Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
  •  Székhely:
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15.
  • Telefonszám
Központ: 06-87/511-150/148-as mellék
  Városüzemeltetés: 06-87/511-150/160-as mellék
  Jegyzői titkárság 06-87/510-126
  • Telefax:
  06-87/511-164
  • E-mail cím:
varosfejlesztes@tapolca.hu    
  • Honlap:
www.tapolca.hu
  • Ügyfélfogadás:   
  • Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, "A" épület 1. emelet 12-22. sz. iroda
Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 17.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

 

Munkatársak:

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 1. emelet 12. sz. iroda 06-87/511-150/147-es mellék

Főtevékenységként ellátja: a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetését, a munkatársak irányítását, ellenőrzését, az önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó, az Irodához kapcsolt feladatok bonyolítását, szervezését.

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 1. emelet 13. sz. iroda 06-87/511-150/148-as mellék

Főtevékenységként irodavezetői asszisztensi feladatokat lát el. Az Irodavezető kommunikációs, ügyviteli és dokumentációs tevékenységét végzi, a vezető munkájához személyi támogatást ad, szervezi és koordinálja az Irodavezető külső és belső kapcsolatait.

Letölthető dokumentumok ---->

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „A” épület 1. emelet 14. sz. iroda 06-87/511-150/198-as mellék

Főtevékenységként közterület használattal kapcsolatos feladatokat lát el. 

Letölthető dokumentumok ---->

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „A” épület 1. emelet 15. sz. iroda 06-87/511-150/166-os mellék

Főtevékenységként környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat lát el.

Különösen a vezetékes vízhálózattal, a szennyvízhálózattal, a szennyvíz tisztításával és szennyvíziszap elhelyezésével kapcsolatos feladatokat, kút engedélyezét, környezetvédelemmel, levegőtisztaság védelemével, zaj- és rezgésvédelemmel, talaj- és vízvédelemmel kapcsolatos feladatokat, fakivágás engedélyezését, illegális hulladéklerakással kapcsolatos ügyintézést, illetve üzemképtelen gépjárművek közterületi tárolásával kapcsolatos feladatokat végez.

Letölthető dokumentumok ---->

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „A” épület 1. emelet 16. sz. iroda 06-87/511-150/165-ös mellék

Főtevékenységként önkormányzati beruházások, felújítások műszaki előkészítési, bonyolítási, megvalósulásuk ellenőrzési, valamint műszaki átadás-átvételükkel kapcsolatos feladatait látja el, illetve önkormányzati hatáskörű építéshatósági ügyeket (mint pl. telekalakítás, művelési ág változás, rendeltetés váltás) végez.

Letölthető dokumentumok ---->

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 1. emelet 17. sz. iroda 06-87/511-150/133-as mellék

Főtevékenységként pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el.

Letölthető dokumentumok ---->

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület 1. emelet 18. sz. iroda 06-87/511-150/135-es mellék

Főtevékenységként pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el.

Letölthető dokumentumok ---->

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „A” épület 1. emelet 19. sz. iroda 06-87/511-150/187-es mellék

Főtevékenységként a főépítész munkáját elősegítő feladatokat látja el, építéshatósági iratbekérésekkel és műszaki nyilvántartásokkal  kapcsolatos más hatóságok, valamint ügyfelek  általi megkereséseket, kérelmeket kezel, valamint tájékoztatást nyújt a településrendezési eszközökkel kapcsolatos megkeresések kapcsán.

Letölthető dokumentumok ---->

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „A” épület 1. emelet 20. sz. iroda 06-87/511-150/197-es mellék

Főtevékenységként közútkezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el: közutakat, járdákat, hidakat érintő közútkezelői nyilatkozatok kiadása, az abban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, parkolási és behajtási engedélyezések, közterületi építési tevékenységek engedélyezése közmű miatti útbontások esetén.

Letölthető dokumentumok ---->

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „A” épület 1. emelet 21. sz. iroda 06-87/511-150/160-as mellék

Főtevékenységként zöldterület-kezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el: közszolgáltatási szerződések figyelemmel kísérése és ellenőrzése (közparkok és közhasznú zöldterületek fenntartásával kapcsolatos feladatok, közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatok, köztisztasági pl. hóeltakarítási, téli síkosságmentesítési feladatok, hulladékgyűjtési közszolgáltatás, állati hulladékgyűjtés, gyepmesteri feladatok, növényvédelemmel kapcsolatos feladatok, fásítások, közterületi fás szárú növények ültetésének engedélyezése, játszótéri eszközökkel kapcsolatos feladatok, köztéri bútorokkal kapcsolatos feladatok, helyijárat közszolgáltatással és autóbuszvárókkal kapcsolatos feladatok, városi parkolási renddel, fizetőparkolókkal kapcsolatos feladatok).

Letölthető dokumentumok ---->

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „A” épület 1. emelet 22. sz. iroda 06-87/511-150/122-es mellék

Főtevékenységként közművek és csapadékcsatorna üzemeltetéssel, tervezéssel kapcsolatos adatgyűjtési, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat lát el: csapadékcsatorna rendszer fenntartásával, ellenőrzésével, karbantartásával, felújításával, bővítésével kapcsolatos feladatok végzése, önkormányzati tavak, vízfolyások fenntartásával, üzemeltetésével, közterületen lévő önkormányzati közművek, közműberendezések üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos ügyek intézése, közműnyilvántartás, telekalakítási eljárás, e-közmű valamint földhivatali alaptérképpel kapcsolatos feladatok, vezetékjog bejegyzéssel kapcsolatos feladatok, karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatos feladatok, munka- és tűzvédelmi feladatok, tűzivíz tározók, tűzcsap létesítési feladatok, érintésvédelem, erősáramú berendezések felülvizsgálatával, villámvédelemmel kapcsolatos feladatok, közvilágítási hibabejelentések és közvilágítással kapcsolatos beruházások ügyintézése valamint laktanyai közművekkel és közműfejlesztéssel kapcsolatos ügyintézések.

Letölthető dokumentumok ---->

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „A” épület 2. emelet 35. sz. iroda 06-87/511-150/116-os mellék

Főtevékenységként városfejlesztési és üzemeltetési feladatokkal kapcsolatos településrendezési eszközök módosításában való közreműködéssel, helyi érték védetté nyilvánításának előkészítésével, illetve telekalakításokkal, művelési ág változással, rendeltetés váltással kapcsolatban felmerülő feladatokat végez.

Letölthető dokumentumok ---->

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „A” épület 1. emelet 36. sz. iroda 06-87/511-150/175-ös mellék

Főtevékenységként közbeszerzési, pályázatkezelési feladatokat lát el.

Letölthető dokumentumok ---->


Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda feladatellátásához kapcsolódó, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének hatályos rendeletei

Rendelet szám

Megnevezés 

 

13/2010. (VI.21.)

a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről

 

22/2011 (XII.12.)

a környezetvédelem helyi szabályairól

10/2012. (V.2.)

a közterület használatáról

11/2012. (V.2.)

a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

10/2014. (XII.22.)

a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 

 

11/2014. (XII.22.)

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

 

29/2017. (XII.18)

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

 

4/2019. (IV.8.)

a közterületek bontásának és helyreállításának feltételeiről 

 

25/2019. (XII.23.)

Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatáról

 

5/2020. (III.30.)

önkormányzati rendelete a településkép védelméről