Ezen az oldalon és az aloldalakon a fel le nyilakkal lehet navigálni, és az enter billentyü helyettesíti a klikkelést.

Főmenű alább

 

Jelentkezési lap

 

A projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és Környékén
A projekt azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00012

Családi és utónév: ..............................................................................................................................
Születési név:......................................................................................................................................
Születési hely és idő:..........................................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................................................
TAJ száma:...........................................................................................................................................
Állandó lakcím:...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Telefonszám:.......................................................................................................................................
E-mail cím:...........................................................................................................................................

Iskolai végzettség (Kérjük "x"-el a legmagasabbat megjelölni!):

 

Munkaerő-piaci státusz (Kérjük "x"-el a megfelelőt jelölni!):

 

A képzés megnevezése: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

 

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
Ön egy olyan programba jelentkezett, amelynek forrását az Európai Unió és a magyar költségvetés biztosítja. Annak érdekében, hogy az EU jogszabályoknak megfelelően követhessük a támogatások felhasználását és későbbi eredményeit, kértük Önt a fenti adatok megadására. Az Ön által megadott adatokat az adatfeldolgozásban és kezelésben részt vevők bizalmasan kezelik, azokat kizárólag összesítve, vagy anonimizáltan továbbítják az Irányító Hatóságok, és az Európai Bizottság számára. Az adatok összegyűjtése, tárolása, feldolgozása és kezelése az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének rendelkezéseinek betartásával történik. A részletes adatkezelési tájékoztatót külön dokumentum tartalmazza, amely a projektgazdánál elérhető. A jelentkezési lap megőrzésének időtartamára a projekt egyéb dokumentumainak megőrzési kötelezettségére vonatkozó szabályok vonatkoznak, és jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal elleni védelmük az adatbiztonság követelményének megfelelően biztosított.
A fentiek ismeretében hozzájárulok a Jelentkezési lapon megadott adataimnak a Rendelet rendelkezéseinek betartásával történő kezeléséhez.

Kelt: ………………………………………………………. 20…... év ………………………... hó ….... nap         

                                                                                                                                             
résztvevő aláírása