Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
 • Székhely:
  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15.
 • Telefonszám
Központ: 06-87/511-150 /114
  Pénzügyi iroda: 06-87/511-161
 • Telefax:
06-87/511-164
Honlap: polghiv@tapolca.hu
E-mail cím: www.tapolca.hu
Ügyfélefogadás: Pénzügyi Iroda
Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

 

Letölthető dokumentumok ---->

Általános feladatok:

 • Költségvetés és beszámoló készítésével kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Készpénzes számlák kifizetése, átutalásos számlák kiegyenlítése.
 • Központi támogatások igénylése és elszámolása a MÁK felé.
 • Adatszolgáltatás az irodák és az intézmények részére.

 

Iroda munkatársai:

Pénzügyi Iroda vezetője

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
"B" épület földszint 39 sz. iroda 87/ 511-161 /164-es mellék
Közvetlen felettese: dr. Németh Mária Anita jegyző

Ellátandó feladatok:

 • Előterjesztést készít a Képviselő-testület ülésére az iroda feladatkörébe tartozó ügyekben, vagy gondoskodik az előterjesztés elkészítéséről, ellenőrzi az iroda dolgozói által készített előterjesztéseket.
 • Éves költségvetési rendelet-tervezetek és azok év közbeni módosításának előkészítése a Gazdasági Ügyrendben meghatározottak szerint.
 • Ellátja a költségvetés végrehajtásával, valamint a költségvetési beszámolóval, zárszámadással kapcsolatos feladatokat, illetve irányítja annak végrehajtását.
 • Részt vesz a költségvetéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb rendelet-tervezetek előkészítésében.
 • Előkészíti a számviteli politikát, számlarendet, a gazdálkodással kapcsolatos egyéb szabályzatokat és gondoskodik azok folyamatos karbantartásáról, az önkormányzati intézmények egységes számviteli politikájának kialakításáról.
 • Megszervezi, irányítja és számon kéri az iroda dolgozóinak munkaköri leírásában meghatározott feladatok végrehajtását.

Ellátandó feladatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény

Pénzügyi Iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
"B" épület földszint 41. sz. iroda
Telefon: 87/511-161/146-os mellék
Közvetlen felettese: Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
 

Ellátandó feladatok:

 • Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal igazolt és teljesített kiadások számláinak nyilvántartásba vétele, érvényesítése, kontírozása és kiutalása.
 • Adócsoport által elkészített inkasszók, azonnali beszedési megbízások teljesítése.
 • Támogatások nyilvántartása, kiutalása.

Pénzügyi Iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
"B" épület földszint 42. sz. iroda
87/ 511-161 /134-es mellék
Közvetlen felettese: Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető

Ellátandó feladatok:

 • Gyulakeszi, Raposka önkormányzatai és Gyulakeszi Százszorszép Óvoda adatainak főkönyvi könyvelése.
 • Költségvetési jelentés és mérlegjelentés készítése.
 • Költségvetési beszámoló készítése.
 • Költségvetés előkészítése, költségvetési rendelet tervezet elkészítése, zárszámadási rendelet előkészítése.
 • Pénzügyi tárgyú előterjesztések, rendelettervezetek előkészítése.
 • Főkönyvi nyilvántartások, kivonat és beszámoló számszaki egyeztetése, egyezőség biztosítása.
 • Költségvetési előirányzatok nyilvántartása, előirányzat-felhasználási ütemterv készítése.
 • Beszámoló alátámasztását szolgáló leltárok készítése, egyezőség biztosítása.

Pénzügyi Iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület földszint 40. sz. iroda
87/511-161/184-es mellék

Közvetlen felettese: Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
 

Ellátandó feladatok:

 • Utazási kedvezményekről szóló igazolás kiállítása, kiadása, nyilvántartása.
 • Adminisztrációs feladatok ellátása.
 • Gazdasági Bizottság üléseiről jegyzőkönyv és határozatok készítése.

