Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
Dátum : 2021. június 5.
6
7
9
10
11
12
13
14
15
Dátum : 2021. június 15.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
csütörtök, 12 október 2017 20:37

Horváth József és Horváthné Horváth Melinda fennmaradási és továbbépítési engedély ügye

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító):

201700026026

Tárgy:

Horváth József és

Horváthné Horváth Melinda

fennmaradási és továbbépítési engedély ügye

ÉTDR iratazonosító:

IR-000378756/2017

 

Ügyintéző:

Kiss Viktória

 

Iktatószám:

12/609-25/2017.

 

 

 

 

 

 

V É G Z É S

 

Horváth József és Horvátné Horváth Melinda kérelmére eljárás indult a Gyulakeszi, 431 hrsz-ú ingatlanon szabálytalanul (építési engedélytől részben eltérően) megépített gazdasági épület elkészült szerkezeteire fennmaradási, egyben a gazdasági épület befejező munkáinak elvégzésére továbbépítési engedély ügyével kapcsolatosan, mely ügyben hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint:
 

Kifüggesztés napja: 2017. szeptember 27.

Eljáró hatóság megnevezése: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Az ügy száma: 12/609/2017.

Az ügy tárgya: Gyulakeszi, 431 hrsz-ú ingatlanon szabálytalanul (építési engedélytől részben eltérően) megépített gazdasági épület elkészült szerkezeteire fennmaradási, egyben a gazdasági épület befejező munkáinak elvégzésére továbbépítési engedély ügye  

Ügyfél/ügyfelek neve, utolsó ismert lakcíme (székhelye):

 

Asbot Róbertné

1151 Budapest, Vácduka tér 29. 1/5.

 

Hatóságom a fent ismertetett ügyben döntést/döntéseket hozott, de annak kézbesítése fent nevezettek tekintetében meghiúsult, ezért fent nevezettek törvényes örököse/i – vagy meghatalmazottja/i, illetve jogutódja/i a döntést a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Építéshatósági Iroda: A. épület I. emelet 21. számú irodában átveheti/k.

 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

 

 

I N D O K O L Á S

 

Horváth József és Horvátné Horváth Melinda kérelmére a Gyulakeszi, 431 hrsz-ú ingatlanon szabálytalanul (építési engedélytől részben eltérően) megépített gazdasági épület elkészült szerkezeteire fennmaradási, egyben a gazdasági épület befejező munkáinak elvégzésére továbbépítési engedély ügyben eljárás folyik hatóságomnál. Asbot Róbertné részére a hatóság által ismert címre küldött korábbi döntést a posta „nem kereste” megjegyzéssel kézbesítette vissza. Megkerestem nevezett ügyfél tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóságot, aki azt a tájékoztatást adta, hogy fent nevezett elhunyt. 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. §. (1) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, illetve Ket. 80. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ügyfél jogutódja nem ismert, valamint a Ket. 80. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazása elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik.

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

 

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

 

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

 

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

 

 

Tapolca, 2017. szeptember 22.

           

 

dr. Németh Mária Anita jegyző megbízásából:               
 

Kiss Viktória
építéshatósági irodavezető

Megjelent: 1087 alkalommal