Eseménynaptár

Programajánló

Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
kedd, 12 november 2019 12:06

Pályázati kiírás

Tapolca Város Polgármestere pályázatot hirdet

a Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.

ügyvezető igazgatói

álláshelyének betöltésére

 

1. A társaság megnevezése:              Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

2. Betöltendő munkakör:                ügyvezető igazgató

3. A társaság rövid ismertetése:

A Kft. Tapolca Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága. A Társaság alaptevékenysége a Tapolcai Újság szerkesztése, megjelenése, melyben közzéteszik az önkormányzati híreket és a lakosságot érintő közérdekű információkat. Továbbá feladatai közé tartozik a www.tapolcaimedia.hu online újság és a hozzá kapcsolt facebook oldal szerkesztése.

4. Az ügyvezető igazgató feladatai:

A Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátása, különösen:

- társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése,

- társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,

- társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

A feladatok és hatáskörök konkrétan a megbízási szerződésben kerülnek megfogalmazásra.

5. Az állás elfoglalásának ideje:

     Az ügyvezető igazgatói állás 2019. december 1-től tölthető be. A megbízás határozatlan időre szóló megbízási jogviszony. Bérezés megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt a pályázatban meg kell jelölni).

 

6. Pályázati feltételek:

- szakirányú végzettség

- szakmai tapasztalat

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

Előnyt jelent:

- szakirányú felsőfokú végzettség

- hasonló területen szerzett többéves vezetői gyakorlat,

 

7. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképpel ellátott önéletrajz,

- iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi (eredeti) bizonyítvány, (vagy annak megkéréséről szóló igazolás), amely a megbízási szerződés megkötésének feltétele,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-ban foglalt összeférhetetlenségi okok.

 

8. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 27.

9. A pályázat benyújtásának helye: A pályázatot Tapolca Város Polgármestere részére a Polgármesteri Titkárságra kell benyújtani (8300 Tapolca, Hősök tere 15. I. em. 51. sz. iroda)

10. A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

11. A pályázat elbírálásának módja: Személyes meghallgatás, melynek helyéről és idejéről a pályázatok alapján meghallgatni kívánt pályázókat értesítjük. A pályázatok elbírálása személyes meghallgatás után történik, melynek eredményéről a pályázókat írásban értesítjük.

 A munkáltatói jog gyakorlója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Tapolca, 2019. november 12.

 

Megjelent: 674 alkalommal Utoljára frissítve: péntek, 15 november 2019 12:07