Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
4
5
Dátum : 2022. június 5.
6
Dátum : 2022. június 6.
7
9
10
11
12
13
15
17
18
Dátum : 2022. június 18.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Programajánló

Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
kedd, 15 február 2022 19:25

Pályázat Általános Igazgatási Csoportvezető munkakör betöltésére.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

Általános Igazgatási Csoport

Általános Igazgatási Csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szó.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a képesítési követelmény:

 1. Szociális feladatkör 14. Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az Általános Igazgatási Csoport vezetése, a munkatársak irányítása, az önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok ellátása, bonyolítás, szervezése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal általános igazgatási feladataival kapcsolatos csoportvezetői tevékenység. Felel a csoporthoz tartozó feladatok színvonalas szakmai ellátásáért, a törvényesség megtartásáért, a többi munkaszervezeti egység feladatkörét érintő ügyekben az egyeztetésért, az Önkormányzat érdekeinek érvényesítéséért.

Jogállás, illetmények és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskola
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat vagy
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlat
 • Közigazgatási alapvizsga
 • Közigazgatási szakvizsga vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja a közigazgatási szakvizsga két éven belüli letételét

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői tapasztalat
 • Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § 1. sz. melléklete szerinti formátumban
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • Nyilatkozat a közigazgatási szakvizsga letételének vállalásáról (amennyiben a pályázó nem rendelkezik vele)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Szilvia nyújt, a 87/511-154-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/46-4/2022., valamint a munkakör megnevezését: Általános Igazgatási Csoportvezető.

vagy

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a kinevezés első hat hónapjára próbaidőt köt ki, továbbá a pályázat kiírója az eredménytelenné, illetve az érvénytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapolca.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

Megjelent: 523 alkalommal