Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
25
26
27
28
29
30

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
hétfő, 12 augusztus 2019 14:14

Quercus Consulting Kft. építési engedély hatályának meghosszabbítási ügye

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító):

201900031988

Tárgy:

Quercus Consulting Kft.

építési engedély hatályának meghosszabbítási ügye

ÉTDR iratazonosító:

IR-000329505/2019

 

Ügyintéző:

Sósné Medvegy Boglárka

 

Iktatószám:

12/597-12/2019.

 

 

 

 

 

 

V É G Z É S

 

 

Quercus Consulting Kft. kérelmére eljárás indult a Káptalantóti, 170 hrsz-ú ingatlanon új gazdasági épület építési engedély hatály meghosszabbítás ügyével kapcsolatosan, mely ügyben hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint:

Kifüggesztés/közzététel napja: 2019. augusztus 12.

Eljáró hatóság megnevezése: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Az ügy száma: 12/597/2019.

Az ügy tárgya: Káptalantóti, 170 hrsz-ú új gazdasági épület építési engedély hatály meghosszabbítás ügye  

Ügyfél/ügyfelek neve, utolsó ismert lakcíme (székhelye):

 

Braun Stefán

D-28199 Bremen, Roland str. 35-37.

 

Hatóságom a fent ismertetett ügyben döntést/döntéseket hozott, de annak kézbesítése fent nevezett tekintetében akadályba ütközött, ezért fent nevezett törvényes örököse/i – vagy meghatalmazottja/i, illetve jogutódja/i a döntést a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Építéshatósági Iroda: A. épület I. emelet 20. számú irodában átveheti/k.

 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem elleni jogorvoslati jog csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

 

 

I N D O K O L Á S

 

Quercus Consulting Kft. kérelmére a Káptalantóti, 170 hrsz-ú ingatlanon új gazdasági épület építési engedély hatály meghosszabbítás ügyben eljárás folyik hatóságomnál. Braun Stefán részére a hatóság által ismert címre küldött korábbi döntést a posta „nem kereste” megjegyzéssel kézbesítette vissza.

Megkerestem fent nevezett tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóságot, akitől új lakcímet kapott hatóságom, melyről most „elköltözött” megjelöléssel érkezett vissza a megküldött irat.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §. (1) bekezdés a) pontja értelmében, a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, illetve az Ákr. 88. §. (1) bekezdés b) pontja értelmében a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik.

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Az önálló fellebbezést az Ákr. 116 § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

 

 

Tapolca, 2019. augusztus 10.

           

 

dr. Németh Mária Anita jegyző megbízásából:               

 

Kiss Viktória

építéshatósági irodavezető

Megjelent: 7 alkalommal Utoljára frissítve: hétfő, 12 augusztus 2019 14:19
Facebook