Eseménynaptár

Programajánló

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
péntek, 23 március 2018 15:56

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ügyiratszám: 1/138-8/2018.                                     

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1 tulajdoni hányadában lévő ingatlan tulajdonjogának megszerzésére

 

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Tapolca Város Önkormányzata

8300 Tapolca, Hősök tere 15.

 

 1. A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

 

 1. A pályázat jellege: nyilvános

 

 1. A pályázat tárgya: a Tapolca, 4511/3/B és 4511/3/C hrsz. alatti önálló építmények és a használati megosztás szerint (a térképi ábrázoláson 4511/3/II. és 4511/3/III. megjelölésű) az épületekhez tartozó, Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában álló belterületi ingatlanok értékesítése. Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.

 

 1. Az ingatlanok adatai:

4511/3/B. hrsz-ú önálló építmény és a használati megosztás szerint hozzá tartozó terület

4511/3/C hrsz-ú önálló építmény és a használati megosztás szerint hozzá tartozó terület

 

 1. Az ingatlan közművei: nincs

 

 1. Az ingatlanok vételár-mértékének alsó határa (minimális vételár):

Az ingatlanok vételárának mértékéről további információ kérhető a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodáján.

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje, elbírálásának feltételei:

A pályázatot érvényesen benyújtani kizárólag személyesen (vagy meghatalmazott útján), két eredeti példányban, hivatalos, cégszerű aláírással ellátva, lezárt borítékban a pályázó nevének, elérhetőségének (telefonszámának) feltüntetésével 2018. április 3. napján 12.00 óráig írásban kell benyújtani a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán (8300 Tapolca, Hősök tere 15. B. épület I. emelet 53-54. ajtó)

 

A pályázatot Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.

 

 1. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető:

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Irodáján

(Tel.: 87/510-126)

 

 1. Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot

 

 1. Egyéb információ:

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás az Önkormányzat hirdetőtábláján és Tapolca Város honlapján kerül kihirdetésre.

 

 

Tapolca, 2018. március 22.

 

                                                       Tisztelettel

 

                                                                                                          Dobó Zoltán sk.

                                                                                                          polgármester

Megjelent: 896 alkalommal
Facebook