Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Programajánló

Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
szerda, 13 február 2019 08:01

KOMPOSZTÁLÁSI ÉS ÉGETÉSI FELHÍVÁS

Felhívom Tapolca város lakosságának figyelmét, hogy a kerti hulladék ártalmatlanítására, égetésére vonatkozó legfontosabb rendelkezések a következők:

 

Az ártalmatlanítás történhet a szervezett szemétszállítás keretében történő elszállítással is. A közszolgáltatás keretében elszállított kerti hulladék csak engedéllyel rendelkező kezelőnek adható át. Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2016. szeptember 1-vel megkezdte a zöldhulladék begyűjtését. A kerti hulladékot kizárólag tisztán, mindenféle ipari szennyeződéstől mentesen, a nyitvatartási idő alatt vihetik be a társaság Hulladékgyűjtő udvarába (8308 Zalahaláp, 010/42 hrsz, Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található), ahol azt az alábbiak szerint veszik át:

  • A kerti hulladékot külön térítési díj nélkül veszi át a közszolgáltató, amennyiben az láthatóan egy háztartásban keletkezett, nem haladja meg az egy utánfutónyi mennyiséget és származási helyét lakcímkártyával igazolják.
  • A kerti hulladékot térítési díjfizetés ellenében veszi át a közszolgáltató, amennyiben láthatóan több háztartásban keletkezett, meghaladja az egy utánfutónyi mennyiséget (pl. teherautóval szállítják vagy több fordulónyi mennyiségű) és háztartásonként elkülönített igazolása nem lehetséges (pl. társasházak esetében).
  • Közületek kerti hulladékát csak térítési díjfizetés ellenében veszi át a közszolgáltató.

 

A Hulladékgyűjtő udvar nyitvatartása: Hétfőtől – Péntekig: 7:00-től – 15:00-ig.

A lehullott falevelek összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk! Ugyanis az így begyűjtésre kerülő zöldhulladék, komposztálás után újra visszakerül a természetes körforgásba.

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4 §. (7) pontja alapján:

„Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálják, vagy a zöldhulladék szabványos gyűjtőedényzetben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a közszolgáltató a közszolgáltatási területen nem biztosítja, a zöldhulladékot - a (8) bekezdés szerinti fenyőfa hulladék kivételével - a vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-, üveg- és műanyag hulladékot tartalmazó gyűjtőedényben zöldhulladékot elhelyezni nem lehet.”

 

A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint az avar és kerti hulladék égetésének legfontosabb szabályai a következők:

 

A kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött cselekvőképes személy által, vagy felügyelete mellett végezhető a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásával. Tilos az égetés a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom és a füstköd-riadó időtartama alatt.

 

Kerti hulladékot a város belterületén az alábbiak szerint lehet égetni:

a)  június 1. és október 14. közötti időszakban szerda és pénteki napokon 8 és 18 óra között,

b) október 15. és december 15. közötti időszakban hétköznap 9 és 17 óra között,

c) február 15. és március 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 17 óra között,

d) április 1. és május 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 20 óra között,

e) az b) és d) pontokban foglalt időszakokban szombatonként 9 és 15 óra között

 

Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek.

 

Tilos az égetés az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy aki a rendeletben meghatározottakat, mint a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi vagy megsérti, így betartását elmulasztja, legfeljebb 150.000 forintos közigazgatási bírsággal sújtható.

 

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető!

 

Az észlelt tüzet késedelem nélkül a 105-ös vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó számon jelezni kell a tűzoltóságnak!

 

Tapolca, 2019. február 11.

 

Dobó Zoltán

polgármester sk.

Megjelent: 1796 alkalommal