EP Parlamenti választás 2019

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
5
6
8
9
10
12
13
14
15
Dátum : 2019. június 15.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Programajánló

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
péntek, 29 március 2019 15:15

Komposztálási és égetési felhívás

Felhívom Tapolca város lakosságának figyelmét, hogy a kerti hulladék ártalmatlanítására, égetésére vonatkozó legfontosabb rendelkezések a következők:

Az ártalmatlanítás történhet a szervezett szemétszállítás keretében történő elszállítással is. A közszolgáltatás keretében elszállított kerti hulladék csak engedéllyel rendelkező kezelőnek adható át. Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2016. szeptember 1-vel megkezdte a zöldhulladék begyűjtését. A kerti hulladékot kizárólag tisztán, mindenféle ipari szennyeződéstől mentesen, a nyitvatartási idő alatt vihetik be a társaság Hulladékgyűjtő udvarába (8308 Zalahaláp, 010/42 hrsz, Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található), ahol azt az alábbiak szerint veszik át:

  • A kerti hulladékot külön térítési díj nélkül veszi át a közszolgáltató, amennyiben az láthatóan egy háztartásban keletkezett, nem haladja meg az egy utánfutónyi mennyiséget és származási helyét lakcímkártyával igazolják.
  • A kerti hulladékot térítési díjfizetés ellenében veszi át a közszolgáltató, amennyiben láthatóan több háztartásban keletkezett, meghaladja az egy utánfutónyi mennyiséget (pl. teherautóval szállítják vagy több fordulónyi mennyiségű) és háztartásonként elkülönített igazolása nem lehetséges (pl. társasházak esetében).
  • Közületek kerti hulladékát csak térítési díjfizetés ellenében veszi át a közszolgáltató.

A Hulladékgyűjtő udvar nyitvatartása: Hétfőtől – Péntekig: 7:00-től – 15:00-ig.

A lehullott falevelek összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk! Ugyanis az így begyűjtésre kerülő zöldhulladék, komposztálás után újra visszakerül a természetes körforgásba.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4 §. (7) pontja alapján:

„Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálják, vagy a zöldhulladék szabványos gyűjtőedényzetben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a közszolgáltató a közszolgáltatási területen nem biztosítja, a zöldhulladékot - a (8) bekezdés szerinti fenyőfa hulladék kivételével - a vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-, üveg- és műanyag hulladékot tartalmazó gyűjtőedényben zöldhulladékot elhelyezni nem lehet.”

A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint az avar és kerti hulladék égetésének legfontosabb szabályai a következők:

A kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött cselekvőképes személy által, vagy felügyelete mellett végezhető a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásával. Tilos az égetés a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom és a füstköd-riadó időtartama alatt.

 

Kerti hulladékot a város belterületén az alábbiak szerint lehet égetni:

a)  június 1. és október 14. közötti időszakban szerda és pénteki napokon 8 és 18 óra között,

b) október 15. és december 15. közötti időszakban hétköznap 9 és 17 óra között,

c) február 15. és március 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 17 óra között,

d) április 1. és május 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 20 óra között,

e) az b) és d) pontokban foglalt időszakokban szombatonként 9 és 15 óra között

 

Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek.

 

Tilos az égetés az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy aki a rendeletben meghatározottakat, mint a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi vagy megsérti, így betartását elmulasztja, legfeljebb 150.000 forintos közigazgatási bírsággal sújtható.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető!

 

Az észlelt tüzet késedelem nélkül a 105-ös vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó számon jelezni kell a tűzoltóságnak!

 

Tapolca, 2019. március 28.

 

Dobó Zoltán

polgármester sk.

Megjelent: 47 alkalommal
Facebook