Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
4
5
Dátum : 2022. június 5.
6
Dátum : 2022. június 6.
7
9
10
11
12
13
15
17
18
Dátum : 2022. június 18.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Programajánló

Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
hétfő, 07 március 2022 16:23

Pályázat

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző (több munkakör)

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a képesítési követelmény:

 1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

 1. munkakör

Önkormányzati beruházások, felújítások előkészítése, bonyolítása, ellenőrzése, műszaki átadás-átvétele, pénzügyi elszámolásának előkészítése. Telekalakítások ügyintézése. Önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények felújítási, karbantartási munkáinak ügyintézése. Önkormányzati emlékművek. Feladatkörébe tartozó számlák szakmai teljesítésének ellenőrzése.

 1. munkakör

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal épületének kiszervezett üzemeltetési feladatainak koordinálása, beszerzések, kivitelezések indítása, végrehajtása. Tapolca Város közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú közművek kiszervezett üzemeltetési feladatainak koordinálása, beszerzések, kivitelezések indítása, végrehajtása. Tapolca Város közigazgatási területén lévő közműszolgáltatókkal kapcsolattartás, fejlesztési igények egyeztetése, szolgáltatási szerződések kezelése, közreműködés a mérőórák leolvasásánál, hiba bejelentések. E-közmű nyilvántartás keretében közműnyilatkozatok kiadása, nyilvántartás, közműtérkép kezelése. Feladatkörébe tartozó számlák szakmai teljesítésének ellenőrzése.

 1. munkakör

Közparkok és közhasznú zöldterületek fenntartásával kapcsolatos feladatok. Közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatok, köztisztasági, hulladékgyűjtési közszolgáltatás. Növényvédelemmel, fásítással kapcsolatos feladatok. Köztéri bútorokkal, játszóterekkel kapcsolatos feladatok. Önkormányzati közszolgálatatással kapcsolatos feladatok (parkfenntartás, fizetőparkolás, helyi járat). Feladatkörébe tartozó számlák szakmai teljesítésének ellenőrzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban városfejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmények és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú képesítés
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, környezetgazdálkodási, jogi, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, természettudományi, agrár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és műszaki, környezetgazdálkodási felsőfokú szakképesítés, valamint mérésügyi területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga vagy

műszaki, közszolgálati, erdészet és vadgazdálkodási középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, közszolgálati, erdészeti és vadgazdálkodási, kertészeti és parképítési szakképesítés, valamint mérésügyi területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki-biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga.

 • MS Office irodai alkalmazások (felhasználói szintű ismerete)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmai tapasztalat
 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat
 • Közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § 1. sz. melléklete szerinti formátumban
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakos Gáborné megbízott irodavezető nyújt 87/511-150/160-as mellék telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/45-9/2022., valamint a munkakör megnevezését: városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző (több munkakör)

vagy

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a kinevezés első hat hónapjára próbaidőt köt ki, továbbá a pályázat kiírója az eredménytelenné, illetve az érvénytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapolca.hu honlapon szerezhet.

Megjelent: 525 alkalommal