Képviselő-testület által elfogadott rendeletek

2009. évi
 

1/2009.

II. 16.

a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról

2/2009.

II. 16.

Tapolca város 2009. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

3/2009.

II. 16.

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról

4/2009.

III. 23.

a helyi adókról szóló 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet módosításáról

5/2009.

III. 23.

a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 58/2004. (XII. 20.) Kt. rendelet módosításáról

6/2009.

III. 23.

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelet módosításáról

7/2009.

IV. 27.

a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról

8/2009.

V. 18.

a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 16.) Kt. rendelet módosításáról

9/2009.

V. 18.

a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 58/2004. (XII. 20.) Kt. rendelet módosításáról

10/2009.

VI. 22.

a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 16.) Kt. rendelet módosításáról

11/2009.

VI. 22.

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV. 16.) Kt. rendelet módosításáról

12/2009.

VI. 22.

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV. 20.) Kt.   rendelet módosításáról

13/2009.

VI. 22.

a Városi Kincstár működéséről szóló 19/2004. (V. 25.) Kt. rendelet módosításáról

14/2009.

VI. 22.

az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a gyermek, diák és szociális étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról

15/2009.

VI. 22.

Tapolca város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról szóló 41/2007. (XII. 21.) Kt. rendelet módosításáról

16/2009.

IX. 14.

a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 16.) Kt. rendelet módosításáról

17/2009.

IX. 14.

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet módosításáról

18/2009.

X. 19.

a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 16.) Kt. rendelet módosításáról

19/2009.

X. 19.

az elektronikusan végezhető közigazgatási hatósági eljárási cselekményről szóló 30/2005. (III. 20.) Kt. rendelet módosításáról

20/2009.

X. 19.

a lakások és a helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III. 20.) Kt. rendelet módosításáról

21/2009.

X. 19.

az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelet módosításáról

22/2009.

XI. 27.

a helyi adókról szóló 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet módosításáról

23/2009.

XI. 27.

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelet módosításáról

24/2009.

XI. 27.

a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 58/2004. (XII. 20.) Kt. rendelet módosításáról

25/2009.

XI. 27.

a 2010. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról

26/2009.

XI. 27.

a védőnői körzetek kialakításáról

27/2009.

XII. 21.

a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 16.) Kt. rendelet módosításáról

28/2009.

XII. 21.

a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról

29/2009.

XII. 21.

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról

30/2009.

XII. 21.

a temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet módosításáról

31/2009.

XII. 21.

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló módosított 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelet módosításáról

32/2009.

XII. 21.

az orvosi körzetek kialakításáról

33/2009.

XII. 21.

a közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről

34/2009.

XII. 21.

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet módosításáról