április 29.

Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. Tájékoztatás Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (III.18.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról
3. Tájékoztatás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2019. (X.24.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról
4. Döntés a Tapolca 1954/25 és 1958/1 hrsz-ú forgalomképtelen ingatlanok forgalomképes vagyonelemmé történő átminősítéséről, valamint értékesítésre történő kijelöléséről
5. Döntés a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményátszervezéséről, alapító okiratának módosításáról
6. Döntés a Tapolca 4350 és 4370/11 helyrajzi számú ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
7. Döntés alapítványok (Korszerű Oktatásért Alapítvány, Medicopter Alapítvány, Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány), valamint Szentes Város Önkormányzatának támogatásáról
8. Döntés az alapítványok 2022. évi közművelődési támogatásáról
9. Döntés Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosításáról (napelempark területe)
10. Döntés Tapolca Város Településrendezési eszközeinek módosítása eljárásban a véleményezési szakasz lezárásáról
11. Az önkormányzati intézmények 2022. évi karbantartásáról, felújításáról szóló tervezet elfogadása
12. Tájékoztató az EUCF – European City Facility – Városokkal a városokért konzorcionális projektről, valamint döntés a közös és a tapolcai beruházási koncepciók jóváhagyásáról
13. A Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium Gönczy Pál Szakképző Intézményegysége megszüntetésének véleményezése
14. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2021. évi beszámolóinak és 2022. évi munkaterveinek jóváhagyása
15. Beszámoló a közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi feladatokért, valamint a sport- és ifjúsági kapcsolatokért felelős tanácsnokok 2021. évi munkájáról
16. A 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Jegyzőkönyv

április 13. (rendkívüli)

Meghívó
1. Döntés a TVSE reszere T AO pályázat keretében megvalósuló beruházáshoz Csermák József Rendezvénycsarnok tetőszerkezetének felújítása - nyújtott támogatásról
Jegyzőkönyv

április 1. (város napja)

Jegyzőkönyv

március 21. (rendkívüli)

Meghívó
1. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményátszervezése, alapító okiratának módosítása
2. Döntés a 2022. évben benyújtandó TOP_PLUSZ pályázatok projekt-előkészítő feladatai ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről
3. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által üzemeltetett fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 2021. évi beszámoló elfogadása
4. Döntés a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola műfüves pályájának felújításához szükséges önrész biztosításáról
5. Döntés Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról
6. Döntés Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról a Tapolca és Sümeg között tervezett kerékpárúttal kapcsolatban
7. Tapolca Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Jegyzőkönyv

március 10. (rendkívüli)

Meghívó
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
Jegyzőkönyv

február 28.

Meghívó
1. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Jegyzőkönyv

február 18. (közös)

Meghívó
1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása

2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása

Jegyzőkönyv

február 18.

Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
3. Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) rendeletének módosítása
4. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
5. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
6. Döntés a 2022. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről
7. A 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése
8. Döntés a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető-váltással kapcsolatos taggyűlési határozatának jóváhagyásáról
9. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
10. Beszámoló a Tapolcai Repülő Egyesület 2021. évi munkájáról
11. Döntés és tájékoztatás a 2022. évben benyújtott/benyújtandó önkormányzati pályázatokról
Jegyzőkönyv

február 7.

Meghívó
1. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Jegyzőkönyv

január 27.

Meghívó
1. A 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása
Jegyzőkönyv

január 12.

Meghívó
1. Elvi döntés a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményátszervezéséről
2. Döntés a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet feladatellátásához szükséges forrás biztosításáról
3. A polgármester illetményének megállapítása
4. Az alpolgármester illetményének megállapítása
Jegyzőkönyv