Nyomtatás
kedd, 11 december 2018 06:57

Pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

 

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a képesítési követelmény:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Helyi adókkal kapcsolatos általános feladat - és hatáskör, építményadóval, magánszemély kommunális adójával kapcsolatos feladat- és hatáskörök, a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtható köztartozások nyilvántartásával, behajtásával és elszámolásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal adóztatással kapcsolatos tevékenységéhez kapcsolódó feladatok. Adók módjára behajtható köztartozások nyilvántartása és beszedése, illetve egyéb adózással kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmények és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középiskola/gimnázium
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Főiskolai végzettség esetén: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
 • Középiskolai végzettség esetén: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • Közigazgatási alapvizsga
 • Közigazgatási szakvizsga
 • Több éves szakmai tapasztalat
 • Felsőfokú végzettség
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § 1. sz. melléklete szerinti formátumban
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dénes Emil adócsoportvezető nyújt 87/511-150 120-as mellék telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/760/2018., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.tapolca.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapolca.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

Megjelent: 308 alkalommal