Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
Meghívó
1. A 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása és a közszolgáltató beszámolójának elfogadása
4. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása
5. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 17/2017. (VIII.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
6. Döntés a Tapolca Kft. támogatási kérelméről
7. Döntés az 1896/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan értékesítéséről
8. Döntés a Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosításához szükséges – a Tapolca, 2774 hrsz-ú ingatlanon lévő autóbusz-pályaudvar, valamint a Tapolca, 4012 hrsz-ú ingatlanon lévő volt tűzoltószertár épület vonatkozásában – beépítésre szánt területekkel kapcsolatos igazolás kiadásáról
9. Tapolca Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
10. Beszámoló a helyi adókról
11. A Tapolca 1877/18 helyrajzi számú ingatlan (egykori Tapolcai Helyőrségi Nőtlenszálló) ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
12. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről
13. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
14. Tourinform Iroda tájékoztatója a 2022. évi működésről és a 2023. évi tervekről
15. Az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2021. évi beszámolójának elfogadása
16. A települési víziközmű rendszer 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának elfogadása
18. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének elfogadása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Tapolca Város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása
2. A helyi adókról szóló 21/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
3. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
4. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Döntés a 2821/A/11. és a 2821/A/12. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
6. Forrás biztosítása Tapolca Város Díszpolgárai (Németh László, Orbán Tibor) díszsírhelyén síremlék felállításához
7. A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. számlázási árainak változása a gyermekétkeztetésben
8. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása a 2023. évre
9. A Tapolcai termálstrand 2022. I. félévi működéséről szóló beszámoló elfogadása
10. A 2023/2024-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
11. A helyi közösségi közlekedésről szóló 2021. évi és 2022. első félévi beszámolók elfogadása és új közszolgáltatási szerződés megkötése
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Döntés a Tapolca 1896/1 helyrajzi számú korlátozottan forgalomképes vagyonelem forgalomképes vagyonelemmé történő átminősítéséről, valamint értékesítésre történő kijelöléséről
2. Döntés a Tapolca 577/3 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű (volt TAMOIL kút) ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről
3. Döntés a Tapolca 311 helyrajzi számú, Kinizsi utca 14. szám alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről
4. Döntés az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 projekt keretében kiállított sorban álló számlák előfinanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
5. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – a Tapolca, északi külterületi részén napelempark létesítéséhez övezet módosítása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Tapolca Város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása
2. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása
3. Döntés a X. Tapolcai Pisztráng- és Borfesztivál támogatásáról
4. Döntés a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Darányi utcai intézményének udvarában található járdafelületek felújításáról, bővítéséről, javításáról
5. Döntés a Tapolcai Malom-tó szökőkútjának megjavításához szükséges forrás biztosításáról
6. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról
7. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon ingyenes állami tulajdonba adását eredményező Integrációs Programban való részvételről
8. Döntés a Tapolca 577/3 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű (volt TAMOIL kút) ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről
9. Döntés a Tanuszoda beruházás megvalósulásához szükséges 107/2022. (VI.24.) Kt. határozattal jóváhagyott nyilatkozat módosításáról/kiegészítéséről
A Tapolca 1967/2 helyrajzi számú ingatlan (volt mentőállomás) önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése.
