Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

Programajánló

Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
kedd, 06 március 2018 14:03

Badacsonytördemic, 065/20 hrsz-ú ingatlanon meglévő földi pince épület bővítésének építési engedély ügye

 

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

JEGYZŐJÉTŐL

Építéshatósági Iroda

8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Tel.: 87/511-155; Fax: 87/511-165

E-mail: epiteshatosag@tapolca.hu

 

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító):

201700067036

Tárgy:

dr. Pongrácz Kálmán

építési engedély ügye

ÉTDR iratazonosító:

IR-000083090/2018

 

Ügyintéző:

Sósné Medvegy Boglárka

 

Iktatószám:

12/42-14/2018.

 

 

 

 

 


V É G Z É S
 

dr. Pongrácz Kálmán kérelmére eljárás indult a Badacsonytördemic, 065/20 hrsz-ú ingatlanon meglévő földi pince épület bővítésének építési engedély ügyével kapcsolatosan, mely ügyben hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint:

Kifüggesztés napja: 2018. március 5.

Eljáró hatóság megnevezése: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Az ügy száma: 12/1339/2017.

Az ügy tárgya: Badacsonytördemic, 065/20 hrsz-ú ingatlanon meglévő földi pince épület bővítésének építési engedély ügye  

Ügyfél/ügyfelek neve, utolsó ismert lakcíme (székhelye):

 

Robert Schreiber

8662 MItterdorf, Haydnweg 4.

-

 

Kiss-Surányi Sándor

D-81379 München, Rupert-Mayer str. 6.

 

Hatóságom a fent ismertetett ügyben döntést/döntéseket hozott, de annak kézbesítése fent nevezettek tekintetében meghiúsult, ezért fent nevezettek törvényes örököse/i – vagy meghatalmazottja/i, illetve jogutódja/i a döntést a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Építéshatósági Iroda: A. épület I. emelet 20. számú irodában átveheti/k.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

 

I N D O K O L Á S

dr. Pongrácz Kálmán kérelmére a Badacsonytördemic, 065/20 hrsz-ú ingatlanon meglévő földi pince épület bővítésének építési engedély ügyben eljárás folyik hatóságomnál. Robert Schreiber és Kiss-Surányi Sándor részére a hatóság által ismert címre küldött korábbi döntést a posta "elköltözött" megjegyzéssel kézbesítette vissza. Megkerestem nevezett ügyfelek tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóságot, aki azt a tájékoztatást adta, hogy fent nevezettek magyarországi lakcímmel nem rendelkeznek. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. §. (1) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, illetve Ket. 80. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ügyfél jogutódja nem ismert, valamint a Ket. 80. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazása elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik.

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

 

Tapolca, 2018. február 28.

           

dr. Németh Mária Anita jegyző megbízásából:               

 

Kiss Viktória

építéshatósági irodavezető

Megjelent: 1097 alkalommal Utoljára frissítve: kedd, 06 március 2018 14:12