerül bevezetésre, az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. által kihelyezett 30 m3-es konténerekkel, az önkormányzattal egyeztetett helyszínekre.
 
 Az önkormányzat látja el a közterületi illegális hulladéklerakóhelyek felszámolását, a bevezető utak megtisztítását, az utak portalanítását, és az útpadkák zúzalékkal történő javítását közcélú munkások alkalmazásával.
 
Tapolcán a biológiailag lebomló szerves hulladékok szelektív gyűjtése eddig még nem megoldott, évről évre elhúzódott. A közszolgáltató tájékoztatása szerint várhatóan a házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer beindulását követően indulhat meg a szervezett és rendszeres zöldhulladék gyűjtés a 2015. év tavaszán.
A lakosságnál keletkező elektronikai hulladékok elhelyezése megoldódott a tapolcai szemétlerakó telep átrakó állomása előtti területen, a közszolgáltatónak a Selector Kft-vel történt megállapodása alapján.
 
Az önkormányzat 2014. évben is megtartotta településőreit és az év minden hónapjában foglalkoztatott közcélú munkásokat is a város köztisztasági helyzetének fenntartása, a feladatok ellátása érdekében. Településőreink a folyamatos ellenőrzést, a közcélú munkások pedig a konkrét tisztántartási munkákat látják el.
Folyamatosan és rendszeresen ellenőrzik az utcai hulladékgyűjtőket, a szelektív gyűjtőszigetek és kutyaürülék gyűjtő edények környékét, a dohányzást tiltó táblák meglétét, és jelzik az illegális hulladék lerakóhelyeket. Utóbbiak felszámolása az észrevételt követő pár napon belül elszállításra kerül a közterületekről. Amennyiben megállapítható a hulladék tulajdonosa, akkor szabálysértési eljárás lefolytatását kezdeményezzük.
 
Az Egry József utca játszótér melletti közterületen idén is tavasztól őszig béreltünk  2 db mobil toalettet.
 
A járási hivatal és az önkormányzati hivatali dolgozói közösen csatlakoztak és vettek részt a Teszedd 2014. évi szemétgyűjtési akcióban.  A gyűjtés az Új Köztemető, a halápi úti garázssor és a Barackvirág utca közötti „Barackosban” történt.
 
ZAJVÉDELEM
 
A közutak és a vasútvonalak jelentős zajterhelést okoznak, mely különösen az éjszakai időszakban zavaró. A legjobb azon városrészek helyzete, melyeket a főútvonal elkerül, ahhoz csak gyűjtőúttal csatlakoznak. Az alacsonyabb rendű közutak, vasútvonalak zajproblémát nem okoznak, és amióta az országos közutak átmenő forgalma 2012 óta a Déli elkerülő úton át az Ipar utca irányába teljesen elkerüli a belvárost, azóta csökkent a települést érő zaj is.
 
Kész tervdokumentációval rendelkezünk a vasútállomásnál megépítendő intermodális csomópontra vonatkozóan, valamint ezzel összefüggésben a Hősök tere átépítésének megvalósítására. Az átalakítással tovább csökkenthető lenne a belváros zajterhelése.
 
Az ipari zajvédelmi követelmények betartásának ellenőrzése a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság feladata.

A szabadidős tevékenységek, vendéglátóegységek, háztartási tevékenységek zajvédelmi követelményeinek betartása javult, az elmúlt évben nem érkezett panaszbejelentés. A szabadtéri rendezvények szervezői évről elegendő óvintézkedést tesznek annak érdekében, hogy a rendezvények környezetében lakókat ne érje káros zajhatás.
 
TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM
 
Ez év októberében megszületett a döntés a Gyógybarlang és a Hotel Pelion környékének, a Tavasbarlangnak, valamint a Malom-tó és környezetének gyógyhellyé nyilvánításáról. A gyógyhellyé minősítéssel zajvédelmi szempontból a gyógyhely területe védőterületként ki van jelölve.
 
 
 
 
ENERGIAGAZDÁLKODÁS
 
KEOP pályázattal ez év tavaszán energiatakarékos közvilágítás korszerűsítés történt, a jelenleg üzemelő közvilágítási lámpatestekből 1.838 db-ot cseréltek ki korszerű LED fényforrásokkal üzemelő új lámpatestekre. A korszerűsítést követően már csökkent a villamosenergia fogyasztásunk, a megtakarítás becsült mértéke tavasz óta 30 %-os. A beüzemelést követően jelentkezett hibák kijavítására, a rossz lámpatestek cseréjére a kivitelező 5 éves garanciát vállalt.
 
Jelenleg is folyamatban van három önkormányzati intézmény – két óvoda és a közös önkormányzati hivatal – energiatakarékos korszerűsítése, a munkálatok a jövő évben fejeződnek be.
 
 
Összességében elmondható, hogy a 2014. év során városunkat érintően leginkább a közlekedésből származó környezetterhelés csökkentésében és az energiatakarékosságban történt fejlődés.
 
A környezeti elemek állapota összességében kedvező, melyek fenntartására és a jelenleg még esetleg kedvezőtlenebb állapotok javítására vagy felszámolására a jövőben is törekednünk kell.
 
Tapolca, 2014. november 26.
 

Dobó Zoltán
polgármester
 

 
A tájékoztatót készítette:
 
Bakos Gáborné
városüzemeltetési csoportvezető
Megjelent: 3584 alkalommal
Tovább a kategóriában: « FELHÍVÁS M E G H Í V Ó »
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ajánló


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ModBMK2Helper has a deprecated constructor in /home/pan10000/honlapok/tapolca.hu/regi/modules/mod_bm_slider_for_k2/helper.php on line 23

SFbBox by diaita