Eseménynaptár

Programajánló

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
péntek, 28 április 2017 10:37

Pályázat, aljegyző munkakör betöltésére.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Ellátandó feladatok:

Elősegíti a képviselők, bizottságok, polgármester és a jegyző munkáját. Előterjesztést készít a Képviselő-testületek ülésére, szükség esetén önkormányzati rendeletalkotást kezdeményez, rendelettervezetet készít, illetve ezek készítésében közreműködik a jegyző rendelkezése szerint.  A képviselő-testületi ülésekre előterjesztéseket, határozati javaslatok törvényességi, alaki, tartalmi vizsgálata. Közreműködik a helyi önkormányzati rendeletek kihirdetéséről. Hatályos rendeletek egységes szerkezetbe foglalása. A Képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak feldolgozása a jogszabály-programban (Nemzeti Jogszabálytár). Gondoskodik a hivatali gépjárművekről, azok igényléséről. Ellátja a közös hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékelésével, minősítésével kapcsolatos feladatok, kezeli a TÉR rendszert, éves képzési tervet készít a köztisztviselőknek a Probono rendszerben.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése, a törvényesség megtartása, a Képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztések alaki, tartalmi, törvényességéi szempontoknak megfelelően való előkészítése, helyi rendelet alkotásának, módosításának előkészítés.

Jogállás, illetmények és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú képesítés
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • Egyetem, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 247.§ (1) a) szerinti
 • Közigazgatási gyakorlat - Legalább 2 év szakmai tapasztalat
 • Közigazgatási szakvizsga

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Állam- és jogtudományi doktori képesítés
 • Vezető gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Jogi szakvizsga
 • Aljegyzői gyakorlat
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdés szerint.
 • Végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot, közigazgatási szakvizsga meglétét igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Németh Mária Anita jegyző nyújt 87/511-150-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/258/2017., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a kinevezés első hat hónapjára próbaidőt köt ki. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapolca.hu honlapon szerezhet.

 

Megjelent: 854 alkalommal Utoljára frissítve: kedd, 02 május 2017 18:22
Facebook