EP Parlamenti választás 2019

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
5
6
8
9
10
12
13
14
15
Dátum : 2019. június 15.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Programajánló

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
csütörtök, 13 december 2018 08:40

Pályázat a Cselle-ház Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének betöltésére

Tapolca Város Polgármestere

pályázatot hirdet

a Cselle-ház Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének betöltésére

 

1. A társaság megnevezése:              Cselle-ház Kft. (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

2. Betöltendő munkakör:                ügyvezető igazgató

3. A társaság rövid ismertetése:

A Kft. Tapolca Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága. A Társaság alaptevékenysége az önkormányzati tulajdonú zöldfelületek parkgondozási/-fenntartási feladatainak, valamint valamennyi városi közterület köztisztasági feladatainak ellátására, továbbá a városi köztemetők gondozási feladatainak ellátására irányul.

A Társaság tevékenységi köre szerint ellátandó feladatai különösen:

1. Zöldterület gazdálkodás, parkfenntartás (főtevékenység)

- zöldterületkezelés és -fenntartás, parkfenntartás, külterületi önkormányzati területek fenntartása,

- növények beszerzése, pótlása, ültetése,

- növényvédelmi feladatok,

- faápolási feladatok, fasorfenntartás, fakivágás,

- állategészségügyi feladatok (elhullott állatok begyűjtése önkormányzati területeken)

2. Köztisztasági feladatok

- közterületi kommunális hulladékgyűjtés (napi rendszeres takarítás, hulladékgyűjtők ürítése),

- közterület takarítás kézi és gépi (közutak, terek, járdák, buszvárók, utcabútorok stb.),

- illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása,

- egyéb takarítási feladatok (önkormányzati épületek takarítása),

- csapadékcsatorna rendszer karbantartása (víznyelő aknák tisztítása, nyílt árok, átereszek, tisztántartása),

- hóeltakarítás, síkosságmentesítés

3. Temetőfenntartási feladatok

- temetőgondnoki feladatok,

- köztemetők területeit érintő zöldterület-kezelés,

- köztemetők területeit érintő köztisztasági feladatok ellátása

4. Az ügyvezető igazgató feladata:

A Tapolcai Cselle-ház Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátása, különösen:

- társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése,

- társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,

- társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

A feladatok és hatáskörök konkrétan a munkaszerződésben kerülnek megfogalmazásra.

5. Az állás elfoglalásának ideje:

     Az ügyvezető igazgatói állás 2019. március 1-től tölthető be. A megbízatása határozott időre, 5 évre szól. Bérezés megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt a pályázatban meg kell jelölni).

6. Pályázati feltételek:

- felsőfokú végzettség

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

Előnyt jelent:

- szakirányú felsőfokú végzettség (agrármérnök, kertészmérnök)

- legalább 3 éves referenciákkal igazolt cégvezetői gyakorlat,

- városüzemeltetés területen szerzett többéves vezetői gyakorlat,

- pályázatok megvalósítása során szerzett tapasztalat,

- hasonló területen működő (több profilú) gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlat.

 

7. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképpel ellátott, részletes szakmai tevékenységgel kibővített önéletrajz,

- iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

- vezetői gyakorlat igazolása,

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi (eredeti) bizonyítvány, (vagy annak megkéréséről szóló igazolás), amely a munkaszerződés megkötésének feltétele,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-ban foglalt összeférhetetlenségi okok.

 

8. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 11.

9. A pályázat benyújtásának helye: A pályázatot Tapolca Város Polgármestere részére a Polgármesteri Titkárságra kell benyújtani (8300 Tapolca, Hősök tere 15. I. em. 51. sz. iroda)

10. Információ kérhető Ilkovics Elza városfejlesztési és üzemeltetési irodavezetőtől Tel.: 87/511-166

11. A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

12. A pályázat elbírálásának módja: Személyes meghallgatás, melynek helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük. A pályázatok elbírálása személyes meghallgatás után történik, melynek eredményéről a pályázókat írásban értesítjük.

 A munkáltatói jog gyakorlója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Tapolca, 2018. december 11.

 

Dobó Zoltán
polgármester

Megjelent: 423 alkalommal Utoljára frissítve: csütörtök, 13 december 2018 08:45
Facebook