EP Parlamenti választás 2019

Eseménynaptár

Programajánló

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
csütörtök, 25 április 2019 08:17

Hirdetmény

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete 23. § (3) bekezdése alapján a Tapolca, 1968/8. hrsz. alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatban

Az ingatlan adatai: Tapolca, 1968/8 hrsz. alatti  134 m2 nagyságú lakóház megjelölésű ingatlan

             hasznosítás módja: adásvétel

             az ingatlan forgalmi értéke: min. 7.466.000,- Ft

 

Az természetben a Tapolca, Keszthelyi út 47. sz. alatt található. Egy  63 m2 nagyságú lakást foglal magában. Az ingatlanban a vezetékes villany-, víz- és csatornahálózat rendelkezésre áll.

Ajánlatot benyújtani személyesen vagy postai úton, írásban, az ajánlattevő sajátkezű aláírásával ellátva, lezárt borítékban, az ajánlattevő nevének, elérhetőségének feltüntetésével 2019. május 24. nap 12.00 óráig lehet. Az ajánlatokat személyesen a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodáján (8300 Tapolca, Hősök tere 15. A. ép. II. emelet 24. ajtó) lehet benyújtani. Postai úton a 8300 Tapolca, Hősök tere 15. címre kérjük feladni.

Az ingatlanokkal kapcsolatban bővebb információ telefonon vagy ügyfélfogadási időben személyesen az alábbiak szerint kérhető:

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

Dörner Ágnes ügyintézőtelefon: 87/511-150132-es mellék

 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy az ajánlati eljárást – akár indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Tapolca, 2019. április 24.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

Kiadmány hiteléül:

 

dr. Németh Mária Anita

          jegyző

Megjelent: 35 alkalommal Utoljára frissítve: csütörtök, 25 április 2019 08:20
Facebook