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Döntés a „Tapolca, közösségi tér korszerűsítése” tárgyú pályázat megvalósításához szükséges fedezetkiegészítésről
2. Döntés a Tapolcai Malom-tó szökőkútjának megjavításához szükséges forrás biztosításáról
3. Döntés a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola műfüves pályájának felújításához szükséges kiegészítő önrész biztosításáról
4. Döntés a 2821/A/11. és a 2821/A/12. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
5. Támogatás biztosítása a TIAC Városi Sportegyesület részére az elnök személyét érintő változások okán előállt jogi helyzet rendezése céljából
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Tájékoztatás Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VI.3.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról
2. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
3. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Döntés a „Tapolca, útrekonstrukciós és aszfaltozási munkák” tárgyú építési beruházás során szükségessé vált fedezetkiegészítésről
5. Tájékoztató a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium Gönczy Pál Szakképző Intézményegysége megszűnéséről, valamint az önkormányzati ingatlan és ingóság átadás-átvételéről
6. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – Tapolca, északi külterületi részén napelempark létesítéséhez övezet módosítása
7. Döntés a Tapolca 2823 és 2824 helyrajzi számú ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
8. Döntés alapítványok (Nyújts Kezet Alapítvány, Zenés Színházért Alapítvány) támogatásáról
9. A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. számlázási árainak változása a gyermekétkeztetésben
10. A települési víziközmű rendszer 15 éves időtávra (2023-2037) szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Tapolca Város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása
2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Az Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. 2022. évi bérrendezéséhez működési támogatás biztosítása
4. Döntés a „Tapolca, Alsó Malom-tó fahíd szerkezetének cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárás során szükségessé vált fedezet kiegészítésről
5. Döntés a TOP_Plusz-2.1.1-21-VE-1 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázat megvalósítási helyszíneinek és tartalmának módosításáról
6. Döntés a Tanuszoda beruházás megvalósulásához szükséges nyilatkozat meghozataláról
7. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – a Tapolca, 2774 hrsz-ú ingatlanon lévő autóbusz-pályaudvar területén
8. Döntés Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosításáról napelempark létesítése céljából
9. Döntés a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátásai feladatait vállaló fogszakorvossal kötendő megbízási szerződés jóváhagyásáról
10. Tájékoztató a 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 2021. évi gazdálkodásáról, valamint a 2022. évi aktualizált üzleti terveikről
11. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
12. Döntés a Veszprémi Főegyházmegye és Tapolca Város Önkormányzata között létrejött használati szerződés módosításáról
13. Döntés a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladataihoz kapcsolódó menetjegy- és bérletek díjainak emeléséről
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása a 2022. július 1 - 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra
3. Döntés a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE-1 kódszámú Helyi gazdaságfejlesztés című felhívásra benyújtani tervezett „A tapolcai Városi Piac fejlesztése” elnevezésű pályázat konzorciumi formában történő megvalósításáról
4. Indítható óvodai csoportlétszám megemelése a Tapolcai Kertvárosi Óvoda székhelyintézményében
5. Döntés a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséről
6. Döntés az NHSZ Csobánc Kft. felügyelő bizottságában Tapolca Város Önkormányzatát képviselő tag felügyelő-bizottsági tagi tisztségének megerősítéséről
7. A 2021. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Tájékoztatás Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (III.18.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról
2. Tájékoztatás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2019. (X.24.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról
3. Döntés a Tapolca 1954/25 és 1958/1 hrsz-ú forgalomképtelen ingatlanok forgalomképes vagyonelemmé történő átminősítéséről, valamint értékesítésre történő kijelöléséről
4. Döntés a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményátszervezéséről, alapító okiratának módosításáról
5. Döntés a Tapolca 4350 és 4370/11 helyrajzi számú ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
6. Döntés alapítványok (Korszerű Oktatásért Alapítvány, Medicopter Alapítvány, Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány), valamint Szentes Város Önkormányzatának támogatásáról
7. Az önkormányzati intézmények 2022. évi karbantartásáról, felújításáról szóló tervezet elfogadása
8. Tájékoztató az EUCF – European City Facility – Városokkal a városokért konzorcionális projektről, valamint döntés a közös és a tapolcai beruházási koncepciók jóváhagyásáról
9. A Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium Gönczy Pál Szakképző Intézményegysége megszüntetésének véleményezése
10. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2021. évi beszámolóinak és 2022. évi munkaterveinek jóváhagyása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Döntés a TVSE reszere T AO pályázat keretében megvalósuló beruházáshoz Csermák József Rendezvénycsarnok tetőszerkezetének felújítása - nyújtott támogatásról
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményátszervezése, alapító okiratának módosítása
2. Döntés a 2022. évben benyújtandó TOP_PLUSZ pályázatok projekt-előkészítő feladatai ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről
3. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által üzemeltetett fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 2021. évi beszámoló elfogadása
4. Döntés a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola műfüves pályájának felújításához szükséges önrész biztosításáról
5. Döntés Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról
6. Döntés Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról a Tapolca és Sümeg között tervezett kerékpárúttal kapcsolatban
7. Tapolca Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
2. Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) rendeletének módosítása
3. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása

4. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása

5. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
6. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
7. A 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése
8. Döntés a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető-váltással kapcsolatos taggyűlési határozatának jóváhagyásáról
9. Döntés és tájékoztatás a 2022. évben benyújtott/benyújtandó önkormányzati pályázatokról
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Elvi döntés a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményátszervezéséről
2. Döntés a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet feladatellátásához szükséges forrás biztosításáról
3. A polgármester illetményének megállapítása
4. Az alpolgármester illetményének megállapítása
Jegyzőkönyv