Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
3. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosítása (E.ON alállomás)
4. Döntés a 2821/A/11. és a 2821/A/12. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
5. Döntés a 4507/67 és 4507/75 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
6. Döntés a Tapolcai Kertvárosi Óvoda székhelyintézménye és tagintézményei, valamint a Wass Albert Könyvtár és Múzeum támogatásáról
7. Döntés alapítványi támogatásokról (Zenés Színházért Alapítvány, Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért)
8. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
9. Döntés Tapolca Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása eljárásban (0198/6, 0198/7 és 0198/8 hrsz-ú területek) a helyi partnerségi egyeztetés lezárásáról
10. Döntés a Tapolca, Derkovits Gyula u. 2. alatti, 4345 hrsz-ú ingatlanon nyilvántartott lakóház helyi védetté nyilvánításával kapcsolatos eljárás megindítása
11. Döntés a sport- és ifjúsági kapcsolatokért felelős tanácsnok megválasztásáról
12. A Tapolca Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása
13.A Tapolcai Média Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak megválasztása
14. A Tapolcai Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolója Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
15. A 2022. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
Vegyes ügyek:
Fejlesztési célú támogatás biztosítása a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett és pozitív elbírálásban részesített pályázat keretében a Wass Albert Könyvtár és Múzeum épületében kialakitandó új kiállítótér megvalósításához
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. Forrás biztosítása a Tapolcai Rendőrkapitányság hivatásos állományú tagjai, valamint rendvédelmi alkalmazottai önként vállalt túlszolgálatának finanszírozására
3. Döntés a Medicopter Alapítvány támogatásáról
4. Döntés az Ovisokért Alapítvány támogatásáról
5. Döntés az alapítványok 2023. évi közművelődési támogatásáról
(Az előterjesztés a Humán Bizottság ülését követően kerül megküldésre)
6. Döntés Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása eljárásban a Tapolca északi külterületi részén tervezett napelempark létesítésével kapcsolatban hozott 163/2022. (X.28.) Kt. határozat visszavonásáról
7. Döntés a Tapolca 0198/6, 0198/7, 0198/8 hrsz-ú ingatlanokon tervezett 2 MW-os teljesítményű napelempark létesítésével kapcsolatos településrendezési eszközök módosítása eljárás folytatásáról/megszüntetéséről
8. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – főépítészi feljegyzések jóváhagyása
9. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása eljárásban a környezeti értékelések szükségességéről szóló döntés meghozatala
10. Beszámoló a közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi feladatokért, valamint a sport- és ifjúsági kapcsolatokért felelős tanácsnokok 2022. évi munkájáról
11. A 2022. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
12. A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium intézményátszervezésének véleményezése
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. Tájékoztatás a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén hozott döntésekkel kapcsolatban érkezett törvényességi felhívásról
3. A Tapolca Kft 2022. december 16-i képviselő-testületi ülésen tárgyalt támogatási kérelmének vizsgálatáról készített bizottsági jelentések (Tapolca Kft Felügyelő Bizottsága, Tapolca Kft 2022. Decemberi Támogatási Kérelmének Tartalmát Vizsgáló Bizottság) megtárgyalása, valamint a Tapolca Kft. támogatási kérelmének elbírálása
4. Többletforrás biztosítása a Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére multifunkciós fénymásoló eszköz beszerzésére
5. Döntés a Gyermek-kert Alapítvány támogatásáról
6. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálása
7. A Tapolcai Média Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak megválasztása
8. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által üzemeltetett fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 2022. évi beszámoló elfogadása
9. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – a Tapolca, 2774 hrsz-ú ingatlanon lévő autóbusz-pályaudvarral kapcsolatos környezeti értékelés szükségességéről szóló döntés
10. Döntés Tapolca Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása eljárásban (0198/6, 0198/7 és 0198/8 hrsz-ú területek) a helyi partnerségi egyeztetés lezárásáról
11. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2022. évi beszámolóinak és 2023. évi munkaterveinek jóváhagyása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Tapolca Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Döntés a Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány támogatásáról
2. Tapolcai köznevelési intézmények intézményátszervezésének véleményezése
3. A 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Adomány a törökországi földrengés áldozatainak megsegítésére
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
3. Tapolca Város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása
4. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
5. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
6. Tájékoztatás a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 21/2017. (X.9.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról
7. Döntés a Tapolca, 144/A/4 és 144/A/5 helyrajzi számú ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
8. Döntés a Tapolca 1877/3 hrsz-ú ingatlan (föld és felépítmény) jogi helyzetének rendezéséről
9. A Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői tisztségének betöltésére tett javaslat véleményezése
10. Beszámoló a Tapolcai Repülő Egyesület 2022. évi munkájáról
11. Döntés a 2023. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről
12. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása
2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Döntés „Az EKF-év kiemelt járásközponti programjainak támogatása” című pályázat benyújtásához szükséges programterv jóváhagyásáról
3. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása a Tapolca közigazgatási területét érintő 77. számú főút fejlesztésével kapcsolatban
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. BFT pályázat benyújtásához szükséges anyagi fedezet biztosítása a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. részére
2. Döntés a Tapolca Kft. 2022. december 16-i képviselő-testületi tárgyalt támogatási kérelme tartalmának kivizsgálásáról (képviselői indítvány)
Jegyzőkönyv