Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Programajánló

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
szombat, 14 január 2017 09:49

Pályázati felhívás

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző (nyugdíjazás miatt)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Ellátandó feladatok:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalt, gondoskodik az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a Tapolca Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői felett; döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; dönt az átruházott hatósági ügyekben; tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságának ülésén; dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. Biztosítja a működés törvényes kereteit.

Jogállás, illetmények és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú képesítés
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Egyetem, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 247.§ (1) a) szerinti
 • Közigazgatási gyakorlat - Legalább 2 év szakmai tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány
 • Közigazgatási szakvizsga

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Állam- és jogtudományi doktori képesítés
 • Vezető gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Jogi szakvizsga
 • Jegyzői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdés szerint.
 • Végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot, közigazgatási szakvizsga meglétét igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 14.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobó Zoltán polgármester nyújt 87/510-125-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15. Dobó Zoltán polgármester részére) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/26/2017., valamint a munkakör megnevezését: jegyzői (nyugdíjazás miatt).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók szóbeli meghallgatása. A közös hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármestereinek egyeztetését követően a pályázatokat Tapolca Város Polgármestere bírálja el. A munkáltató az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyertes pályázó 2017. március 1. napjától irodavezető (a jelenlegi jegyző mellett) álláshelyet tölt be. A jegyzői munkakör 2017. április 1. napjától tölthető be, mely esetén a munkáltató a kinevezés első 6 hónapjára próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapolca.hu honlapon szerezhet.

 

Tapolca, 2017.01.10.

 

 

 

                                                                                                                              Dobó Zoltán

                                                                                                                             polgármester

Megjelent: 1420 alkalommal Utoljára frissítve: szombat, 14 január 2017 16:16
Facebook