Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda Pályázati Csoport feladatköre
 


Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal - Városfejlesztési és üzemeltetési Iroda – Pályázati Csoport

S.sz.

Munkakör

Személy

Feladatkör

Elérhetőség

1.

Csoportvezető

Parapatics Tamás

 

- stratégiai tervezés előkészítése
- pályázati lehetőségek felkutatása
- projektmenedzseri és projektfenntartási feladatok ellátása
- pályázati csoport feladatainak/munkatársainak koordinálása

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
"A" épület 1. emelet 48. sz. iroda
87/511-150/149-es mellék

2.

Településfejlesztési ügyintéző

Osztermanné Patus Henrietta

 

- pályázati lehetőségek felkutatása
- pályázatok előkészítése
- benyújtott, nyertes pályázatok gondozása, menedzselése
- elszámolások, valamint beszámolók készítése
- csoportvezető helyettesítése annak távolléte esetén

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
"A" épület 1. emelet 36. sz. iroda
87/511-150/165-ös mellék

3.

Gazdasági informatikus

Novák Csaba

 

- pályázati lehetőségek felkutatása
- pályázatok előkészítése
- pályázatos adatbázisok létrehozása, vezetése
- pályázatos ügyiratok kezelése, iktatása, irattározása, postázása

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
"A" épület 1. emelet 27. sz. iroda
87/511-150/131-es mellék

Alkalmazott, főbb jogszabályok:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
az egységes működési kézikönyvről

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról


A pályázati csoport feladatai különösen:

 • pályázatfigyelés, pályázati lehetőségek felkutatása
 • pályázatírás, illetve adatszolgáltatás a pályázati szakértő felé a támogatási kérelem benyújtásához
 • támogatói okirat megkötésének előkészítése (alszámla nyitás, banki igazolások megkérése, önkormányzati nyilatkozatok előkészítése, előleg kérés dokumentációja)
 • projektmenedzsmenti feladatok ellátása (kapcsolattartás vállalkozókkal, intézményekkel, közreműködő szervezetekkel, valamint a pályázati szakértővel)
 • szerződések előkészítésében való közreműködés eszközbeszerzésre, kommunikációs tevékenységre, pénzügyi vezetésre, rendezvényekre stb…,
 • munkaköri leírások módosításának előkészítése, a folyamatosan benyújtandó kifizetési kérelmekhez havonta a bérjegyzékek, banki kivonatok, járulék elszámolások pénzügyről történő dolgozónkénti összegyűjtése, azok záradékkal történő ellátása, hitelesíttetése, stb…,
 • a projekttel kapcsolatos képzések adminisztrálása (képzési szerződések, felnőttképzési szerződések, jelenléti ívek, bizonyítványok stb…)
 • teljesítés ellenőrzése, igazolások előkészítése
 • a pályázattal kapcsolatban felmerülő számlák, számlarészletezők, áfa nyilatkozatok, utazási és kiküldetési költségtérítések, tevékenységgel kapcsolatos anyagköltségek adminisztrálása (záradékolása, utalásra történő előkészítése, banki igazolások gyűjtése stb…)
 • változás bejelentések, támogatási szerződés módosítások előkészítése
 • kifizetési kérelmek, beszámolók, illetve azok hiánypótlásának összeállítása
 • helyszíni ellenőrzések lebonyolításához szükséges adatok rendelkezésre bocsátása
 • indikátorok nyomon követése
 • projekt fenntartási jelentések
 • projekttel kapcsolatos levelezések, adatszolgáltatások
 • pályázatos hálózati mappa naprakészen tartása, stb.

 

 

Facebook