Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
hétfő, 05 március 2018 11:55

Pályázat irodavezető munkakör betöltésére.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Irodavezető

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szó.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a képesítési követelmény:

32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetése, a munkatársak irányítása, az önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok ellátása, bonyolítása, szervezése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Felel a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodához tartozó feladatok színvonalas szakmai ellátásáért, a törvényesség megtartásáért, a többi munkaszervezeti egység feladatkörét érintő ügyekben az egyeztetésért, az Önkormányzat érdekeinek érvényesítéséért.

Jogállás, illetmények és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú képesítés
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Közigazgatási alapvizsga
 • Közigazgatási szakvizsga vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja a közigazgatási szakvizsga két éven belüli letételét
 • B kategóriás jogosítvány

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői tapasztalat
 • Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § 1. sz. melléklete szerinti formátumban
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • Nyilatkozat a közigazgatási szakvizsga letételének vállalásáról (amennyiben a pályázó nem rendelkezik vele)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Németh Mária Anita jegyző nyújt, a 87/510-126-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/227/2018., valamint a munkakör megnevezését: Irodavezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a kinevezés első hat hónapjára próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapolca.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

Megjelent: 1596 alkalommal