Nyomtatás
csütörtök, 26 január 2017 18:42

Pályázat ügyfélszolgálati munkatárs munkakör betöltésére.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet
ügyfélszolgálati munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Ellátandó feladatok:
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfelek tájékoztatásával, portai szolgálattal kapcsolatos feladatok ellátása.
Jogállás, illetmények és juttatások:
A jogállásra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései, az illetményre a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Egyéb juttatások a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szabályzataiban foglaltak alapján.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középfokú végzettség

Elvárt kompetenciák:

 • Megbízhatóság
 • Határozott fellépés, jó konfliktuskezelő képesség
 • Pontosság, precizitás
 • Jó helyzetfelismerő képesség, jó kommunikációs képesség

Előny:

 • személy- és vagyonőr képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott önéletrajz
 • Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Szilvia önkormányzati ügyintéző nyújt 87/511-150/177-es mellék telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati munkatárs.

A pályázati eljárás módja, rendje:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgálják. A meghallgatásokat követően döntés.

Tapolca, 2017.01.26.

 

                                                                                                       

Megjelent: 2768 alkalommal