Nyomtatás
csütörtök, 02 február 2017 17:00

Pályázat, területi védőnő munkakör betöltésére

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Tapolca

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Tapolca 
Védőnői Szolgálat

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű a kinevezett védőnő távolléti idejé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, .

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, védőnői oklevél,

 

•         Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, szakmai önéletrajz, szakképesítést igazoló oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sikos Rita nyújt, a 87/414-485 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Tapolca címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Nagyköz utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/K/2017 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

•         Személyesen: Sikos Rita, Veszprém megye, 8300 Tapolca, Nagyköz utca 1-3. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.tapolca.hu - 2017. február 1.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a alapellatas-tapolca.hu honlapon szerezhet.

Megjelent: 1049 alkalommal