Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
Dátum : 2020. április 4.
5
6
7
Dátum : 2020. április 7.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
 • Székhely:
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15. (25-26. sz. irodák )
 • Telefonszám
Központ: 06-87/511-150
  Városüzemeltetési csoport 06-87/511-150
 • E-mail cím:
bakos.gaborne@tapolca.hu
 • Honlap:
www.tapolca.hu
Ügyfélefogadás:

Városüzemeltetési csoport :

Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 – 12.00, 13-17 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig


 • 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről
 • 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról
 • 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 1992. évi XXXVIII. az államháztartásról
 • 1992. évi LXXXIX. tv. a helyi önkormányzatok címzett-és céltámogatási rendszeréről
 • 1992. évi LXXXIII. tv. egyes elkülönített állami pénzalapokról
 • 1994. évi LV. tv. a termőföldről
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és területrendezésről
 • 2000. évi XLIII. Törvén a hulladékgazdálkodásról
 • 2000. évi CXII. tv. a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
 • 2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekről, 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről,
 • 1/1984 (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
 • 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
 • 15/2000. (XI. 16.) KÖVIM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
 • 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről
 • 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
 • 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
 • 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 • 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 • 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
 • 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
 • 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
 • 307/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 310/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról

  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei

 • 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól
 • 21/2004. (V. 25.) Kt. rendelet Tapolca Város Önkormányzatának "Környezetvédelmi Alap"-járól
 • 7/2005 (II. 18.) Kt. rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi köz-szolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről
 • 13/2008. (VI. 30.) Kt. rendelet Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
 • 11/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet az épített és természeti környezet helyi védelméről
 • 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről
 • 14/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet a városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról
 • 25/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről
 • 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás
 • 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről
 • 11/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a városi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról
 • 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet a környezetvédelem helyi szabályairól
 • 10/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet a közterület használatáról
 • 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról
 • 13/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet Tapolca Város Önkormányzatának Közbiztonsági Alapjáról
 • 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet a közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről
 • 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az állattartás szabályairól
 • 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról
 • Éves költségvetési önkormányzati rendelete.

 

letölthető nyomtatványok -->

Munkatársak:

 

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
"A" épület 1. emelet 26. sz. iroda
87/511-150/197-es mellék

feladata:

városüzemeltetési feladatok irányítása, ütemezés előkészítése
közterületeket, városüzemeltetést érintő pályázatok előkészítése
parkfenntartási feladatok ellenőrzése, irányítása
városüzemeltetési csoport, munkacsoport, közfoglalkoztatottak feladatainak koordinálása
pályázati elszámolások, költségvetés, közbeszerzések előkészítés, várható beruházásokhoz adatszolgáltatás,
városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztések, önkormányzati rendeletek előkészítése

letölthető nyomtatványok -->

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
"A" épület 1. emelet 27. sz. iroda
87/511-150/131-es mellék

feladata:

Az Iroda ügykezelési feladatai
Közüzemi számlákkal kapcsolatos feladatok ellátása.
Közfoglalkoztatottak dologi kiadásaival kapcsolatos feladatok ellátása.
Köztisztasággal kapcsolatos feladatok ellátása
Állategészségügyi feladatok ellátása.
Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsoló szerződések, megrendelések elkészítése.
Az Iroda által bonyolított pályázatokban közreműködés
Városüzemeltetési feladatokhoz, pályázatokhoz informatikai háttér biztosítása
parkfenntartási feladatokban részvétel (köztéri fák, dísznövények)

 

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
"A" épület 1. emelet 25. sz. iroda
87/511-150/166-as mellék

feladata:

Köztisztasági, hulladékgyűjtési, hulladék-gazdálkodási feladatok
A víziközművek fejlesztésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok /ivóvíz, szennyvíz/;
A környezetvédelemmel, hulladék-gazdálkodással, levegőtisztaság védelmével, zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos teendők
Jegyzői hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárások lefolytatása (pl. fakivágás, fúrt kutak engedélyezése)

Deák Ferenc utca 14. (volt IPA helyiség)

feladata:

városüzemeltetési feladatokat ellátó munkacsoport irányítása, eszközellátása, anyagellátása
közfoglalkoztatottak feladatainak irányítása, eszközellátása, anyagellátása
parkfenntartási feladatok ellenőrzése, irányítása
városüzemeltetési feladatokhoz szükséges munkagépek, kisgépek karbantartása, üzemeltetésének ellátása
városüzemeltetési feladatokhoz használt tehergépjárművek vezetése, karbantartása, üzemeltetésének ellátása

Facebook