Eseménynaptár

Programajánló

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
kedd, 12 szeptember 2017 17:35

Pályázat, városüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda - Városüzemeltetési Csoport

városüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a képesítési követelmény:

1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Csapadékcsatorna rendszer fenntartásával, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok. Önkormányzati mélyépítésű közművek (ivóvíz, szennyvíz, köztéri ivókutak, locsolóvíz, villamos-energia stb.) fenntartásával, üzemeltetésével, fejlesztéseivel kapcsolatos feladatok. Közműfejlesztési, közműrákötési, jegyzői hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárások lefolytatásával kapcsolatos feladatok. Közutak és tartozékaik, járdák, hidak fenntartási, felújítási karbantartási, üzemeltetési feladatai. Forgalomszabályozási, forgalomtechnikai, közlekedésbiztonsági feladatok ellátása. Közlekedésfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása, betartása. Közút nem közlekedési célú (közműépítés, rendezvények, hirdetmények) igénybevételével kapcsolatos közútkezelői engedélyezések lefolytatása. Építéshatósági ügyekben történő közútkezelői nyilatkozatok kiadása. Parkolási, behajtási kérelmekhez közútkezelői nyilatkozatok, engedélyek kiadása. Munkakörhöz kapcsolódó felújításokban, beruházásokban történő műszaki ellenőrzés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén eljárva városüzemeltetési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmények és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokban tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés vagy
 • Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
 • Közigazgatási alapvizsga
 • Közigazgatási szakvizsga
 • Helyismeret
 • Közműépítésben szerzett gyakorlat
 • Útépítésben szerzett gyakorlat
 • Forgalomszabályozásban, forgalomtechnikában szerzett gyakorlat
 • Műszaki beruházásokban szerzett gyakorlat
 • Földmérésben szerzett gyakorlat
 • Út- és/vagy közműtervezői jogosultság
 • Műszaki ellenőri jogosultság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § 1. sz. melléklete szerinti formátumban
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • A szakmai gyakorlat igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakos Gáborné nyújt 87/511-150/197 mellék telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/ 456 /2017., valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a kinevezés első hat hónapjára próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapolca.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

Megjelent: 813 alkalommal Utoljára frissítve: kedd, 12 szeptember 2017 17:37
Facebook