Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
20
21
22
23
25
28
30
befektetobarat_225px_k2.png
 • Székhely:
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15. (25-26. sz. irodák )
 • Telefonszám
Központ: 06-87/511-150
  Városüzemeltetési csoport 06-87/511-150
 • Telefax:
  06-87/511-165
 • E-mail cím:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Honlap:
www.tapolca.hu
Ügyfélefogadás:

Városüzemeltetési csoport :

Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 – 12.00, 13-17 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig


 • 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről
 • 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról
 • 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 1992. évi XXXVIII. az államháztartásról
 • 1992. évi LXXXIX. tv. a helyi önkormányzatok címzett-és céltámogatási rendszeréről
 • 1992. évi LXXXIII. tv. egyes elkülönített állami pénzalapokról
 • 1994. évi LV. tv. a termőföldről
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és területrendezésről
 • 2000. évi XLIII. Törvén a hulladékgazdálkodásról
 • 2000. évi CXII. tv. a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
 • 2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekről, 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről,
 • 1/1984 (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
 • 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
 • 15/2000. (XI. 16.) KÖVIM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
 • 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről
 • 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
 • 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
 • 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 • 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 • 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
 • 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
 • 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
 • 307/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 310/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról

  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei

 • 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól
 • 21/2004. (V. 25.) Kt. rendelet Tapolca Város Önkormányzatának "Környezetvédelmi Alap"-járól
 • 7/2005 (II. 18.) Kt. rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi köz-szolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről
 • 13/2008. (VI. 30.) Kt. rendelet Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
 • 11/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet az épített és természeti környezet helyi védelméről
 • 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről
 • 14/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet a városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról
 • 25/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről
 • 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás
 • 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről
 • 11/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a városi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról
 • 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet a környezetvédelem helyi szabályairól
 • 10/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet a közterület használatáról
 • 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról
 • 13/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet Tapolca Város Önkormányzatának Közbiztonsági Alapjáról
 • 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet a közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről
 • 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az állattartás szabályairól
 • 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról
 • Éves költségvetési önkormányzati rendelete.

 

letölthető nyomtatványok -->

Munkatársak:

 

városüzemeltetési csoportvezető
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 2. emelet 26 sz. iroda 87/ 511-150 /197-es mellék
Közvetlen felettese: Hársfalvi József a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetője.
feladata:

 • Önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok ellátása
 • Köztisztasági feladatok
 • Hulladékok elhelyezése, gyűjtése, szállítása
 • Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkfenntartás, fakivágás, fásítás)
 • Közmunkával összefüggő feladatok
 • Települési, közterületi felújítás, karbantartás, hibaelhárítás
 • Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok (légszennyezési, vízszennyezési, zaj- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, kútlétesítési stb. ügyek)
 • Parlagfű elleni védekezés
 • Önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok ellátása
 • Játszóterek, sportpályák fenntartása
 • Köztéri bútorok fenntartása
 • Állategészségügyi szolgáltatások ((kóbor, elpusztult és kártevő állatok)

Helyi autóbusz közlekedés, menetrend

letölthető nyomtatványok -->

Városüzemeltetési ügyintéző

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 2. emelet 25.sz. iroda 87/ 511-150 /166-os mellék

Közvetlen felettese: Bakos Gáborné Városüzemeltetési csoportvezető

feladata:

 • Közutak, járdák, hidak fenntartása, felújítása, karbantartása
 • Síkosság elleni védekezés
 • Zárt csapadékvízrendszer fenntartása
 • Szennyvízcsatorna rendszer üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
 • Forgalomszabályozás, forgalomtechnika, közlekedésbiztonság
 • Közút nem közlekedési célú igénybevétele (közműépítés)
 • Parkolási, behajtási engedély, fizetőparkolók

letölthető nyomtatványok -->

feladatai: viziközművekkel kapcsolatos ügyintézés, környezetvédelmi (zaj- és rezgés, növényvédelem, hulladékgazdálkodás) hatósági ügyek, fakivágási engedélyek, közterület-használat, vízjogi engedélyezések, tűzvédelmi ügyek

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Iroda: 25 letölthető nyomtatványok -->

 

 

feladatai: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal gondnoki feladatai, önkormányzati működtetésű oktatási intézmények és a köztemetők gondnoki feladatai, köztéri bútorok, játszótéri eszközök, sportpályák karbantartási feladatai, közterületen és közfeladatot ellátó víz- és elektromos hálózat karbantartási feladatai

Iroda: 11

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Facebook