Eseménynaptár

befektetobarat_225px_k2.png
kedd, 02 október 2018 09:07

Komposztálási és égetési felhívás

Felhívom Tapolca város lakosságának figyelmét, hogy a kerti hulladék ártalmatlanítására, égetésére vonatkozó legfontosabb rendelkezések a következők:

Az ártalmatlanítás történhet a szervezett szemétszállítás keretében történő elszállítással is. A közszolgáltatás keretében elszállított kerti hulladék csak engedéllyel rendelkező kezelőnek adható át. Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2016. szeptember 1-vel megkezdte a zöldhulladék begyűjtését. A kerti hulladékot kizárólag tisztán, mindenféle ipari szennyeződéstől mentesen, a nyitvatartási idő alatt vihetik be a társaság Hulladékgyűjtő udvarába (8308 Zalahaláp, 010/42 hrsz, Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található), ahol azt külön térítési díj nélkül veszik át.

A Hulladékgyűjtő udvar nyitva tartása: Hétfőtől – Péntekig: 7:00-től – 15:00-ig.

A lehullott falevelek összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk! Ugyanis az így begyűjtésre kerülő zöldhulladék (fa- és bokornyesedék, nyírt fű,), ahelyett, hogy elégetnék vagy lerakóra kerülne, komposztálás után újra visszakerül a természetes körforgásba.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4 §. (7) pontja alapján, mivel a Közszolgáltató a fentiek szerint biztosítja a zöldhulladék begyűjtését, a vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben zöldhulladékot elhelyezni nem lehet!

A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint az avar és kerti hulladék égetésének legfontosabb szabályai a következők:

A kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött cselekvőképes személy által, vagy felügyelete mellett végezhető a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásával. Tilos az égetés a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom és a füstköd-riadó időtartama alatt.

 

Kerti hulladékot a város belterületén az alábbiak szerint lehet égetni:

a)  június 1. és október 14. közötti időszakban szerda és pénteki napokon 8 és 18 óra között,

b) október 15. és december 15. közötti időszakban hétköznap 9 és 17 óra között,

c) február 15. és március 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 17 óra között,

d) április 1. és május 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 20 óra között,

e) az b) és d) pontokban foglalt időszakokban szombatonként 9 és 15 óra között

 

Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek.

Tilos az égetés az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy aki a rendeletben meghatározottakat, mint a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi vagy megsérti, így betartását elmulasztja, legfeljebb 150.000 forintos közigazgatási bírsággal sújtható.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető!

Az észlelt tüzet késedelem nélkül a 105-ös vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó számon jelezni kell a tűzoltóságnak!

 

Tapolca, 2018. október 02.

 

Dobó Zoltán

polgármester sk.

Megjelent: 593 alkalommal
Facebook