Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
Dátum : 2020. január 7.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
péntek, 29 március 2019 08:37

Hirdetmény

Magyarország köztársasági elnöke a 95/2019. (III.5.) KE határozatával döntött bírósági ülnökök megválasztása időpontjáról.

Magyarország Alaptörvénye Bírósági fejezetének 27. § (2) cikke szerint a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák – ülnökök – is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és az ülnökök megválasztásának szabályairól.

Ülnök lehet

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött, de 70. életévét el nem érő magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök  nem lehet tagja politikai pártnak és nem folytathat politikai tevékenységet.

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus, vagy család, gyermek és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnökök jelölése

A Bjt. 213. § (1) bekezdése szerint az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat – a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja  szerinti munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztásra jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

Ha a jelölt a fent meghatározott igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A jelölés során benyújtani iratok

  • jelölő nyilatkozat
  • elfogadó nyilatkozat (A nyilatkozat a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint aláírását tartalmazza)
  • erkölcsi bizonyítvány
  • fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró nem pedagógus ülnökjelölt esetén a Be. 680. § (5) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt feltételeket igazoló dokumentumok (pszichológus, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatást, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozik vagy korábban dolgozott.)

Mind a jelölés mind pedig annak elfogadása formanyomtatványon történik. A dokumentumok letölthetők a hirdetmény alján található hivatkozásokról, valamint személyesen is átvehetők a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán.

Az iratokat a következő címre kell eljuttatni
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati és Igazgatási Iroda
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Személyes benyújtás esetén
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkárság

Érdeklődni lehet dr. Németh Mária Anita jegyzőnél személyesen ügyfélfogadási időben vagy a 06-87/510-126-os telefonszámon.

A jelentkezéseket a szükséges dokumentumok becsatolásával 2019. április 15. napján 16.00 óráig lehet benyújtani.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Járásbíróságra választ ülnököket.

 

Tapolca, 2019. március 27.

 

                                                                                               dr. Németh Mária Anita
jegyző

 

Letölthető dokumentumok

Ülnökké jelölés űrlap
Ülnökké jelölés űrlap fiatalkorúak bírósága
Nyilatkozat jelölés elfogadásáról
Az OBH elnökének tájékoztatója
Az ülnök jogai, kötelezettségei

Megjelent: 188 alkalommal
Facebook