Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
hétfő, 28 május 2018 22:30

Rákóczi András és Rákócziné Hudatsek Aranka építési engedély hatályának meghosszabbítási ügye

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító):

201800027813

Tárgy:

Rákóczi András és
Rákócziné Hudatsek Aranka
építési engedély hatályának meghosszabbítási ügye

ÉTDR iratazonosító:

IR-000196820/2018

 

Ügyintéző:

Vöröskői Beáta

 

Iktatószám:

12/581-10/2018.

 

 

 

 

 


V É G Z É S

 

Rákóczi András és Rákócziné Hudatsek Aranka kérelmére eljárás indult a Balatonederics, 1701 hrsz-ú ingatlanon meglévő gazdasági épület átalakításának és bővítésének építési engedély hatály meghosszabbítási ügyével kapcsolatosan, mely ügyben hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint:

Kifüggesztés/közzététel napja: 2018. május 28.

Eljáró hatóság megnevezése: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Az ügy száma: 12/581/2018.
Az ügy tárgya: Balatonederics, 1701 hrsz-ú ingatlanon meglévő gazdasági épület átalakításának és bővítésének építési engedély hatály meghosszabbítási ügye  
Ügyfél/ügyfelek neve, utolsó ismert lakcíme (székhelye):

Cardoso Maria Diana
Njombe P.Box 180. Tanzánia

-

Börzsöny Matthias Christian
D-82256 Fürstenfeldbruck, Eisehofer str. 7.

 

Hatóságom a fent ismertetett ügyben döntést/döntéseket hozott, de annak kézbesítése fent nevezettek tekintetében akadályba ütközött, ezért fent nevezettek törvényes örököse/i – vagy meghatalmazottja/i, illetve jogutódja/i a döntést a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Építéshatósági Iroda: A. épület I. emelet 17. számú irodában átveheti/k.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem elleni jogorvoslati jog csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

 

I N D O K O L Á S

Rákóczi András és Rákócziné Hudatsek Aranka kérelmére a Balatonederics, 1701 hrsz-ú ingatlanon meglévő gazdasági épület átalakításának és bővítésének építési engedély hatály meghosszabbítási ügyben eljárás folyik hatóságomnál. Cardoso Maria Diana és Börzsöny Matthias Christian részére a hatóság által ismert címre küldött korábbi döntést a posta nem küldte vissza, illetve "ismeretlen" megjegyzéssel kézbesítette vissza. Megkerestem Börzsöny Matthias Christian tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóságot, aki azt a tájékoztatást adta, hogy Börzsöny Matthias Christian magyarországi lakcímmel nem rendelkezik. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §. (1) bekezdés a) pontja értelmében, a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, illetve az Ákr. 88. §. (1) bekezdés b) pontja értelmében a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik.

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Az önálló fellebbezést az Ákr. 116 § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

 

Tapolca, 2018. május 24.

dr. Németh Mária Anita jegyző megbízásából:               

Kiss Viktória
építéshatósági irodavezető

Megjelent: 987 alkalommal