Eseménynaptár

Programajánló

Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
kedd, 28 március 2017 10:20

Pályázat Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonában lévő garzonlakás („fecskeház”) bérleti jogának megszerzésére természetes személyek részére

Ügyiratszám: 14/   /2017.                                                 A Polgármesteri Hivatal

Ügyintéző: Perger Kitti                                                     Hirdetőtáblájára                   

                                                                                          KIFÜGGESZTVE: 2017.03.28

                                                                                          LEVÉVE:2017.04.12.         

 

 

 

P Á L Y Á Z A T

 

Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonában lévő garzonlakás („fecskeház”) bérleti jogának megszerzésére természetes személyek részére

                            

 A lakás adatai:

-     címe:                                       Tapolca, Ipar u. 2. 1.emelet 10. ajtó

-     alapterülete:                           31,6 m2  

-    műszaki jellemzői:                  egy szoba, konyha, fürdő, közlekedő

összkomfortos,

                                                     fűtés: egyedi cirkófűtés,

                                                     víz-, villany- és  gázfogyasztás mérősítve.

 

A lakás bérleti jogának időtartama:

 

Maximum 5 éves határozott időtartam: 2017. március 15. – 2022. március 15. napjáig

 

A bérleti jogviszony az 5 év eltelte után nem hosszabbítható meg, a lakásból legkésőbb ezen időpontig ki kell költözni!

 

A lakás 2017. évre megállapított havi bérleti díja:

 

A lakást Tapolca Város Önkormányzata ún. fecskelakásként működteti, az épületben található többi lakással együtt.

A 2017-as évre Tapolca Város Képviselő-testülete ezen lakások bérleti díjára 285.-Ft/m2/hó bérleti díjat állapított meg. A bérleti díjat Tapolca Város Képviselő-testülete évente felülvizsgálja, és minden év január 01. napjától a bérleti díj korrigálásra kerül (legelőször 2018. január 01. napjától).

 

A 2017. évre megállapított havi lakbér:

 

31,6 m2 x 285.-Ft/m2/hó = 9.005.-Ft

(plusz rezsi költség és a vállalt lakáscélú megtakarítás)

 

A pályázat benyújtási határideje, tartalma:

 

A pályázatot az erre rendszeresített formanyomtatványon 2017. április 12-én 1700 óráig írásban lehet benyújtani Dobó Zoltán polgármesternek címezve a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodán (II. emelet, 24. sz. iroda).

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a pályázó nevét, címét (lakhely), elérhetőségét (telefonszám),

más megbízott esetén szabályszerű meghatalmazást,

munkáltatótól vagy felsőfokú intézményből igazolást a munkaviszonyról, tanulói jogviszonyról,

a pályázati feltételek elfogadását,

nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázatban kiírt egyik kizáró feltétel alá sem esik,

a lakás megjelölését, amelyre pályázik.

 

A pályázati tárgyaláson – külön értesítés nélkül2017. április 13-án de. 10 00 órakor a Tapolcai Polgármesteri Hivatal (Tapolca, Hősök tere 15.) Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodájában (II.em.24. sz. iroda) csak az a pályázó vehet részt, aki pályázatát az előírt tartalommal és határidőben a szükséges mellékletekkel felszerelve benyújtotta.

Meghatalmazott csak szabályszerű meghatalmazással vehet részt a licitáláson.

Amennyiben a pályázó a pályázati tárgyaláson személyesen vagy képviselője útján sem vesz részt, pályázata érvénytelenné válik.

 

Pályázat benyújtásának, elbírálásának feltételei:

 

Tapolca Város Önkormányzatának A lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/20150. (XI. 30.) Kt. rendelet 10. §-a alapján nem pályázhat:

aki nem rendelkezik legalább 5 év óta Tapolcán állandó bejelentett lakóhellyel, vagy

aki nem rendelkezik legalább 5 év folyamatos munkaviszonnyal Tapolcán, vagy

aki Tapolcán vagy 30 km-es körzetében saját tulajdonú állandó lakhatásra alkalmas lakóingatlannal rendelkezik.

A pályázónak a beadott pályázatban nyilatkoznia kell, hogy egyik kizáró feltétel alá sem esik!

 

Garzonházban („fecskeház”) csak olyan 40 év alatti fiatalok nyerhetnek elhelyezést, akiknek nincs önálló ingatlantulajdonuk, házastársi vagy élettársi kapcsolatban élnek, és az alábbi feltételeknek megfelelnek:

kereső tevékenységet folytatnak, vagy valamely felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói,

lakáscélú elő-takarékossági szerződéssel rendelkeznek, kivéve a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói.

 

A munkáltatótól a fennálló munkaviszonyról, felsőfokú oktatási intézménytől a nappali tagozatos jogviszonyról igazolást kell benyújtani a pályázathoz mellékelve.

 

Abban az esetben, ha a kereső tevékenység 90 napnál hosszabb időre, vagy a hallgatói jogviszony megszűnik, 6 hónapon belül a lakást el kell hagyni a bérlőnek.

Ugyancsak el kell hagyni a lakást a vállalt lakáscélú elő-takarékosság nem megfelelő teljesítése esetén.

Az elő-takarékosságiszerződést bármely Magyarországon bejegyzett pénzügyi intézménnyel vagy biztosítóintézettel meg lehet kötni, legalább a bentlakás időtartamára.

 

Egy személy csak egy lakásban lehet bérlő.

 

Az előírt lakáscélú megtakarítás minimális havi összege:

 

31,6 m2 x 675.-Ft/m2/hó = 21.330.-Ft

 

Amennyiben több ajánlat érkezik, akkor a pályázónak az előírt lakáscélú megtakarítás havi összegére kell licitálni 1.000,-Ft/hó licitmértékkel. A bérleti szerződést azokkal kell megkötni, akik a legnagyobb összegű havi megtakarítást vállalták az adott lakásra.

 

Ha a nyertes pályázó nem mutatja be 5 munkanapon belül az általa megajánlott összegről szóló lakáscélú megtakarítási szerződést, úgy a sorban utána következő legmagasabb ajánlatot tevővel kell bérleti szerződést kötni.

 

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget az előírtaknak. Ebben az esetben az önkormányzat a lakást költségelvű lakbér felszámításával másoknak is kiadhatja, maximum 1 éves határozott idejű bérleti időtartamra, másik önkormányzati lakás biztosításának igénye nélkül.

 

A lakás megtekintésének feltételei:

 

A lakás a pályázati tárgyalás előtt, a Városgazdálkodási Kft. Házkezelésének (Cím: Tapolca, Berzsenyi u. 9., Babics Istvánné, Tel.: 87/414-243) munkatársával megtekinthető előzetesen egyeztetett időpontban.  

 

 

 

Tapolca, 2017. március 24.

 

                                              

Dobó Zoltán

                                                                                                    polgármester

Megjelent: 5816 alkalommal