Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Programajánló

Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
csütörtök, 12 október 2017 20:37

Horváth József és Horváthné Horváth Melinda fennmaradási és továbbépítési engedély ügye

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító):

201700026026

Tárgy:

Horváth József és

Horváthné Horváth Melinda

fennmaradási és továbbépítési engedély ügye

ÉTDR iratazonosító:

IR-000378756/2017

 

Ügyintéző:

Kiss Viktória

 

Iktatószám:

12/609-25/2017.

 

 

 

 

 

 

V É G Z É S

 

Horváth József és Horvátné Horváth Melinda kérelmére eljárás indult a Gyulakeszi, 431 hrsz-ú ingatlanon szabálytalanul (építési engedélytől részben eltérően) megépített gazdasági épület elkészült szerkezeteire fennmaradási, egyben a gazdasági épület befejező munkáinak elvégzésére továbbépítési engedély ügyével kapcsolatosan, mely ügyben hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint:
 

Kifüggesztés napja: 2017. szeptember 27.

Eljáró hatóság megnevezése: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Az ügy száma: 12/609/2017.

Az ügy tárgya: Gyulakeszi, 431 hrsz-ú ingatlanon szabálytalanul (építési engedélytől részben eltérően) megépített gazdasági épület elkészült szerkezeteire fennmaradási, egyben a gazdasági épület befejező munkáinak elvégzésére továbbépítési engedély ügye  

Ügyfél/ügyfelek neve, utolsó ismert lakcíme (székhelye):

 

Asbot Róbertné

1151 Budapest, Vácduka tér 29. 1/5.

 

Hatóságom a fent ismertetett ügyben döntést/döntéseket hozott, de annak kézbesítése fent nevezettek tekintetében meghiúsult, ezért fent nevezettek törvényes örököse/i – vagy meghatalmazottja/i, illetve jogutódja/i a döntést a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Építéshatósági Iroda: A. épület I. emelet 21. számú irodában átveheti/k.

 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

 

 

I N D O K O L Á S

 

Horváth József és Horvátné Horváth Melinda kérelmére a Gyulakeszi, 431 hrsz-ú ingatlanon szabálytalanul (építési engedélytől részben eltérően) megépített gazdasági épület elkészült szerkezeteire fennmaradási, egyben a gazdasági épület befejező munkáinak elvégzésére továbbépítési engedély ügyben eljárás folyik hatóságomnál. Asbot Róbertné részére a hatóság által ismert címre küldött korábbi döntést a posta „nem kereste” megjegyzéssel kézbesítette vissza. Megkerestem nevezett ügyfél tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóságot, aki azt a tájékoztatást adta, hogy fent nevezett elhunyt. 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. §. (1) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, illetve Ket. 80. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ügyfél jogutódja nem ismert, valamint a Ket. 80. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazása elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik.

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

 

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

 

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

 

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

 

 

Tapolca, 2017. szeptember 22.

           

 

dr. Németh Mária Anita jegyző megbízásából:               
 

Kiss Viktória
építéshatósági irodavezető

Megjelent: 1561 alkalommal