Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
kedd, 06 március 2018 14:22

Elhunyt Ádám Attila, Zabola testvértelepülés korábbi polgármestere

Elhunyt Ádám Attila, Tapolca testvérvárosának korábbi polgármestere. Tapolca 1993 óta tart kapcsolatot Zabola testvértelepüléssel. A kapcsolat építésében igen nagy szerepet töltött be Ádám Attila polgármester. Személyes közreműködésével segítette az oktatási intézményeknél is a testvériskolák kapcsolatának alakítását. Ez a tevékenység azonban a későbbiekben kiszélesedett, és  Ádám Attilának köszönhetően a rendőrség valamint a tűzoltóság tapolcai és zabolai tagjai között is barátsággá mélyült a kapcsolat. Zabola település 2000-ben részt vett a Tapolcán megrendezett Európai Ifjúsági- és Diáktalálkozón Ádám Attila vezetésével. 2002. augusztusában az államalapítás ünnepén, a zabolai táncegyüttes fellépése színesítette a városi ünnepségünket, és azóta is rendszeresek a látogatások a két település között. Ádám Attila szinte polgármestersége idején minden évben részt vett küldöttsége élén a Szent György-hegyi napokon. 2004. áprilisában Tapolca várossá nyilvánításának évfordulóján Zabola testvértelepüléstől székely kaput kapott a város, melyet a Köztársaság téren állítottak fel, ez a kapu nemcsak az összetartozás szimbóluma, de mára városunk egyik jelképévé is vált. Személyesen hozta el 2010-ben, tisztelete jeléül Zaboláról azt a kopjafát, melyet Ács János néhai tapolcai polgármester sírjánál állítottak fel. Ádám Attila 2005-ben megkapta a Tapolca Város Tiszteletbeli polgára címet.

Nyugodjék békében, emlékét tisztelettel megőrizzük.


 

ÁDÁM  ATTILA

1952-2018

 

Ádám Attila 1952. január 21-én született Zabolán. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, majd a kovásznai középiskolában érettségizett 1970-ben. Már diák korában cselekvően bekapcsolódott a helyi kulturális életbe. Később pedig Sepsiszentgyörgyön szerzett könyvelői képesítést, majd Kovásznán, Kézdivásárhelyen, Szörcsén, Zabolán dolgozott, ahol különböző adminisztratív jellegű állásokat, munkaköröket töltött be. Tapasztalatait csakhamar szülőfaluja életében is kamatoztatni tudta: 1992-től egészen 2016-ig a székelyek, románok és a magyar ajkú cigányok által lakott Zabola község polgármestere volt. A rendszerváltozás után a helyi tanács tagjaival együtt igyekezett helytállni a zabolai társadalom és a hazai reprivatizáció igen bonyulult folyamatában, hétköznapjaiban. Fontos feladatának vélte a totalitárius korszakban elhanyagolt infrastruktúra, ingatlanok felújítását. Vezetésével megújultak a község területén lévő művelődési házak, turisztikai irodát létesítettek, sportcsarnokot építettek, néprajzi múzeumot alapítottak. Messzemenően támogatta a helyi fiatalok által működtetett Gyöngyharmat néptáncegyüttes és a grófi család által kezdeményezett nemzetközi néptánctáborok megszervezését, fejlesztését. Fontosnak vélte a politikai határokon átívelő testvértelepülési kapcsolatok kiépítését és folyamatos ápolását. Kölcsönös baráti látogatásokat, találkozásokat, kiállításokat, kulturális és sport programokat támogatott, különösen lokális ünnepek alkalmával, különböző tapolcai, bagi és karcagi közösségekkel, adminisztratív, oktatási és művelődési intézményekkel, valamint vállalkozókkal. Nagyon bonyolult korszakban és községben vállalt fontos helyi közéleti szerepet. Azonban másfél évtized alatt nem csak látványos eredményeket ért el, hanem sok-sok barátot és ellenfelet is szerzett. Nem véletlen, hogy mindez felőrölte egészségét, s végül is előidézte korai, hirtelen eltávozását. Kedves Attila, békés nyugodalmat, családodnak pedig vigasztalást kívánunk.

 

Dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató professzor

 

 

 

 

Megjelent: 2400 alkalommal