Eseménynaptár

Programajánló

Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
péntek, 24 november 2017 08:50

FELHÍVÁS HÓ- ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSRE

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ingatlanjaikhoz tartozó járdákat tisztítsák meg a hótól és síkosság mentesítsék a gyalogos balesetek elkerülése érdekében. Kérjük minden magánház, társasház, üzlethelyiség tulajdonosát, bérlőjét, használóját, valamint az intézményvezetőket, hogy intézkedjenek arra vonatkozóan, hogy a saját ingatlanjaik előtti járdaszakasz legalább 1 méter széles sávban hó- és jégmentes legyen.

 

A hó- és síkosság-mentesítés elmulasztásából eredő balesetekért a takarítást elmulasztó ingatlantulajdonos, bérlő, vagy használó tartozik teljes felelősséggel.

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 21/2017. (X. 9.) rendelete az alábbiakat írja elő:

 

9. § (1) bekezdés szerint

„Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait az az ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan bérlője, aki nem gondoskodik

b) az ingatlana előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről.”

 

9. § (2) bekezdés szerint

Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, és más árusítóhelyek üzemeltetője, illetve tulajdonosa, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztántartásáról, a hó- és síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról.

 

            2. § (1) bekezdés szerint

Aki az e rendeletben meghatározott módon a közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, természetes személy esetében ötezer forinttól kettőszázezer forintig, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében pedig ötezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A közigazgatási bírság kiszabására jegyző jogosult.

 

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdése alapján:

 

Belterületi közterületen - a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével - a síkosság-mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.

 

A síkosság-mentesítő anyag és a hó eltakarítását az olyan szakaszokon, ahol a járda mellett füves, fás, virágosított zöldfelület található fokozott figyelemmel kérjük elvégezni a zöldkár elkerülése érdekében!

 

Kérjük szíves együttműködésüket és a vonatkozó előírások betartását!

 

 

                                                           Köszönettel:

 

 

                                                                                                     dr. Németh Mária Anita

                                                                                                                 jegyző sk.

Megjelent: 733 alkalommal