 

 

Pénzügyi Iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
"B" épület földszint 41 sz. iroda
87/ 511-161 /146-os mellék
Közvetlen felettese: Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
 

Ellátandó feladatok:

 • Az önkormányzat, a hivatal bevételeinek ellenőrzése, nyilvántartása, beszedése, számlázás.
 • Ellátja az Önkormányzat, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá kapcsolódó részben önálló intézmények ÁFA bevallásával, befizetésével, visszaigénylésével, analitikus nyilvántartásával kapcsolatos feladatait. Munkáját az 2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény betartásával és figyelembevételével köteles végezni.
 • ÖNEGM programban a szociális alapon juttatott támogatások, valamint a központosított állami támogatássokkal kapcsolatos központi költségvetésből származó bevételeinek lehívása, igények rögzítése. Kapcsolatot tart a Városgazdálkodási Kft. ügyintőjével a házkezeléssel kapcsolatos pénzügyi jellegű feladatok ellátása érdekében.
 •  Jogosult a Tapolca Város Önkormányzata, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények tekintetében a bevételei és kiadások érvényesítésére.

Pénzügyi Iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
"B" épület földszint 44 sz. iroda
87/ 511-161 /161-es mellék
Közvetlen felettese: Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető

Ellátandó feladatok:

 • Gyulakeszi és Raposka Önkormányzatok, valamint a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda készpénzforgalmának lebonyolítása (bevétel-kiadás).
 • Minden hónapban elvégzi az intézményi számfejtést és lejelentéseket a KIRA rendszerben, valamint intézkedik ezek kifizetéséről, ellenőrzi a MÁK által kiadott fizetési jegyzékeket.
 • Gyulakeszi és Raposka Önkormányzatok, valamint a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda esetében számlázás, a költségvetési szervek bevételi analitikus nyilvántartásainak vezetése, egyenlegközlők, fizetési felszólítók küldése.
 • Tárgyi eszközök nyilvántartása, értékcsökkenések elszámolása.
 • Gyulakeszi és Raposka Önkormányzatok, valamint a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda tekintetében a szerződésekről kötelezettségvállalási nyilvántartást vezetése, számlák analitikus nyilvántartása, rögzítése.
 • Gyulakeszi és Raposka Önkormányzatok, valamint a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda átutalásainak, postai utalásainak kezelése, banki feldolgozása és utalások elvégzése.


Pénzügyi Iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
"B" épület földszint 44 sz. iroda
87/ 511-150/174-es mellék

Közvetlen felettese Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
 

Ellátandó feladatok:

 •  A diákétkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása.
 • Az étkezők nyilvántartása, térítési díjak beszedése, befizetése, számlák kiállítása és kezelése a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola és tagintézményeiben, valamint a Szász Márton Általános Iskolában.
 • Kapcsolatot tart az iskolatitkárokkal.
 • A kedvezményesen, vagy ingyenesen étkezők igazolásainak nyilvántartása a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján.
 • Hátralékosok nyilvántartása, részükre felszólítás kiküldése, eredménytelenség esetén azok behajtása. 
 • Elkészíti az általános iskolák étkezése esetében a havi zárást és elszámolást.
 • Ellenőrzi a többi étkeztetést biztosító intézmény étkezési havi elszámolását.
 • A pénzügyi iroda egyéb adminisztratív jellegű feladatinak ellátása.
 • A szemétszállítási díj fizetése alól mentesített 70 éven felüli magánszemélyek nyilvántartása, változások kezelése és a számlák szoláltató felé történő rendezése.
 • Vezeti az éves beszámoló űrlap alátámasztását szolgáló bérkimutatás részletező nyilvántartását.

 Pénzügyi Iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
"
B" épület földszint 47 sz. iroda
87/ 511-161 /193-os mellék

Közvetlen felettese Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető

Ellátandó feladatok:

 • Feladata az arra jogosultak által (pénzkezelési szabályzatban rögzítetten) igazolt, és teljesített kiadások készpénzfizetési számláinak nyilvántartásba vétele a pénzügyi programba, érvényesítése és azok kifizetése a pénztáron keresztül.
 • A pénztári órákban készpénz kifizetéseket teljesít, számfejti és kifizeti az eseti jellegű személyi jogosultságokat.
 • A munkabér fizetési napra számfejti a hivatali dolgozók egyéb költségtérítéseit (utazási, bérlet, átalány, egyéb kifiz.) és napján kifizeti azokat.
 • Havonta elvégzi az intézményi számfejtést a KIRA rendszerben.
Facebook