Nyomtatás
péntek, 17 február 2017 11:47

Március havi lőtérértesítő

        MAGYAR HONVÉDSÉG                                                                            sz. példány

BAKONY HARCKIKÉPZŐ KÖZPONT

Nyt. szám : 141-7/2017

 

Értesítés

 

Értesítem Önt, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken az éleslövészetek és egyéb katonai tevékenységek 2017. március hónapban az alábbiak szerint alakulnak.

Újdörögd gyakorló- és lőtér (Romváros):

Fsz.

Dátum

Tevékenység jellege, ideje

Várható hatások

  1.  

2017. március
01-10.

Terepen végrehajtott harcászati foglalkozások.
0000 – 2400-ig

Éleslövészet nélkül, kis zajhatással, katonai gépjárműmozgással.
A gyakorló- és lőtér területén a vadászati tevékenységet jelentősen befolyásolják.

  1.  

2017. március
29-31.

Harcászat kiképzés Terepen végrehajtott harcászati foglalkozások.
0600 – 2200-ig

Éleslövészet nélkül, kis zajhatással, katonai gépjárműmozgással.

A nemzetközi gyakorlatok során bekövetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban a 276/2008. (XI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.
A lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ:
Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az alábbi telefonszámon:

                                      06 - 88 - 549-555
Újdörögd Kiképzőbázis parancsnoka:         Nagy László alezredes 06 30/ 815 06 05
Kommunikációért felelős személy:               Schäffer Mónika hadnagy 06 30/ 777 52 34
Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot, dolgozókat, hogy a lőtér területén való illetéktelen tartózkodás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:5 – 5:8 §-ai alapján, a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai szerint birtokvédelemért folyamodok.

Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a lőtér területén történő tartózkodás fokozottan baleset- és életveszélyes!

Várpalota, 2017. február     -    n.

P.H.


Vokla János ezredes
központparancsnok

Megjelent: 1506 alkalommal