Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Programajánló

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
kedd, 26 május 2020 09:14

Pályázat városüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

városüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű, előreláthatólag 2023. november 30-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a képesítési követelmény:

1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Közutak és tartozékaik, járdák, hidak fenntartási, felújítási karbantartási, üzemeltetési feladatai. Forgalomszabályozási, forgalomtechnikai, közlekedésbiztonsági feladatok ellátása. Közlekedésfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása, betartása. Közút nem közlekedési célú (közműépítés, rendezvények, hirdetmények) igénybevételével kapcsolatos közútkezelői engedélyezések lefolytatása. Építéshatósági ügyekben történő közútkezelői nyilatkozatok kiadása. Parkolási, behajtási kérelmekhez közútkezelői nyilatkozatok, engedélyek kiadása. Munkakörhöz kapcsolódó felújításokban, beruházásokban történő műszaki ellenőrzés. Közvilágítással kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmények és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú képesítés
 • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokban tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés vagy
 • Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlat
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmai tapasztalat
 • Közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • Közigazgatási alapvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 7/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz, figyelemmel a Kttv. 45. § (4) bekezdésére is
 • Végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot, közigazgatási vizsga meglétét igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Szilvia nyújt 87/511-154 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/ 261-1/2020., valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a kinevezés első hat hónapjára próbaidőt köt ki, továbbá a pályázat kiírója az eredménytelenné, illetve az érvénytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapolca.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

Megjelent: 830 alkalommal
Facebook