Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
Dátum : 2020. május 1.
2
Dátum : 2020. május 2.
3
Dátum : 2020. május 3.
4
5
6
7
8
9
10
11
Dátum : 2020. május 11.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31

Programajánló

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
péntek, 09 november 2018 08:30

Halász Zsuzsanna bejelentésének áttétele

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító):

201800022403

Tárgy:

Halász Zsuzsanna
bejelentésének áttétele

ÉTDR iratazonosító:

IR-000428170/2018

 

Ügyintéző:

Sósné Medvegy Boglárka

 

Iktatószám:

12/523-51/2018.

 

 

 

 

 

V É G Z É S

 

Halász Zsuzsanna bejelentéssel élt a Kővágóörs-Pálköve, 837/7 hrsz-ú ingatlanon folyó építési tevékenység településképi követelményeinek való megfeleléssel kapcsolatosan, mely ügyben hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint:

 

Kifüggesztés/közzététel napja: 2018. november 9.

Eljáró hatóság megnevezése: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Az ügy száma: 12/523/2018.
Az ügy tárgya: Kővágóörs-Pálköve, 837/7 hrsz-ú ingatlanon folyó építési tevékenység településképi követelményeinek való megfeleléssel kapcsolatos bejelentése  
Ügyfél/ügyfelek neve, utolsó ismert lakcíme (székhelye):

Halász Zsuzsanna
8254 Kővágóörs, Pálkövei u. 2.

Hatóságom a fent ismertetett ügyben döntést/döntéseket hozott, de annak kézbesítése fent nevezett tekintetében akadályba ütközött, ezért fent nevezett törvényes örököse/i – vagy meghatalmazottja/i, illetve jogutódja/i a döntést a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Építéshatósági Iroda: A. épület I. emelet 20. számú irodában átveheti/k.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem elleni jogorvoslati jog csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

 

I N D O K O L Á S

Halász Zsuzsanna hatóságomnál bejelentéssel élt a Kővágóörs-Pálköve, 837/7 hrsz-ú ingatlanon folyó építési tevékenység településképi követelményeinek való megfelelésével kapcsolatosan. Halász Zsuzsanna részére a hatóság által ismert címre küldött korábbi döntést a posta "ismeretlen" megjegyzéssel kézbesítette vissza. Tekintettel arra, hogy hatóságomnak semmiféle más adata nincsen, ezért nem kerestem meg a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóságot. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §. (1) bekezdés a) pontja értelmében, a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, illetve az Ákr. 88. §. (1) bekezdés b) pontja értelmében a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik.

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Az önálló fellebbezést az Ákr. 116 § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

 

Tapolca, 2018. november 7.

dr. Németh Mária Anita jegyző megbízásából:               

Kiss Viktória
építéshatósági irodavezető

Megjelent: 347 alkalommal
Facebook