Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png

Irodák és feladatkörök

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Telefonszám

Központ: 06-87/511-150/148-as mellék

Városüzemeltetés: 06-87/511-150/160-as mellék

 

Elektronikusan letölthető nyomtatványok

Munkatársak:

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 1. emelet 12. sz. iroda 06-87/511-150/147-es mellék

Főtevékenységként ellátja: a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetését, a munkatársak irányítását, ellenőrzését, az önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó, az Irodához kapcsolt feladatok bonyolítását, szervezését.

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 1. emelet 13. sz. iroda 06-87/511-150/148-as mellék

Főtevékenységként irodavezetői asszisztensi feladatokat lát el. Az Irodavezető kommunikációs, ügyviteli és dokumentációs tevékenységét végzi, a vezető munkájához személyi támogatást ad, szervezi és koordinálja az Irodavezető külső és belső kapcsolatait.

 

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 1. emelet 14. sz. iroda 06-87/511-150/198-as mellék

Főtevékenységként közszolgáltatókkal történő kapcsolattartói, általános adminisztrációs és pénzügyi tervezési, teljesítés igazolási feladatokat lát el.  

 

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 1. emelet 15. sz. iroda 06-87/511-150/166-os mellék

Főtevékenységként környezetvédelemmel és közterület foglalással kapcsolatos feladatokat lát el. Különösen a vezetékes vízhálózattal, a szennyvízhálózattal, a szennyvíz tisztításával és szennyvíziszap elhelyezésével kapcsolatos feladatokat, kút engedélyezése, környezetvédelemmel, levegőtisztaság védelemével, zaj- és rezgésvédelemmel, talaj- és vízvédelemmel kapcsolatos feladatokat, fakivágás engedélyezését, illegális hulladéklerakással kapcsolatos ügyintézést, közterület használat, közterületi kamerarendszerrel kapcsolatos tevékenységeket, állati hulladékgyűjtéssel és gyepmesteri feladatokkal kapcsolatos ügyek bonyolítását végzi.

Letölthető nyomtatványok:

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 1. emelet 16. sz. iroda 06-87/511-150/165-ös mellék

Főtevékenységként önkormányzati beruházások, felújítások műszaki előkészítési, bonyolítási, megvalósulásuk ellenőrzési, valamint műszaki átadás-átvételével kapcsolatos feladatait látja el, illetve önkormányzati hatáskörű építéshatósági ügyeket (telekalakítás, művelési ág változás, rendeltetés váltás, engedély nélkül építhető építmények hatósági bizonyítványának előkészítését) végzi.

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 1. emelet 17. sz. iroda 06-87/511-150/133-as mellék

Főtevékenységként pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el.

 

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 1. emelet 18. sz. iroda 06-87/511-150/187-es mellék

Főtevékenységként pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el.

 

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 1. emelet 19. sz. iroda 06-87/511-150/135-ös mellék

Főtevékenységként adminisztratív feladatokat lát el, úgymint főépítészi hatáskörbe tartozó adminisztratív feladatok bonyolítása, építéshatósági iratbekérésekkel és műszaki nyilvántartásokkal  kapcsolatos más hatóságok, valamint ügyfelek  általi megkeresések, kérelmek intézése, Központi Cím Regiszter kezelése.

Letölthető nyomtatványok:

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 1. emelet 20. sz. iroda 06-87/511-150/197-es mellék

Főtevékenységként közútkezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el: forgalomtechnikai beszerzésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek intézése, közútkezelői nyilatkozatok kiadása, az abban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, parkolási és behajtási engedélyezések, üzemképtelen gépjárművek közterületi tárolásával kapcsolatos feladatok végzése, közmű miatti útbontások esetén közterületi építési tevékenységek engedélyezése, illetve fizetőparkolóhelyek használatával kapcsolatos engedélyezések.

Letölthető nyomtatványok:

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 1. emelet 21. sz. iroda 06-87/511-150/160-as mellék

Főtevékenységként zöldterület-kezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el: közszolgáltatási szerződések figyelemmel kísérése és ellenőrzése (közparkok és közhasznú zöldterületek fenntartásával kapcsolatos feladatok, közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatok, köztisztasági pl. hóeltakarítási, téli síkosságmentesítési, hulladékgyűjtési közszolgáltatás, növényvédelemmel kapcsolatos feladatok, fásítások, közterületi fás szárú növények ültetésének engedélyezése, játszótéri eszközökkel kapcsolatos feladatok, köztéri bútorokkal kapcsolatos feladatok, helyijárat közszolgáltatással, autóbuszvárókkal kapcsolatos feladatok, városi parkolási renddel, fizetőparkolókkal kapcsolatos feladatok).

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 1. emelet 22. sz. iroda 06-87/511-150/122-es mellék

Főtevékenységként közművek és csapadékcsatorna üzemeltetéssel, tervezéssel kapcsolatos adatgyűjtési, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat lát el: csapadékcsatorna rendszer fenntartásával, ellenőrzésével, karbantartásával, felújításával, bővítésével kapcsolatos feladatok végzése, önkormányzati tavak, vízfolyások fenntartásával, üzemeltetésével, közterületen lévő önkormányzati közművek, közműberendezések üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos ügyek intézése, közműnyilvántartás, telekalakítási eljárás, e-közmű valamint földhivatali alaptérképpel kapcsolatos feladatok, vezetékjog bejegyzéssel kapcsolatos feladatok, karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatos feladatok, munka- és tűzvédelmi feladatok, tűzivíz tározók, tűzcsap létesítési feladatok, érintésvédelem, erősáramú berendezések felülvizsgálatával, villámvédelemmel kapcsolatos feladatok.

Facebook