Székhely: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Telefonszám Központ: 06-87/511-150
Telefax 06-87/511-164
Honlap: www.tapolca.hu
E-mail cím: csaladvedelem@tapolca.hu
Ügyfélfogadás: Általános Igazgatási Csoport
Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00. - 12.00 ; 13.00 – 17.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

 
A munkatársakkal telefonon előzetes időpontot lehet egyeztetni!
Anyakönyvvezető: 06 87/511-152
Hagyatéki ügyintéző: 06 87/511-158
hatósági ügyintéző: 06 87/511-151

Letölthető dokumentumok ---->

Általános Igazgatási Csoport ügyintézéshez kapcsolódó jogszabályai

Az Általános Igazgatási Csoport által alkalmazott fontosabb jogszabályok

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Birtokvédelem
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
17/2015. (II.16.) a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

Kereskedelmi igazgatás
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
55/2009. (III. 13.) Korm.rendelet a vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról
210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról
239/2009. (X.20.) Korm.rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
173/2003. (X.28.) Korm.rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatásról
23/2011.(III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságossá tételéről
1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről

Állattartással, marhalevéllel kapcsolatos ügyek
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
21/1996. (VII.9.) FM. rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről
41/1997.(V.28.) FM. rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról
244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
41/2010.(II.26.) Korm.rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Vadkár
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, vadgazdálkodásról, vadászatról és a végrehajtásról
79/2004. (V.4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Anyakönyvi igazgatás
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2017.(V.8.) önkormányzati rendelete az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2017.(V.8.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról

Hagyatéki ügyek, sírhelyváltás
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Termőfölddel kapcsolatos hirdetmények közzététele
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

474/2013. (XII.12.) Korm.rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról


 

 Általános Igazgatási Csoport feladatai:

 • birtokvédelmi ügyek,
 • közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartási ügyek,
 • hagyatéki ügyek,
 • anyakönyvvezetéssel kapcsolatos feladatok,
 • honvédelmi-, polgári védelmi és katasztrófavédelmi igazgatási feladatok,
 • állampolgársági ügyek,
 • állategészségügyi és állatvédelmi feladatok,
 • ebnyilvántartás, méhészeti nyilvántartás vezetése
 • társasházkezelés, társasházak törvényességi felügyelete
 • temetők nyilvántartásainak vezetése, sírhely megváltások intézése, a síremlék felállítással, karbantartással kapcsolatos engedélyek előkészítése, temetések nyilvántartása
 • talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok,
 • hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatok,
 • címképzési feladatok
 • hatósági bizonyítványok, igazolások kiállítása,
 • pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és fiatal felnőttek rászorultságra tekintettel nyújtható támogatások biztosítása,
 • közfoglalkoztatás, nyári diákmunka
 • kereskedelmi igazgatás és szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos
 • feladatok, fás szárú növények védelmével, közérdekű védekezéssel kapcsolatos és egyéb környezetvédelmi ügyek,
 • telepengedélyezés,
 • zenés-táncos rendezvények bejelentése, engedélyezése,
 • szépkorúak köszöntése
 • kéményseprő-ipari tevékenységének költségtérítése
 • hozzátartozók közötti erőszak miatti családvédelmi koordinációs feladatok.