Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt DOC
Közterület használatára vonatkozó bejelentés-megállapodás iránti kérelem DOC
Kérelem közterületi rendezvény zajkibocsátásának engedélyezéséhez DOC
Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására DOC
Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz DOC
Közterületen lévő fás szárú növények kivágási kérelme DOC
Kérelem a helyi közút, közterület bontás céljából történő igénybevételhez szükséges hozzájárulás iránt DOC
Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem kapubejáró-útcsatlakozás létesítéséhez DOC
Közmű bejelentés munka végzésének elkezdése vagy befejezése DOC
Kérelem településképi szakmai konzultációhoz DOC
Kérelem településképi véleményezési eljárás lefolytatásához DOC
Kérelem településképi bejelentési eljárás lefolytatásához DOC