Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Programajánló

Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
csütörtök, 09 február 2017 10:41

Pályázat

TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Tel.: 87/511-150; Fax: 87/511-156

E-mail: polghiv@tapolca.hu

 

 

___________________________________________________________________________

Ügyiratszám: 14/          /2017.                               A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

Ügyintéző:      Perger Kitti                                    Hirdetőtáblájára             

                                                                              KIFÜGGESZTVE:           2017. 02. 09.

                                                                              LEVÉVE:                          2017.02.24  

 

P Á L Y Á Z A T

 

Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, üres, költségelvű lakásbérleti jogának megszerzésére természetes személyek részére

                                                                                             

 1.  A lakás adatai:

-     címe:                                       Tapolca, Deák F. u. 21. 3/2.

-     alapterülete:                            30 m2

-     műszaki jellemzői:                  egyszobás

                                                           összkomfortos

                                                           fűtés: távfűtés

                                                           a vízfogyasztás mérősítve     

                                                           elektromos tűzhellyel felszerelt

                                                           önálló elektromos mérő

 

 1. A lakásbérleti joga megszerzésének időtartama:
  5 éves határozott időtartam: 2017. március 01. – 2022. február 28. napjáig
 1. A lakást Tapolca Város Önkormányzata költségelvű bérlakásként működteti, az épületben található többi lakással együtt. Ez azt jelenti, hogy a bérleti díjakból befolyó bevételeknek fedezni kell a működtetés, felújítás és a fenntartás költségeit.

A bérleti díjat Tapolca Város Képviselő-testülete évente felülvizsgálja, hogy a kiadásokat fedezze, valamint az értékállósága biztosítva legyen, és minden év január 01. napjától a bérleti díj korrigálásra kerülhet.

A bérleti szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására a bérlőnek a szerződés megkötése előtt óvadékot kell nyújtania. Az óvadék mértéke a lakás mindenkori bérleti díja háromszorosának megfelelő összeg.

A szerződés megszűnésekor a lakás visszaadását követő 15 napon belül a fel nem használt óvadék kamat nélkül visszafizetésre kerül.

A 2017. évre megállapított havi bérleti díj:
30 m2 x 490,-Ft /m2/hó = 14.700.-Ft (plusz közös költség, rezsi költség)

A 2017. évre megállapított óvadék összege:
30 m² x 490.-Ft = 14.700 x 3 hó = 44.100.-Ft

 1. A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázatot 2017. február 24-én 1200 óráig írásban kell benyújtani Dobó Zoltán polgármesternek címezve a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodáján zárt, címzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban (Tapolca, Hősök tere 15.), az erre rendszeresített pályázati lapon, amely a pályázati csomagban található. A pályázaton való részvétel biztosíték adásához kötött. A pályázati biztosíték háromhavi bérleti díj összege, amely a fizetendő óvadék összegébe beszámít.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-     a pályázó nevét,

 • címét (lakhely),
 • elérhetőségét (telefonszám),
 • más megbízott esetén szabályszerű meghatalmazást,
 • a pályázati feltételek elfogadását, megjelölve, hogy mely lakásra pályázik,
 •  pályázati biztosíték befizetési bizonylatát.

Az ajánlattevőnek a meghatározott havi lakbér több hónapra - legalább 2 hónapra, maximum 60 hónap – előre egy összegben történő megfizetésére kell ajánlatot tenni.

Tapolca Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján nem pályázhat:

 • aki nem rendelkezik legalább 5 év óta Tapolcán állandó bejelentett lakóhellyel, vagy
 • aki nem rendelkezik legalább 5 év folyamatos munkaviszonnyal Tapolcán, vagy
 • aki Tapolcán vagy 30 km-es körzetében saját tulajdonú állandó lakhatásra alkalmas lakóingatlannal, haszonélvezeti joggal rendelkezik.
 1. A pályázatok elbírálásának feltételei:

A jeligés ajánlatok felbontására 2017. február 27-én 1000 órakor kerül sor.

Az ajánlattevők közül azt hirdetik ki győztesnek, aki a lakásra a rendelet szerinti havi lakbérnek legtöbb hónapra előre, egy-összegben történő megfizetését vállalta. Az ajánlattevő maximum a bérleti időtartam egészére (60 hónap) előre történő megfizetését vállalhatja. Az eredményről minden pályázó postai úton értesítést kap.

Ha többen a maximális időtartamra tesznek ajánlatot (60 hónap), közöttük a bérlet jogát sorsolással döntjük el.

A pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás visszavonásától, az ajánlatok érvénytelenségének, eredménytelenségének megállapításától az ajánlatok elbírálásától számított 15 napon belül.

Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

Az előre kifizetett lakbér összege nem tartalmazhatja az évenkénti felülvizsgált bérleti díj emelését, melyet a bérlőnek külön meg kell fizetni.

Ha a nyertes pályázó nem fizeti be 5 napon belül az általa megajánlott bérleti díjat, úgy a sorban utána következő legtöbb hónapra ajánlatot benyújtóval kötünk bérleti szerződést.

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget az előírtaknak.

 1. A lakás megtekinthető: Városgazdálkodási Kft. házkezelésének (cím: Tapolca, Berzsenyi u.9., Babics Istvánné tel: 87/414-243) munkatársa által a helyszínen 2017.02.16-án 9:00 órától 10:00 óráig, illetve 2017.02.20-án 15:00 órától 16:00 óráig.

 

Tapolca, 2017. február 06.

 

Dobó Zoltán

polgármester

 

 

Megjelent: 3011 alkalommal