Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
Dátum : 2020. április 4.
5
6
7
Dátum : 2020. április 7.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Programajánló

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
péntek, 14 február 2020 10:01

VINO TERRA Kft. építési engedély hatályának meghosszabbítási ügye

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító):

201900094441

Tárgy:

VINO TERRA Kft.
építési engedély hatályának meghosszabbítási ügye

ÉTDR iratazonosító:

IR-000615385/2020

 

Ügyintéző:

Sósné Medvegy Boglárka

 

Iktatószám:

12/176-16/2020.

 

 

 

 

 

 

HIRDETMÉNY DÖNTÉS KÖZLÉSÉRŐL

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági Iroda, mint az adott ügyben eljáró hatóság, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdése, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján hirdetmény útján közli az alábbiakat:
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a VINO TERRA Kft. építtető Badacsonytördemic, 720/3 hrsz-ú ingatlanon a "Ranolder Bor Falu" elnevezéssel a meglévő "Ranolder pince" épület átalakításával és bővítésével wellness részleg, szállodai szobákat tartalmazó 4358,70m2 összes hasznos alapterületű főépület; 13db, új - egyenként 85,08m2 hasznos alapterületű - földszintes, lapostetős zöldtetős apartman; 1db meglévő épület átalakítása során, kétegységes - 63,89m2 és 64,66m2 hasznos alapterületű - földszintes, lapostetős zöldtetős apartman; 1db 5x19m külső befoglaló méretű téglalap alakú kültéri medence; 2 db - egyenként 5,24m2 alapterületű - kör alakú kültéri medence; 2db, a medencéket kiszolgáló földszintes, lapostetős zöldtetős épület építésére vonatkozó építési engedély hatály ügyében a 2020. január 31-én kelt, 12/176-3/2020. ügyiratszámú határozattal függő hatályú döntést hoztam.

Az eljáró hatóság megnevezése:

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Építéshatósági Iroda (címe: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

Az ügy iktatási száma:

12/176-1/2020.

Az ÉTDR ügy- és iratazonosító:

202000094441; IR-000576869/2020.

Kérelmező megnevezése:

VINO TERRA Ingatlanfejlesztő, Szolgáltató Kft. (címe: 1117 Budapest, Szerémi út 7.)

Az eljárás tárgya:

VINO TERRA Kft. építtető Badacsonytördemic, 720/3 hrsz-ú ingatlanon a "Ranolder Bor Falu" elnevezéssel a meglévő "Ranolder pince" épület átalakításával és bővítésével wellness részleg, szállodai szobákat tartalmazó 4358,70m2 összes hasznos alapterületű főépület; 13db, új - egyenként 85,08m2 hasznos alapterületű - földszintes, lapostetős zöldtetős apartman; 1db meglévő épület átalakítása során, kétegységes - 63,89m2 és 64,66m2 hasznos alapterületű - földszintes, lapostetős zöldtetős apartman; 1db 5x19m külső befoglaló méretű téglalap alakú kültéri medence; 2 db - egyenként 5,24m2 alapterületű - kör alakú kültéri medence; 2db, a medencéket kiszolgáló földszintes, lapostetős zöldtetős épület építésére vonatkozó építési engedély hatály ügye

Az eljárás megindításának napja:

2020. január 21.

Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő:

35 nap

A hatóság kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége:

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Építéshatósági Iroda
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
telefon: 87/511-155;
e-mail: epiteshatosag@tapolca.hu

Az ügyintéző neve:

Sósné Medvegy Boglárka

Az ügyintéző hivatali elérhetősége:

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Építéshatósági Iroda A. épület I. emelet 20. szoba

Az eljárásról hirdetményi úton
értesül:

Badacsonytördemic, 700/7, 710, 711/2, 711/3, 712, 713, 714, 715, 717, 718, 719, 720/2, 720/4, 707, 708, 709/1, 709/2, 671, 672, 673, 674, 675, 679/1, 680/1, 680/2, 681/1, 682/4, 682/6, 682/7, 683, 684, 685, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695/1, 699/3, 722/4, 725/1, 725/2, 725/10, 725/11, 753/2, 754, 755, 756, 757, 758, 759 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosai és rendelkezni jogosultjai.

A Rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján, hogy ha több mint ötven ügyfél érintett az eljárásban, az építésügyi hatóság az Ákr.-ben foglalt feltételeknek megfelelően döntését hirdetmény útján közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.
Hivatkozott jogszabályhely alapján az építésügyi hatóság hirdetményi úton tart kapcsolatot a Badacsonytördemic, 700/7, 710, 711/2, 711/3, 712, 713, 714, 715, 717, 718, 719, 720/2, 720/4, 707, 708, 709/1, 709/2, 671, 672, 673, 674, 675, 679/1, 680/1, 680/2, 681/1, 682/4, 682/6, 682/7, 683, 684, 685, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695/1, 699/3, 722/4, 725/1, 725/2, 725/10, 725/11, 753/2, 754, 755, 756, 757, 758, 759 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosaival és rendelkezni jogosultjaival.

A Rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a rendelkezésemre álló iratok alapján megvizsgáltam a kérelemmel érintett ingatlannal közvetlenül telekhatáros ingatlanokkal rendelkezni jogosultaknak ügyféli jogállását és megállapítottam, tekintettel arra, hogy az építési engedély hatályának meghosszabbítása során az engedély tartalmában változás nem következik be, az építési engedély hatályának meghosszabbítása a jogukat, jogos érdeküket nem érinti, ezért tárgyi engedélyezési eljárásban a kérelemmel érintett ingatlannal közvetlenül telekhatáros ingatlanokkal rendelkezni jogosultak nem minősülnek ügyfélnek.

Határozatomat a Rendelet 52. § (13) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm mindazoknak, akikkel az alap építési engedélyt hatóságom korábban közölte.

A hirdetmény az Ákr. 88. § (3) bekezdése értelmében a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a honlapján kerül kihelyezésre.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem elleni jogorvoslati jog csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Tapolca, 2020. február 11.

           
dr. Iker Viktória jegyző megbízásából:

Kiss Viktória
építéshatósági irodavezető

Megjelent: 15 alkalommal
Facebook