Eseménynaptár

Programajánló

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
péntek, 15 február 2019 08:46

Pályázat közbeszerzési/beruházási ügyintéző munkakör betöltésére.

 

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési/beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű, előreláthatólag 2019.03.18-2021.12.31-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Ellátandó feladatok:

A közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési eljárás dokumentumainak közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése. Beruházások projektmenedzseri feladatainak ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési eljárásaival és beruházásaival kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmények és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú képesítés
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Főiskola, vagy egyetemi szintű szakképzettség (műszaki/közgazdasági/jogi) okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű, a közbeszerzési eljárásokkal összefüggő egyéb végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • Legalább 2 éves közbeszerzési szakmai tapasztalat

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § 1. sz. melléklete szerinti formátumban
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ilkovics Elza Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető nyújt 87/511-166-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/ 181 /2019., valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési ügyintéző.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.tapolca.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapolca.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

Megjelent: 236 alkalommal
Facebook