Eseménynaptár

Programajánló

Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
kedd, 02 június 2020 16:26

Pályázat szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzati és Igazgatási Iroda – Általános Igazgatási Csoport

szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a képesítési követelmény:

9. Szociális és gyámügyi feladatkör

Munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális ellátásokkal, lakhatási települési-, temetési-, valamint tanulmányi támogatással kapcsolatos feladatok ellátása. Gyermekétkeztetéssel, köztemetéssel kapcsolatos ügyintézés ellátása, valamint közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához kapcsolódó teljes körű ügyintézés.

Jogállás, illetmények és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskola
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi vagy szociális területen szerzett gyakorlat vagy
 • középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi vagy gyermekvédelmi vagy szociális területen szerzett gyakorlat.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • Közigazgatási alapvizsga
 • Szociális területen szerzett gyakorlat
 • Felsőfokú végzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 7/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz, figyelemmel a Kttv. 45. § (4) bekezdésére is
 • Végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot, közigazgatási vizsga meglétét igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Szilvia nyújt 87/511-154 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/ 260-1/2020., valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a kinevezés első hat hónapjára próbaidőt köt ki, továbbá a pályázat kiírója az eredménytelenné, illetve az érvénytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapolca.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

Megjelent: 758 alkalommal